aplikacja Matura google play app store

Kierunki studiów wg przedmiotów na maturze

Kryteria przyjęć wymagane przez uczelnie podczas rekrutacji. Studia stacjonarne, formuła "Nowa matura".
przyjęcia na studia - wybierz opcję
Kryteria przyjęć
zaznacz przedmioty z matury
poziom podstawowy
poziom rozszerzonywybierz rodzaj wyszukiwania
dodatkowo możesz zawęzić poszukiwania
województwo
miasto
grupa kierunków
język
typ uczelni
status uczelni
wynik wyszukiwania
Znalezionych: 68
Kliknij poniżej by poznać szczegóły kryteriów.
inżynierskie, Warszawa
kryteria przyjęć na kierunku: Architektura Studia w języku polskim
inżynierskie, Warszawa
kryteria przyjęć na kierunku: Architektura krajobrazu Studia w języku polskim
inżynierskie, Warszawa
kryteria przyjęć na kierunku: Bezpieczeństwo żywności Studia w języku polskim
inżynierskie, Warszawa
kryteria przyjęć na kierunku: Biotechnologia Studia w języku polskim
inżynierskie, Warszawa
kryteria przyjęć na kierunku: Biotechnology Studia w języku angielskim
inżynierskie, Warszawa
kryteria przyjęć na kierunku: Budownictwo Studia w języku polskim
inżynierskie, Warszawa
kryteria przyjęć na kierunku: Inżynieria i gospodarka wodna Studia w języku polskim
licencjackie, Warszawa
kryteria przyjęć na kierunku: Lotnictwo Studia w języku polskim
prezentacja uczelni: Akademia Sztuki Wojennej
licencjackie, Warszawa
kryteria przyjęć na kierunku Lotnictwo Organizacje lotnicze Studia w języku polskim
prezentacja uczelni: Akademia Sztuki Wojennej
inżynierskie, Warszawa
kryteria przyjęć na kierunku: Technologia drewna Studia w języku polskim
inżynierskie, Warszawa
kryteria przyjęć na kierunku: Technologia żywności i żywienie człowieka Studia w języku polskim
inżynierskie, Warszawa
kryteria przyjęć na kierunku: Technologie energii odnawialnej Studia w języku polskim
inżynierskie, Warszawa
kryteria przyjęć na kierunku: Zarządzanie i inżynieria produkcji Studia w języku polskim
licencjackie, Warszawa
kryteria przyjęć na kierunku Lotnictwo Zarządzanie ruchem lotniczym Studia w języku polskim
prezentacja uczelni: Akademia Sztuki Wojennej
inżynierskie, Warszawa
kryteria przyjęć na kierunku: Żywienie człowieka i ocena żywności Studia w języku polskim
licencjackie, Warszawa
kryteria przyjęć na kierunku: Architektura przestrzeni informacyjnych Studia w języku polskim
prezentacja uczelni: Uniwersytet Warszawski
inżynierskie, Warszawa
kryteria przyjęć na kierunku: Automatyka i robotyka Studia w języku polskim
prezentacja uczelni: Politechnika Warszawska
inżynierskie, Warszawa
kryteria przyjęć na kierunku: Automatyka i Robotyka Stosowana Studia w języku polskim
prezentacja uczelni: Politechnika Warszawska
inżynierskie, Warszawa
kryteria przyjęć na kierunku: Automatyka, Robotyka i Informatyka Przemysłowa Studia w języku polskim
prezentacja uczelni: Politechnika Warszawska
inżynierskie, Warszawa
prezentacja uczelni: Politechnika Warszawska
inżynierskie, Warszawa
kryteria przyjęć na kierunku: Biotechnologia Studia w języku polskim
prezentacja uczelni: Politechnika Warszawska
licencjackie, Warszawa
kryteria przyjęć na kierunku: Biotechnologia Studia w języku polskim
prezentacja uczelni: Uniwersytet Warszawski
inżynierskie, Warszawa
kryteria przyjęć na kierunku: Budownictwo Studia w języku polskim
prezentacja uczelni: Politechnika Warszawska
inżynierskie, Warszawa
kryteria przyjęć na kierunku: Budownictwo Studia w języku polskim
inżynierskie, Warszawa
kryteria przyjęć na kierunku: Civil Engineering Studia w języku angielskim
prezentacja uczelni: Politechnika Warszawska
inżynierskie, Warszawa
kryteria przyjęć na kierunku: Electrical Engineering Studia w języku angielskim
prezentacja uczelni: Politechnika Warszawska
inżynierskie, Warszawa
kryteria przyjęć na kierunku: Elektronika Studia w języku polskim
prezentacja uczelni: Politechnika Warszawska
inżynierskie, Warszawa
kryteria przyjęć na kierunku: Elektronika i telekomunikacja Studia w języku polskim
prezentacja uczelni: Politechnika Warszawska
inżynierskie, Warszawa
kryteria przyjęć na kierunku: Elektronika i telekomunikacja Studia w języku polskim
inżynierskie, Warszawa
kryteria przyjęć na kierunku: Elektrotechnika Studia w języku polskim
prezentacja uczelni: Politechnika Warszawska
inżynierskie, Warszawa
kryteria przyjęć na kierunku: Energetyka Studia w języku polskim
prezentacja uczelni: Politechnika Warszawska
inżynierskie, Warszawa
kryteria przyjęć na kierunku: Energetyka Studia w języku polskim
inżynierskie, Warszawa
kryteria przyjęć na kierunku: Fizyka techniczna Studia w języku polskim
prezentacja uczelni: Politechnika Warszawska
inżynierskie, Warszawa
kryteria przyjęć na kierunku: Fotonika Studia w języku polskim
prezentacja uczelni: Politechnika Warszawska
inżynierskie, Warszawa
kryteria przyjęć na kierunku: Geodezja i kartografia Studia w języku polskim
prezentacja uczelni: Politechnika Warszawska
inżynierskie, Warszawa
kryteria przyjęć na kierunku: Geodezja i kartografia Studia w języku polskim
inżynierskie, Warszawa
kryteria przyjęć na kierunku: Geodezja i kataster Studia w języku polskim
inżynierskie, Warszawa
kryteria przyjęć na kierunku: Inżynieria biomedyczna Studia w języku polskim
prezentacja uczelni: Politechnika Warszawska
inżynierskie, Warszawa
kryteria przyjęć na kierunku: Inżynieria chemiczna i procesowa Studia w języku polskim
prezentacja uczelni: Politechnika Warszawska
inżynierskie, Warszawa
kryteria przyjęć na kierunku: Inżynieria kosmiczna i satelitarna Studia w języku polskim
inżynierskie, Warszawa
kryteria przyjęć na kierunku: Inżynieria materiałowa Studia w języku polskim
prezentacja uczelni: Politechnika Warszawska
inżynierskie, Warszawa
kryteria przyjęć na kierunku: Inżynieria materiałowa Studia w języku polskim
inżynierskie, Warszawa
prezentacja uczelni: Politechnika Warszawska
inżynierskie, Warszawa
kryteria przyjęć na kierunku: Inżynieria zarządzania Studia w języku polskim
prezentacja uczelni: Politechnika Warszawska
inżynierskie, Warszawa
kryteria przyjęć na kierunku: Lotnictwo i kosmonautyka Studia w języku polskim
prezentacja uczelni: Politechnika Warszawska
inżynierskie, Warszawa
kryteria przyjęć na kierunku: Lotnictwo i kosmonautyka Studia w języku polskim
inżynierskie, Warszawa
kryteria przyjęć na kierunku: Mechanika i budowa maszyn Studia w języku polskim
prezentacja uczelni: Politechnika Warszawska
inżynierskie, Warszawa
kryteria przyjęć na kierunku: Mechanika i budowa maszyn Studia w języku polskim
inżynierskie, Warszawa
kryteria przyjęć na kierunku: Mechanika i Projektowanie Maszyn Studia w języku polskim
prezentacja uczelni: Politechnika Warszawska
inżynierskie, Warszawa
kryteria przyjęć na kierunku: Mechatronics Studia w języku angielskim
prezentacja uczelni: Politechnika Warszawska
Następne

