dlamaturzysty.info

Kadry i płace

Kryteria przyjęć
na kierunku Finanse i rachunkowość:
brak kryteriów na podstawie przedmiotów
Studentem studiów I stopnia (licencjackich lub inżynierskich) oraz jednolitych magisterskich w Wyższej Szkole Bankowej możesz zostać po ukończeniu szkoły średniej, zdaniu matury i odebraniu świadectwa dojrzałości. O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń oraz złożenie kompletu dokumentów i spełnienie wymogów wynikających z zasad rekrutacji.
Dodatkowe informacje o kierunku Kadry i płace

Opis kierunku

Język wykładowy:polski
Grupa kierunków:ekonomiczne, administracyjne
Poziom studiów:licencjackie
System studiów:stacjonarne

SPECJALNOŚĆ DOFINANSOWANA Z EFS. SPRAWDŻ SZCZEGÓŁY.

Twoja wiedza i umiejętności:

  • funkcjonowanie rynku funduszy inwestycyjnych
  • obsługa finansowa zagranicznych przedsiębiorstw
  • operacyjna obsługa funduszy inwestycyjnych
  • rozliczanie transakcji na papierach wartościowych
  • wyceny instrumentów finansowych

Praca dla Ciebie:

  • firmy prowadzące obsługę księgową i finansową przedsiębiorstw zagranicznych
  • polskie oddziały światowych firm
  • obsługa operacyjna funduszy inwestycyjnych
  • praca w instytucjach zbiorowego inwestowania

Co jeszcze powinieneś wiedzieć:

  • Kierunek finanse i rachunkowość objęty międzynarodową akredytacją IACBE

Przykłady zawodów

Specjalista do spraw kadr
Specjalista do spraw kadr realizuje zgodną z przepisami prawa pracy politykę kadrową organizacji, w której jest zatrudniony. Specjalista do spraw kadr jest odpowiedzialny za realizację polityki kadrowej przedsiębiorstwa.
Polityka Prywatności