aplikacja Matura google play app store

Kierunki studiów wg przedmiotów na maturze

Kryteria przyjęć wymagane przez uczelnie podczas rekrutacji. Studia stacjonarne, formuła "Nowa matura".
przyjęcia na studia - wybierz opcję
Kryteria przyjęć
zaznacz przedmioty z matury
poziom podstawowy
poziom rozszerzonywybierz rodzaj wyszukiwania
dodatkowo możesz zawęzić poszukiwania
województwo
miasto
grupa kierunków
język
typ uczelni
status uczelni
wynik wyszukiwania
Znalezionych: 31
Kliknij poniżej by poznać szczegóły kryteriów.
licencjackie, Lublin
kryteria przyjęć na kierunku: Administracja i zarządzanie publiczne Studia w języku polskim
inżynierskie, Lublin
kryteria przyjęć na kierunku: Geografia wojskowa i zarządzanie kryzysowe Studia w języku polskim
licencjackie, Lublin
kryteria przyjęć na kierunku Zarządzanie Innowacyjne zarządzanie firmą Studia w języku polskim
licencjackie, Lublin
kryteria przyjęć na kierunku Turystyka i rekreacja Marketing i zarządzanie w turystyce Studia w języku polskim
licencjackie, Lublin
kryteria przyjęć na kierunku Kulturoznawstwo Organizacja i zarządzanie wydarzeniami kulturalnymi Studia w języku polskim
licencjackie, Lublin
kryteria przyjęć na kierunku Studia miejskie Partycypacja lokalna lub Fundusze UE i zarządzanie projektami Studia w języku polskim
licencjackie, Lublin
kryteria przyjęć na kierunku: Public Relations i zarządzanie informacją Studia w języku polskim
inżynierskie, Lublin
kryteria przyjęć na kierunku Gospodarka przestrzenna Strategiczne zarządzanie przestrzenią Studia w języku polskim
licencjackie, Lublin
kryteria przyjęć na kierunku: Zarządzanie Studia w języku polskim
licencjackie, Lublin
kryteria przyjęć na kierunku: Zarządzanie Studia w języku polskim
licencjackie, Lublin
kryteria przyjęć na kierunku Bezpieczeństwo narodowe Zarządzanie bezpieczeństwem międzynarodowym Studia w języku polskim
licencjackie, Lublin
kryteria przyjęć na kierunku Bezpieczeństwo narodowe Zarządzanie bezpieczeństwem wewnętrznym Studia w języku polskim
licencjackie, Lublin
kryteria przyjęć na kierunku Archiwistyka i nowoczesne zarządzanie zapisami informacyjnymi Zarządzanie dokumentacją współczesną Studia w języku polskim
licencjackie, Lublin
kryteria przyjęć na kierunku Zarządzanie Zarządzanie HR Studia w języku polskim
licencjackie, Lublin
kryteria przyjęć na kierunku Europeistyka Zarządzanie kulturą i komunikacja społeczna Studia w języku polskim
licencjackie, Lublin
kryteria przyjęć na kierunku Public Relations i zarządzanie informacją Zarządzanie mediami społecznościowymi Studia w języku polskim
licencjackie, Lublin
kryteria przyjęć na kierunku Stosunki międzynarodowe Zarządzanie procesami migracyjnymi Studia w języku polskim
licencjackie, Lublin
kryteria przyjęć na kierunku Politologia Zarządzanie rozwojem Studia w języku polskim
inżynierskie, Lublin
kryteria przyjęć na kierunku Geografia wojskowa i zarządzanie kryzysowe Zarządzanie ryzykiem środowiskowym Studia w języku polskim
licencjackie, Lublin
kryteria przyjęć na kierunku Kulturoznawstwo Zarządzanie w kulturze Studia w języku polskim
licencjackie, Lublin
kryteria przyjęć na kierunku: Zarządzanie w politykach publicznych Studia w języku polskim
licencjackie, Lublin
kryteria przyjęć na kierunku Public Relations i zarządzanie informacją Zarządzanie wizerunkiem Studia w języku polskim
licencjackie, Lublin
kryteria przyjęć na kierunku Zarządzanie Zarządzanie zasobami ludzkimi Studia w języku polskim
licencjackie, Lublin
kryteria przyjęć na kierunku Turystyka i rekreacja Zarządzanie zasobami turystycznymi Studia w języku polskim
inżynierskie, Lublin
kryteria przyjęć na kierunku: Biobezpieczeństwo i zarządzanie kryzysowe Studia w języku polskim
licencjackie, Lublin
kryteria przyjęć na kierunku: Zarządzanie Studia w języku polskim
prezentacja uczelni: Politechnika Lubelska
inżynierskie, Lublin
inżynierskie, Lublin
kryteria przyjęć na kierunku: Zarządzanie i inżynieria produkcji Studia w języku polskim
inżynierskie, Lublin
kryteria przyjęć na kierunku: Zarządzanie i inżynieria produkcji i stopień Studia w języku polskim
prezentacja uczelni: Politechnika Lubelska

Aktualizacje proszę przesyłać na 

Przykłady wyszukiwania kierunków

Rekrutacja na studia wg przedmiotów zdawanych na maturze


Poniżej podajemy przykłady wyszukiwań kierunków studiów na uczelniach, w których są brane pod uwagę wyniki z 1, 2 lub 3 przedmiotów (możliwości jest o wiele więcej).

wystarczy 1 przedmiot - przykłady:jest uwzględniony 1 przedmiot - przykłady:


kierunki, gdzie wśród wymaganych jest WOS »


wystarczą 2 przedmioty - przykłady:

kierunki po maturze z polskiego (pp) i matematyki (pp) »
kierunki po maturze z polskiego (pp) i angielskiego (pp) »
kierunki po maturze z polskiego (pp) i historii »
kierunki po maturze z polskiego (pp) i WOS »

kierunki po maturze z matematyki (pp) i angielskiego (pp) »
kierunki po maturze z matematyki (pr) i fizyki »
kierunki po maturze z matematyki (pr) i chemii »
kierunki po maturze z matematyki (pr) i informatyki »

kierunki po maturze z biologii i chemii »
kierunki po maturze z biologii i
angielskiego (pr) »
kierunki po maturze z chemii i angielskiego (pr) »
kierunki po maturze z biologii i geografii »
kierunki po maturze z chemii i geografii »

wystarczą 3 przedmioty - przykłady:

Polityka Prywatności