dlamaturzysty.info

Kryteria przyjęć:
Kierunek Politologia

przedmioty
2 spośród:język polski
matematyka
język angielski
język francuski
język hiszpański
język niemiecki
język rosyjski
język włoski
język łaciński i kultura antyczna
biologia
chemia
filozofia
fizyka
geografia
historia
historia muzyki
historia sztuki
informatyka
wiedza o społeczeństwie

Osoby, które zdawały „nową maturę” na poziomie rozszerzonym w latach 2005-2020, otrzymują z tych przedmiotów egzaminacyjnych dodatkowe punkty, według zasady:

100% – 80% – 50 punktów
79% – 60% – 40 punktów
59% – 40% – 30 punktów
39% – 30% – 20 punktów

Osoby, które zdawały „nową maturę” na poziomie rozszerzonym w latach 2005 – 2019, wpisują w formularzu rejestracyjnym uzyskany wynik, bez względu na poziom egzaminu, otrzymując dodatkowe punkty według wskazanej wyżej zasady, w przypadku zdania egzaminu na poziomie rozszerzonym.

 

https://www.uczelniaoswiecim.edu.pl/rekrutacja/warunki-rekrutacji-na-rok-akademicki-2020-2021/

Dodatkowe informacje:

Strona www uczelni:
www.uczelniaoswiecim.edu.pl

Aktualizacje proszę przesyłać na 

Polityka Prywatności