aplikacja Matura google play app store

Transport i spedycja

Kryteria przyjęć
na kierunku Logistyka:
brak kryteriów na podstawie przedmiotów
Zasady rekrutacji:
  1. Wybranie kierunku studiów
  2. Wypełnienie formularza online
  3. Wniesienie opłaty rekrutacyjnej
  4. Złożenie dokumentów na studia
Dodatkowe informacje o kierunku Transport i spedycja

Opis kierunku

Język wykładowy:polski
Grupa kierunków:ekonomiczne, administracyjne
Poziom studiów:inżynierskie
System studiów:stacjonarne
Celem specjalności jest przekazanie wiedzy oraz praktycznych umiejętności z transportu i spedycji. Absolwenci specjalności uzyskują najwyższe kwalifikacje w zakresie kompleksowego organizowania transportu krajowego i międzynarodowego. Studenci zostaną przygotowani do pracy w przedsiębiorstwach działających w branży TSL jak również do samodzielnego prowadzenia przedsiębiorstwa.
Strona www uczelni:
wsb.edu.pl

Przykłady zawodów

Inżynier zaopatrzenia, transportu i magazynowania
Zajmuje się kompleksowym kształtowaniem i zarządzaniem usługami logistycznym w zakresie zaopatrzenia, transportu i magazynowania; odpowiada za rozwiązywanie problemów i zadań logistycznych metodami i technikami inżynierskimi, poprzez projektowanie systemów i procesów logistycznych zaopatrzenia, produkcji i dystrybucji; zarządza specjalistycznymi funkcjami logistycznymi: operacyjną, marketingową i finansową; wykorzystuje systemy informatyczne w zarządzaniu logistyką w przedsiębiorstwach przemysłowych i usługowych oraz w celu kierowania przedsiębiorstwem logistycznym.
Polityka Prywatności