dlamaturzysty.info

Kierunek International Relations Studia w języku angielskim

Kryteria przyjęć:
brak kryteriów na podstawie przedmiotów
Zasady rekrutacji:
  1. Wybranie kierunku studiów
  2. Wypełnienie formularza online
  3. Wniesienie opłaty rekrutacyjnej
  4. Złożenie dokumentów na studia
Dodatkowe informacje o kierunku International Relations

Opis kierunku

Język wykładowy:angielski
Grupa kierunków:dziennikarskie, informacyjne
Poziom studiów:licencjackie
System studiów:stacjonarne
Zakres (ścieżki, specjalności):
Polityka Prywatności