dlamaturzysty.info

Filologia angielska z językiem norweskim

Kryteria przyjęć
na kierunku Filologia:
brak kryteriów na podstawie przedmiotów
Studentem studiów I stopnia (licencjackich lub inżynierskich) w Wyższej Szkole Bankowej możesz zostać po ukończeniu szkoły średniej, zdaniu matury i odebraniu świadectwa dojrzałości. O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń oraz złożenie kompletu dokumentów i spełnienie wymogów wynikających z zasad rekrutacji.

Dodatkowe informacje o kierunku Filologia angielska z językiem norweskim
    Polityka Prywatności