dlamaturzysty.info

Inżynieria bezpieczeństwa w transporcie

Kryteria przyjęć
na kierunku Transport:
brak kryteriów na podstawie przedmiotów
Zasady rekrutacji:
  1. Wybranie kierunku studiów
  2. Wypełnienie formularza online
  3. Wniesienie opłaty rekrutacyjnej
  4. Złożenie dokumentów na studia
Dodatkowe informacje o kierunku Inżynieria bezpieczeństwa w transporcie

Opis kierunku

Język wykładowy:polski
Grupa kierunków:ochrona i bezpieczeństwo
Poziom studiów:inżynierskie
System studiów:stacjonarne
Strona www uczelni:
wsb.edu.pl
Polityka Prywatności