dlamaturzysty.info

Terapia pedagogiczna z elementami arteterapii
Kryteria przyjęć na kierunku Pedagogika

brak kryteriów na podstawie przedmiotów
Studentem studiów I stopnia (licencjackich lub inżynierskich) w Wyższej Szkole Bankowej możesz zostać po ukończeniu szkoły średniej, zdaniu matury i odebraniu świadectwa dojrzałości. O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń oraz złożenie kompletu dokumentów i spełnienie wymogów wynikających z zasad rekrutacji.

Dodatkowe informacje:

Strona www uczelni:
www.wsb.pl/gdynia

Aktualizacje proszę przesyłać na 

Polityka Prywatności