Aktualizacje proszę przesyłać na 

Przykłady wyszukiwania kierunków

Rekrutacja na studia wg przedmiotów zdawanych na maturze


Poniżej podajemy przykłady wyszukiwań kierunków studiów na uczelniach, w których są brane pod uwagę wyniki z 1, 2 lub 3 przedmiotów (możliwości jest o wiele więcej).

wystarczy 1 przedmiot - przykłady:jest uwzględniony 1 przedmiot - przykłady:


kierunki, gdzie wśród wymaganych jest WOS »


wystarczą 2 przedmioty - przykłady:

kierunki po maturze z polskiego (pp) i matematyki (pp) »
kierunki po maturze z polskiego (pp) i angielskiego (pp) »
kierunki po maturze z polskiego (pp) i historii »
kierunki po maturze z polskiego (pp) i WOS »

kierunki po maturze z matematyki (pp) i angielskiego (pp) »
kierunki po maturze z matematyki (pr) i fizyki »
kierunki po maturze z matematyki (pr) i chemii »
kierunki po maturze z matematyki (pr) i informatyki »

kierunki po maturze z biologii i chemii »
kierunki po maturze z biologii i
angielskiego (pr) »
kierunki po maturze z chemii i angielskiego (pr) »
kierunki po maturze z biologii i geografii »
kierunki po maturze z chemii i geografii »

wystarczą 3 przedmioty - przykłady:

Polityka Prywatności