dlamaturzysty.info

Kierunek Film w nowych mediach

Kryteria przyjęć:
brak kryteriów na podstawie przedmiotów
Studentem studiów I stopnia (licencjackich lub inżynierskich) w Wyższej Szkole Bankowej możesz zostać po ukończeniu szkoły średniej, zdaniu matury i odebraniu świadectwa dojrzałości. O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń oraz złożenie kompletu dokumentów i spełnienie wymogów wynikających z zasad rekrutacji.

Dodatkowe informacje o kierunku Film w nowych mediach

Opis kierunku

Język wykładowy:polski
Grupa kierunków:artystyczne
Poziom studiów:licencjackie
System studiów:stacjonarne
Zakres (ścieżki, specjalności):
Polityka Prywatności