aplikacja Matura google play app store

Kierunki studiów wg przedmiotów na maturze

Kryteria przyjęć wymagane przez uczelnie podczas rekrutacji. Studia stacjonarne, formuła "Nowa matura".
przyjęcia na studia - wybierz opcję
Kryteria przyjęć
zaznacz przedmioty z matury
poziom podstawowy
poziom rozszerzonywybierz rodzaj wyszukiwania
dodatkowo możesz zawęzić poszukiwania
województwo
miasto
grupa kierunków
język
typ uczelni
status uczelni
wynik wyszukiwania
Znalezionych: 150
Kliknij poniżej by poznać szczegóły kryteriów.
inżynierskie, Kraków
kryteria przyjęć na kierunku Zootechnika Hodowla zwierząt towarzyszących i egzotycznych Studia w języku polskim
inżynierskie, Kraków
kryteria przyjęć na kierunku: Informatyka Studia w języku polskim
licencjackie, Kraków
kryteria przyjęć na kierunku: Informatyka społeczna Studia w języku polskim
inżynierskie, Kraków
kryteria przyjęć na kierunku: Inżynieria i gospodarka wodna Studia w języku polskim
inżynierskie, Kraków
kryteria przyjęć na kierunku: Inżynieria mechatroniczna Studia w języku polskim
inżynierskie, Kraków
kryteria przyjęć na kierunku Zarządzanie i inżynieria produkcji Inżynieria systemów produkcyjnych Studia w języku polskim
inżynierskie, Kraków
kryteria przyjęć na kierunku: Inżynieria środowiska Studia w języku polskim
inżynierskie, Kraków
kryteria przyjęć na kierunku Technologia żywności i żywienie człowieka Jakość i bezpieczeństwo żywności Studia w języku polskim
licencjackie, Kraków
kryteria przyjęć na kierunku Filologia romańska Język francuski stosowany z drugim językiem romańskim (nienauczycielska) Studia w języku polskim
licencjackie, Kraków
kryteria przyjęć na kierunku Filologia hiszpańska Języki specjalistyczne i tłumaczenia (specjalność nienauczycielska) Studia w języku polskim
licencjackie, Kraków
kryteria przyjęć na kierunku: Kognitywistyka Studia w języku polskim
licencjackie, Kraków
kryteria przyjęć na kierunku: Kulturoznawstwo Studia w języku polskim
inżynierskie, Kraków
kryteria przyjęć na kierunku: Leśnictwo Studia w języku polskim
licencjackie, jednolite magisterskie, Kraków
kryteria przyjęć na kierunku: Matematyka Studia w języku polskim
jednolite magisterskie, Kraków
kryteria przyjęć na kierunku Matematyka Matematyka nauczycielska Studia w języku polskim
licencjackie, Kraków
kryteria przyjęć na kierunku Matematyka Matematyka nauczycielska Studia w języku polskim
licencjackie, Kraków
kryteria przyjęć na kierunku Matematyka Matematyka uniwersalna Studia w języku polskim
licencjackie, Kraków
kryteria przyjęć na kierunku Matematyka Matematyka uniwersalna i matematyka nauczycielska Studia w języku polskim
inżynierskie, Kraków
kryteria przyjęć na kierunku Inżynieria mechatroniczna Mechatronika w systemach produkcyjnych Studia w języku polskim
inżynierskie, Kraków
kryteria przyjęć na kierunku Zootechnika Menadżer produkcji zwierzęcej Studia w języku polskim
licencjackie, Kraków
kryteria przyjęć na kierunku: Międzynarodowa polityka społeczna i analityka Studia w języku polskim
inżynierskie, Kraków
kryteria przyjęć na kierunku Ochrona środowiska Monitoring środowiska i zagrożenia ekosystemów Studia w języku polskim
inżynierskie, Kraków
kryteria przyjęć na kierunku Informatyka Multimedia i technologie internetowe Studia w języku polskim
licencjackie, Kraków
kryteria przyjęć na kierunku: Ochrona bioróżnorodności Studia w języku polskim
inżynierskie, Kraków
kryteria przyjęć na kierunku: Ochrona środowiska Studia w języku polskim
inżynierskie, Kraków
kryteria przyjęć na kierunku Odnawialne źródła energii i gospodarka odpadami Odnawialne źródła energii Studia w języku polskim
inżynierskie, Kraków
inżynierskie, Kraków
kryteria przyjęć na kierunku: Ogrodnictwo Studia w języku polskim
inżynierskie, Kraków
kryteria przyjęć na kierunku Zarządzanie i inżynieria produkcji Organizacja systemów produkcyjnych Studia w języku polskim
inżynierskie, Kraków
kryteria przyjęć na kierunku Zootechnika Prewencja weterynaryjna i ochrona zdrowia zwierząt Studia w języku polskim
jednolite magisterskie, Kraków
kryteria przyjęć na kierunku: Psychologia Studia w języku polskim
jednolite magisterskie, Kraków
kryteria przyjęć na kierunku Psychologia Psychologia kliniczna i zdrowia Studia w języku polskim
jednolite magisterskie, Kraków
kryteria przyjęć na kierunku Psychologia Psychologia pracy i organizacji Studia w języku polskim
licencjackie, Kraków
kryteria przyjęć na kierunku: Psychology Studia w języku angielskim
inżynierskie, Kraków
kryteria przyjęć na kierunku: Rewitalizacja terenów zdegradowanych Studia w języku polskim
inżynierskie, Kraków
kryteria przyjęć na kierunku: Rolnictwo Studia w języku polskim
licencjackie, Kraków
kryteria przyjęć na kierunku: Socjologia Studia w języku polskim
licencjackie, Kraków
kryteria przyjęć na kierunku: Socjologia Studia w języku polskim
licencjackie, Kraków
kryteria przyjęć na kierunku Filologia romańska Specjalność nauczycielska Studia w języku polskim
licencjackie, Kraków
kryteria przyjęć na kierunku Filologia germańska Specjalność nauczycielska Studia w języku polskim
licencjackie, Kraków
kryteria przyjęć na kierunku Filologia germańska Specjalność nauczycielska z modułem biznesowym Studia w języku polskim
licencjackie, Kraków
kryteria przyjęć na kierunku Filologia germańska Specjalność nienauczycielska – język niemiecki w biznesie Studia w języku polskim
licencjackie, Kraków
kryteria przyjęć na kierunku Filologia rosyjska Specjalność przekładoznawcza Studia w języku polskim
inżynierskie, Kraków
kryteria przyjęć na kierunku Transport i logistyka Systemy informatyczne w logistyce Studia w języku polskim
inżynierskie, Kraków
kryteria przyjęć na kierunku Inżynieria mechatroniczna Systemy komputerowe w mechatronice Studia w języku polskim
inżynierskie, Kraków
kryteria przyjęć na kierunku: Sztuka ogrodowa Studia w języku polskim
inżynierskie, Kraków
inżynierskie, Kraków
kryteria przyjęć na kierunku Technologia żywności i żywienie człowieka Technologia żywności Studia w języku polskim
inżynierskie, Kraków
kryteria przyjęć na kierunku: Technologia żywności i żywienie człowieka Studia w języku polskim
inżynierskie, Kraków
kryteria przyjęć na kierunku: Transport i logistyka Studia w języku polskim
Poprzednie
Następne

