dlamaturzysty.info

Administracja celno-skarbowa
Kryteria przyjęć na kierunku Administracja

brak kryteriów na podstawie przedmiotów
Studentem studiów I stopnia (licencjackich lub inżynierskich) oraz jednolitych magisterskich w Wyższej Szkole Bankowej możesz zostać po ukończeniu szkoły średniej, zdaniu matury i odebraniu świadectwa dojrzałości. O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń oraz złożenie kompletu dokumentów i spełnienie wymogów wynikających z zasad rekrutacji.


Dodatkowe informacje:

Strona www uczelni:
www.wsb.pl/gdansk

Aktualizacje proszę przesyłać na 

Polityka Prywatności