Kryteria przyjęć:
Kierunek Praca socjalna
Specjalność Aktywizacja, poradnictwo i wsparcie osób starszych i niepełnosprawnych

przedmioty
język polski (pp)
1 spośród:język angielski (pp)
język francuski (pp)
język hiszpański (pp)
język niemiecki (pp)
język rosyjski (pp)
język włoski (pp)
1 spośród:matematyka (pp)
język łaciński i kultura antyczna
biologia
chemia
filozofia
fizyka
geografia
historia
historia muzyki
historia sztuki
informatyka
wiedza o społeczeństwie
język mniejszości narodowej (pr)
język grupy etnicznej
język regionalny - kaszubski
Ustala się następujący współczynnik przeliczeniowy punktów procentowych na punkty rankingowe:
  • poziom podstawowy – współczynnik 0,1 (np. 70% x 0,1 = 7 punktów rankingowych)
  • poziom rozszerzony – współczynnik 0,15 (np. 70% x 0,15 = 10,5 punktów rankingowych).
W przypadku gdy kandydat zdawał więcej niż jeden przedmiot dodatkowy, wskazuje się ten, z którego uzyskano lepszy wynik rankingowy.

Dodatkowe informacje:


Aktualizacje proszę przesyłać na 


INFORMACJE, OGŁOSZENIA

Nauka języka za granicą
EF_220.jpg

Przegląd uczelni
PUM_220.jpg
WSE_220.gif
Polskie uczelnie w obrazach
miniatura
miniatura UNS
miniatura Gala absolwenta 2016 - 06
Polityka Prywatności