dlamaturzysty.info

Nauczanie języka angielskiego w przedszkolach i szkołach podstawowych

Kryteria przyjęć
na kierunku Filologia angielska:
przedmioty
język polski
język angielski

W postępowaniu kwalifikacyjnym na studia pierwszego stopnia na kierunku filologia angielska brane są pod uwagę dwa przedmioty z egzaminu pisemnego (język polski i język angielski). Punkty rankingowe są obliczane według poniższego wzoru: 

Pr= P1xWp1+P2xWp2

Pr – punkty rankingowe

P1-  wynik uzyskany z egzaminu pisemnego z języka polskiego przeliczonego na punkty procentowe

P2 - wynik uzyskany z egzaminu pisemnego z języka angielskiego

Wp1 – współczynnik przeliczeniowy punktów procentowych na punkty rankingowe z języka polskiego:

  • 0,1 - poziom podstawowy, np. 70% x 0,1 = 7 Pr
  • 0,15 –poziom rozszerzony, np. 70% x 0,15 = 10,5 Pr

Wp2 – współczynnik przeliczeniowy punktów procentowych na punkty rankingowe z języka angielskiego:

  • 0,2 - poziom podstawowy, np. 70% x 0,2 =14 Pr
  • 0,3 –poziom rozszerzony, np. 70% x 0,3 =21 Pr
  • 0,3 –dwujęzyczny, np. 70% x 0,3 =21 Pr

Szczegółowe warunki rekrutacji dostępne tutaj.

Dodatkowe informacje o kierunku Nauczanie języka angielskiego w przedszkolach i szkołach podstawowych

Opis kierunku

Język wykładowy:polski
Grupa kierunków:językowe
Poziom studiów:licencjackie
System studiów:stacjonarne
Znajdź kierunki studiów, na których możesz studiować zdając poniższe przedmioty
Polityka Prywatności