Aktualizacje proszę przesyłać na 

Przykłady wyszukiwania kierunków

Rekrutacja na studia wg przedmiotów zdawanych na maturze


Poniżej podajemy przykłady wyszukiwań kierunków studiów na uczelniach, w których są brane pod uwagę wyniki z 1, 2 lub 3 przedmiotów (możliwości jest o wiele więcej).

wystarczy 1 przedmiot - przykłady:jest uwzględniony 1 przedmiot - przykłady:


kierunki, gdzie wśród wymaganych jest WOS »


wystarczą 2 przedmioty - przykłady:

kierunki po maturze z polskiego (pp) i matematyki (pp) »
kierunki po maturze z polskiego (pp) i angielskiego (pp) »
kierunki po maturze z polskiego (pp) i historii »
kierunki po maturze z polskiego (pp) i WOS »

kierunki po maturze z matematyki (pp) i angielskiego (pp) »
kierunki po maturze z matematyki (pr) i fizyki »
kierunki po maturze z matematyki (pr) i chemii »
kierunki po maturze z matematyki (pr) i informatyki »

kierunki po maturze z biologii i chemii »
kierunki po maturze z biologii i
angielskiego (pr) »
kierunki po maturze z chemii i angielskiego (pr) »
kierunki po maturze z biologii i geografii »
kierunki po maturze z chemii i geografii »

wystarczą 3 przedmioty - przykłady:

Polityka Prywatności