dlamaturzysty.info

Fotografia cyfrowa i marketing wizualny

Kryteria przyjęć
na kierunku Multimedia i grafika komputerowa:
brak kryteriów na podstawie przedmiotów
Studentem studiów I stopnia (licencjackich lub inżynierskich) oraz jednolitych magisterskich w Wyższej Szkole Bankowej możesz zostać po ukończeniu szkoły średniej, zdaniu matury i odebraniu świadectwa dojrzałości. O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń oraz złożenie kompletu dokumentów i spełnienie wymogów wynikających z zasad rekrutacji.


Dodatkowe informacje o kierunku Fotografia cyfrowa i marketing wizualny
    Polityka Prywatności