dlamaturzysty.info

Grafika komputerowa i elementy rzeczywistości mieszanej

Kryteria przyjęć
na kierunku Informatyka:
brak kryteriów na podstawie przedmiotów
Zasady rekrutacji:
  1. Wybranie kierunku studiów
  2. Wypełnienie formularza online
  3. Wniesienie opłaty rekrutacyjnej
  4. Złożenie dokumentów na studia
Dodatkowe informacje o kierunku Grafika komputerowa i elementy rzeczywistości mieszanej

Opis kierunku

Język wykładowy:polski
Grupa kierunków:artystyczne
Poziom studiów:inżynierskie
System studiów:stacjonarne
Polityka Prywatności