aplikacja Matura google play app store

Administracja celna i skarbowa

Kryteria przyjęć
na kierunku Administracja:
brak kryteriów na podstawie przedmiotów
Dodatkowe informacje o kierunku Administracja celna i skarbowa

Opis kierunku

Język wykładowy:polski
Grupa kierunków:ekonomiczne, administracyjne
Poziom studiów:licencjackie
System studiów:stacjonarne
Opis kierunku na stronie uczelni:
https://humanum.pl/administracja-warszawa/
Strona www uczelni:
humanum.pl
Kontynuacja studiów
opis na stronie studiamagisterskie.info:
II stopnia - Administracja celna i skarbowa Collegium Humanum

Przykłady zawodów

Inspektor kontroli skarbowej
Prowadzi kontrole podatkowe w zakresie prawidłowości obliczania i wpłacania podatków stanowiących dochód budżetu państwa, kontrole celowości, legalności i prawidłowości wydatkowania środków budżetowych, badanie zgodności z prawem wykorzystania i rozporządzania mieniem państwowym; prowadzi dochodzenia karno-skarbowe w zakresie naruszeń przepisów podatkowych, wykroczeń lub przestępstw skarbowych; organizuje i nadzoruje pracę podlegających mu w toku kontroli aspirantów.
Opis kierunku na stronie uczelni:
https://humanum.pl/administracja-warszawa/

Kontakt:

Al. Jerozolimskie 133A
02-304 Warszawa
tel. 48 608 800 591
Polityka Prywatności