aplikacja Matura google play app store

Kierunki studiów wg przedmiotów na maturze

Kryteria przyjęć wymagane przez uczelnie podczas rekrutacji. Studia stacjonarne, formuła "Nowa matura".
przyjęcia na studia - wybierz opcję
Kryteria przyjęć
zaznacz przedmioty z matury
poziom podstawowy
poziom rozszerzonywybierz rodzaj wyszukiwania
dodatkowo możesz zawęzić poszukiwania
województwo
miasto
grupa kierunków
język
typ uczelni
status uczelni
wynik wyszukiwania
Znalezionych: 65
Kliknij poniżej by poznać szczegóły kryteriów.
licencjackie, Kraków
kryteria przyjęć na kierunku: Administracja i polityka publiczna Studia w języku polskim
licencjackie, Kraków
kryteria przyjęć na kierunku Administracja i polityka publiczna Administracja publiczna i służby państwowe Studia w języku polskim
licencjackie, Kraków
kryteria przyjęć na kierunku Administracja i polityka publiczna Administracja samorządowa i fundusze europejskie Studia w języku polskim
licencjackie, Kraków
kryteria przyjęć na kierunku: Amerykanistyka Studia w języku polskim
licencjackie, Kraków
kryteria przyjęć na kierunku Praca socjalna Asystent rodziny Studia w języku polskim
licencjackie, Kraków
kryteria przyjęć na kierunku Historia Doktryny polityczne i prawne Studia w języku polskim
licencjackie, Kraków
kryteria przyjęć na kierunku Kulturoznawstwo Dziedzictwo kulturowe: zarządzanie i promocja Studia w języku polskim
licencjackie, Kraków
kryteria przyjęć na kierunku: Etnologia i antropologia kulturowa Studia w języku polskim
inżynierskie, Kraków
kryteria przyjęć na kierunku: Etologia i psychologia zwierząt Studia w języku polskim
licencjackie, Kraków
kryteria przyjęć na kierunku Historia Europa Wschodnia Studia w języku polskim
licencjackie, Kraków
kryteria przyjęć na kierunku: European Studies Studia w języku angielskim
inżynierskie, Kraków
kryteria przyjęć na kierunku: Gospodarka przestrzenna Studia w języku polskim
inżynierskie, Kraków
inżynierskie, Kraków
kryteria przyjęć na kierunku Gospodarka przestrzenna i zarządzanie nieruchomościami Gospodarka przestrzenna obszarów miejskich Studia w języku polskim
licencjackie, Kraków
kryteria przyjęć na kierunku: Kulturoznawstwo Studia w języku polskim
licencjackie, Kraków
kryteria przyjęć na kierunku: Kulturoznawstwo Studia w języku polskim
licencjackie, Kraków
kryteria przyjęć na kierunku: Kulturoznawstwo – teksty kultury Studia w języku polskim
licencjackie, Kraków
kryteria przyjęć na kierunku: Kulturoznawstwo i wiedza o mediach Studia w języku polskim
licencjackie, Kraków
kryteria przyjęć na kierunku: Kulturoznawstwo międzynarodowe Studia w języku polskim
licencjackie, Kraków
kryteria przyjęć na kierunku Nauki o rodzinie Mediacje rodzinne Studia w języku polskim
licencjackie, Kraków
kryteria przyjęć na kierunku: Międzynarodowa polityka społeczna i analityka Studia w języku polskim
licencjackie, Kraków
kryteria przyjęć na kierunku: Migracje międzynarodowe Studia w języku polskim
licencjackie, Kraków
kryteria przyjęć na kierunku: Nauki o polityce Studia w języku polskim
licencjackie, Kraków
kryteria przyjęć na kierunku: Nauki o rodzinie Studia w języku polskim
licencjackie, Kraków
kryteria przyjęć na kierunku: Politologia Studia w języku polskim
licencjackie, Kraków
kryteria przyjęć na kierunku Pedagogika Poradnictwo i pomoc psychologiczno-pedagogiczna Studia w języku polskim
licencjackie, Kraków
kryteria przyjęć na kierunku: Porównawcze studia cywilizacji Studia w języku polskim
licencjackie, Kraków
kryteria przyjęć na kierunku: Praca socjalna Studia w języku polskim
licencjackie, Kraków
kryteria przyjęć na kierunku: Praca socjalna Studia w języku polskim
licencjackie, Kraków
kryteria przyjęć na kierunku Praca socjalna Praca socjalna z osobą chorującą psychicznie Studia w języku polskim
licencjackie, Kraków
kryteria przyjęć na kierunku Praca socjalna Praca socjalna z osobą starszą Studia w języku polskim
licencjackie, Kraków
kryteria przyjęć na kierunku Praca socjalna Praca socjalna z rodziną i dzieckiem Studia w języku polskim
jednolite magisterskie, Kraków
kryteria przyjęć na kierunku Psychologia Psychokryminologia Studia w języku polskim
jednolite magisterskie, Kraków
kryteria przyjęć na kierunku: Psychologia Studia w języku polskim
jednolite magisterskie, Kraków
kryteria przyjęć na kierunku: Psychologia Studia w języku polskim
jednolite magisterskie, Kraków
kryteria przyjęć na kierunku: Psychologia Studia w języku polskim
jednolite magisterskie, Kraków
kryteria przyjęć na kierunku: Psychologia Studia w języku polskim
jednolite magisterskie, Kraków
kryteria przyjęć na kierunku: Psychologia Studia w języku polskim
jednolite magisterskie, Kraków
kryteria przyjęć na kierunku Psychologia Psychologia edukacyjna Studia w języku polskim
jednolite magisterskie, Kraków
kryteria przyjęć na kierunku: Psychologia i biologia zwierząt Studia w języku polskim
jednolite magisterskie, Kraków
kryteria przyjęć na kierunku Psychologia Psychologia kliniczna Studia w języku polskim
jednolite magisterskie, Kraków
kryteria przyjęć na kierunku Psychologia Psychologia kliniczna Studia w języku polskim
jednolite magisterskie, Kraków
kryteria przyjęć na kierunku Psychologia Psychologia kliniczna i zdrowia Studia w języku polskim
licencjackie, Kraków
kryteria przyjęć na kierunku Dziennikarstwo Psychologia mediów i komunikowanie wizerunkowe Studia w języku polskim
jednolite magisterskie, Kraków
kryteria przyjęć na kierunku Psychologia Psychologia pracy i organizacji Studia w języku polskim
jednolite magisterskie, Kraków
kryteria przyjęć na kierunku Psychologia Psychologia w biznesie i reklamie Studia w języku polskim
jednolite magisterskie, Kraków
kryteria przyjęć na kierunku Psychologia Psychologia zarządzania Studia w języku polskim
licencjackie, Kraków
kryteria przyjęć na kierunku: Psychology Studia w języku angielskim
licencjackie, Kraków
kryteria przyjęć na kierunku Pedagogika resocjalizacyjna Resocjalizacja z penitencjarystyką Studia w języku polskim
licencjackie, Kraków
kryteria przyjęć na kierunku Pedagogika Resocjalizacja z profilaktyką społeczną Studia w języku polskim
Następne

