Kryteria przyjęć:
Kierunek Zarządzanie

brak wymagań

Zasady rekrutacji kandydatów na studia I i II stopnia:

1. Kandydaci przyjmowani w naborze 2013/2014 są zobowiązani do podpisywania umów o studiowanie.

Zapisów na studia można dokonywać drogą elektroniczną.

2. Komplet dokumentów niezbędnych do przyjęcia na studia należy złożyć osobiście w siedzibie Uczelni.

Dodatkowe informacje:


Aktualizacje proszę przesyłać na 


INFORMACJE, OGŁOSZENIA

Nauka języka za granicą
przeglad_nauka_jezyka_zagranica.gif

Przegląd uczelni w Polsce
uwm_220_pl.gif
WSB_przeglad_uczelni.jpg
Polskie uczelnie w obrazach
miniatura
miniatura wydarzenia
miniatura
Polityka Prywatności