dlamaturzysty.info

Administracja publiczna

Kryteria przyjęć
na kierunku Administracja:
brak kryteriów na podstawie przedmiotów
Studentem studiów I stopnia (licencjackich lub inżynierskich) oraz jednolitych magisterskich w Wyższej Szkole Bankowej możesz zostać po ukończeniu szkoły średniej, zdaniu matury i odebraniu świadectwa dojrzałości. O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń oraz złożenie kompletu dokumentów i spełnienie wymogów wynikających z zasad rekrutacji.


Dodatkowe informacje o kierunku Administracja publiczna

Opis kierunku

Język wykładowy:polski
Grupa kierunków:ekonomiczne, administracyjne
Poziom studiów:licencjackie
System studiów:stacjonarne

SPECJALNOŚĆ DOFINANSOWANA Z EFS. SPRAWDŹ SZCZEGÓŁY.

W trakcie studiów m.in.:

  • będziesz swobodnie poruszać się w przepisach prawa administracyjnego
  • zrealizujesz działania w kontaktach biznesu z administracją publiczną
  • nauczysz się tworzyć profesjonalną dokumentację
  • będziesz potrafił wykorzystywać narzędzia informatyczne we współczesnej administracji
  • dowiesz się, jak rozpoznać relacje instytucjonalne pomiędzy organami administracji publicznej.

Praca dla Ciebie
Po ukończeniu studiów lub w ich trakcie możesz szukać pracy na takich stanowiskach, jak:

  • pracownik administracji rządowej i samorządowej
  • pracownik firmy obsługi administracyjnej i prawnej
  • pracownik instytucji finansowej i kapitałowej
  • pracownik organizacji pożytku publicznego
  • pracownik kancelarii podatkowej
Polityka Prywatności