Aktualizacje proszę przesyłać na 

Przykłady wyszukiwania kierunków

Rekrutacja na studia wg przedmiotów zdawanych na maturze


Poniżej podajemy przykłady wyszukiwań kierunków studiów na uczelniach, w których są brane pod uwagę wyniki z 1, 2 lub 3 przedmiotów (możliwości jest o wiele więcej).

wystarczy 1 przedmiot - przykłady:jest uwzględniony 1 przedmiot - przykłady:


kierunki, gdzie wśród wymaganych jest WOS »


wystarczą 2 przedmioty - przykłady:

kierunki po maturze z polskiego (pp) i matematyki (pp) »
kierunki po maturze z polskiego (pp) i angielskiego (pp) »
kierunki po maturze z polskiego (pp) i historii »
kierunki po maturze z polskiego (pp) i WOS »

kierunki po maturze z matematyki (pp) i angielskiego (pp) »
kierunki po maturze z matematyki (pr) i fizyki »
kierunki po maturze z matematyki (pr) i chemii »
kierunki po maturze z matematyki (pr) i informatyki »

kierunki po maturze z biologii i chemii »
kierunki po maturze z biologii i
angielskiego (pr) »
kierunki po maturze z chemii i angielskiego (pr) »
kierunki po maturze z biologii i geografii »
kierunki po maturze z chemii i geografii »

wystarczą 3 przedmioty - przykłady:

Polityka Prywatności