Menedżer jakości
Kryteria przyjęć na kierunku Zarządzanie

brak kryteriów na podstawie przedmiotów

Krok 1  - Wybierz swój kierunek studiów

Na naszej stronie internetowej znajdziesz informacje o wszystkich kierunkach jakie oferuje Akademia WSB.

W razie pytań, pomożemy Ci i przekażemy wszelkie niezbędne informacje.

Możesz skontaktować się z Biurem Rekrutacji pod numerem telefonu: +48 32 262 28 05.

Kliknij: "Zapisz się na studia dzienne" lub "Zapisz się na studia zaoczne" i wybierz w jakim trybie chcesz studiować.

Krok 2 - Wypełnij formularz online

Po kliknięciu "Zapisz się na studia" wypełnij formularz online. Jakie dane będą potrzebne? Tylko podstawowe dane teleadresowe oraz dane z dowodu osobistego lub paszportu. Po wypełnieniu formularza i założeniu konta zostanie wygenerowany Twój osobisty numer NIU oraz hasło.

PAMIĘTAJ!
Numer NIU i hasło powinny zostać zapamiętane i/lub zapisane.

Krok 3 - Wnieś opłaty

Wnieś opłatę za studia na podstawie wygenerowanych przez system Rekrutacji On-line dowodów wpłaty. Płatności możesz dokonać przelewem lub bezpośrednio w kasie Uczelnii.

PAMIĘTAJ!

Opłaty za studia powinny zostać uregulowane na indywidualny numer konta bankowego, który generowany jest automatycznie przez system Rekrutacji On-line.

Krok 4 - Wykonaj test diagnostyczny z języka obcego

Wypełnij test diagnostyczny z języka obcego, klikając w zakładkę "Testy diagnostyczne" w profilu kandydata. Wybierz jeden język: angielski, niemiecki, rosyjski lub hiszpański, którego będziesz uczył się na studiach.

Krok 5 - Złóż dokumenty na studia

Po wypełnieniu kwestionariusza rekrutacji on-line w ciągu 14 dni dostarcz osobiście do Biura Rekrutacji Akademii WSB komplet dokumentów zgodnie z wykazem:

Studia I stopnia (licencjat, inżynier)

  • oryginał świadectwa dojrzałości wraz z kserokopią,
  • dowód osobisty bądź paszport (do wglądu w celu potwierdzenia tożsamości),
  • jedno podpisane zdjęcie(35mm x 45mm),
  • jedną fotografie w formie elektronicznej (format 20mm x 25mm, rozdzielczość 300dpi),
  • potwierdzenie wpłaty kwoty opłaty rekrutacyjnej 107 zł na konto Uczelni.

Uwaga przyszli studenci Kosmetologii, Ratownictwa medycznego i Fizjoterapii !!!

Wymagane jest wykonanie badań lekarskich przez lekarza medycyny pracy. Skierowanie oraz wzór zaświadczenia lekarskiego można pobrać poniżej.

Fizjoterapia - kliknij

Kosmetologia - kliknij


Dodatkowe informacje:


Aktualizacje proszę przesyłać na 

Polityka Prywatności