aplikacja Matura google play app store

Kierunki studiów wg przedmiotów na maturze

Kryteria przyjęć wymagane przez uczelnie podczas rekrutacji. Studia stacjonarne, formuła "Nowa matura".
przyjęcia na studia - wybierz opcję
Kryteria przyjęć
zaznacz przedmioty z matury
poziom podstawowy
poziom rozszerzonywybierz rodzaj wyszukiwania
dodatkowo możesz zawęzić poszukiwania
województwo
miasto
grupa kierunków
język
typ uczelni
status uczelni
tylko uczelnia
wynik wyszukiwania
Znalezionych: 50
Kliknij poniżej by poznać szczegóły kryteriów.
inżynierskie, Kraków
kryteria przyjęć na kierunku Rolnictwo Agriculture Studia w języku angielskim
inżynierskie, Kraków
kryteria przyjęć na kierunku: Agrobiologia Studia w języku polskim
inżynierskie, Kraków
kryteria przyjęć na kierunku Rolnictwo Agroekonomia Studia w języku polskim
inżynierskie, Kraków
kryteria przyjęć na kierunku: Architektura krajobrazu Studia w języku polskim
inżynierskie, Kraków
kryteria przyjęć na kierunku Biogospodarka Bezpieczeństwo biosanitarne Studia w języku polskim
inżynierskie, Kraków
kryteria przyjęć na kierunku: Biogospodarka Studia w języku polskim
inżynierskie, Kraków
kryteria przyjęć na kierunku Biogospodarka Bioinżynieria produkcji pierwotnej Studia w języku polskim
inżynierskie, Kraków
kryteria przyjęć na kierunku: Bioinżynieria zwierząt Studia w języku polskim
inżynierskie, Kraków
kryteria przyjęć na kierunku: Biologia stosowana Studia w języku polskim
inżynierskie, Kraków
kryteria przyjęć na kierunku Ochrona środowiska Biotechnologia środowiskowa Studia w języku polskim
inżynierskie, Kraków
kryteria przyjęć na kierunku: Budownictwo Studia w języku polskim
inżynierskie, Kraków
kryteria przyjęć na kierunku Rolnictwo Doradztwo agrotechniczne Studia w języku polskim
inżynierskie, Kraków
kryteria przyjęć na kierunku: Doradztwo i administracja rolnicza Studia w języku polskim
licencjackie, Kraków
kryteria przyjęć na kierunku: Ekonomia Studia w języku polskim
licencjackie, Kraków
kryteria przyjęć na kierunku Ekonomia Ekonomika agrobiznesu Studia w języku polskim
inżynierskie, Kraków
kryteria przyjęć na kierunku Biogospodarka Ekonomika zrównoważonego rozwoju Studia w języku polskim
inżynierskie, Kraków
kryteria przyjęć na kierunku: Etologia i psychologia zwierząt Studia w języku polskim
licencjackie, Kraków
kryteria przyjęć na kierunku: Finanse i rachunkowość Studia w języku polskim
inżynierskie, Kraków
kryteria przyjęć na kierunku: Geoinformatyka Studia w języku polskim
inżynierskie, Kraków
kryteria przyjęć na kierunku Odnawialne źródła energii i gospodarka odpadami Gospodarka odpadami Studia w języku polskim
inżynierskie, Kraków
kryteria przyjęć na kierunku: Gospodarka przestrzenna Studia w języku polskim
inżynierskie, Kraków
kryteria przyjęć na kierunku Zootechnika Hodowla i użytkowanie koni Studia w języku polskim
inżynierskie, Kraków
kryteria przyjęć na kierunku Zootechnika Hodowla zwierząt Studia w języku polskim
inżynierskie, Kraków
kryteria przyjęć na kierunku Zootechnika Hodowla zwierząt towarzyszących i egzotycznych Studia w języku polskim
inżynierskie, Kraków
kryteria przyjęć na kierunku: Inżynieria i gospodarka wodna Studia w języku polskim
inżynierskie, Kraków
kryteria przyjęć na kierunku: Inżynieria mechatroniczna Studia w języku polskim
inżynierskie, Kraków
kryteria przyjęć na kierunku Zarządzanie i inżynieria produkcji Inżynieria systemów produkcyjnych Studia w języku polskim
inżynierskie, Kraków
kryteria przyjęć na kierunku: Inżynieria środowiska Studia w języku polskim
inżynierskie, Kraków
kryteria przyjęć na kierunku: Leśnictwo Studia w języku polskim
inżynierskie, Kraków
kryteria przyjęć na kierunku Inżynieria mechatroniczna Mechatronika w systemach produkcyjnych Studia w języku polskim
inżynierskie, Kraków
kryteria przyjęć na kierunku Ochrona środowiska Monitoring środowiska i zagrożenia ekosystemów Studia w języku polskim
licencjackie, Kraków
kryteria przyjęć na kierunku: Ochrona bioróżnorodności Studia w języku polskim
inżynierskie, Kraków
kryteria przyjęć na kierunku: Ochrona środowiska Studia w języku polskim
inżynierskie, Kraków
kryteria przyjęć na kierunku Odnawialne źródła energii i gospodarka odpadami Odnawialne źródła energii Studia w języku polskim
inżynierskie, Kraków
inżynierskie, Kraków
kryteria przyjęć na kierunku: Ogrodnictwo Studia w języku polskim
inżynierskie, Kraków
kryteria przyjęć na kierunku Zarządzanie i inżynieria produkcji Organizacja systemów produkcyjnych Studia w języku polskim
inżynierskie, Kraków
kryteria przyjęć na kierunku Zootechnika Prewencja weterynaryjna i ochrona zdrowia zwierząt Studia w języku polskim
inżynierskie, Kraków
kryteria przyjęć na kierunku: Rolnictwo Studia w języku polskim
inżynierskie, Kraków
kryteria przyjęć na kierunku Gospodarka przestrzenna Rozwój regionalny Studia w języku polskim
inżynierskie, Kraków
kryteria przyjęć na kierunku Transport i logistyka Systemy informatyczne w logistyce Studia w języku polskim
inżynierskie, Kraków
kryteria przyjęć na kierunku Inżynieria mechatroniczna Systemy komputerowe w mechatronice Studia w języku polskim
inżynierskie, Kraków
kryteria przyjęć na kierunku: Sztuka ogrodowa Studia w języku polskim
inżynierskie, Kraków
inżynierskie, Kraków
kryteria przyjęć na kierunku: Transport i logistyka Studia w języku polskim
inżynierskie, Kraków
kryteria przyjęć na kierunku Transport i logistyka Transport specjalistyczny i spedycja Studia w języku polskim
licencjackie, Kraków
kryteria przyjęć na kierunku: Zarządzanie Studia w języku polskim
inżynierskie, Kraków
kryteria przyjęć na kierunku: Zarządzanie i inżynieria produkcji Studia w języku polskim
licencjackie, Kraków
kryteria przyjęć na kierunku Zarządzanie Zarządzanie w agrobiznesie Studia w języku polskim
inżynierskie, Kraków
kryteria przyjęć na kierunku: Zootechnika Studia w języku polskim

Aktualizacje proszę przesyłać na 

Przykłady wyszukiwania kierunków

Rekrutacja na studia wg przedmiotów zdawanych na maturze


Poniżej podajemy przykłady wyszukiwań kierunków studiów na uczelniach, w których są brane pod uwagę wyniki z 1, 2 lub 3 przedmiotów (możliwości jest o wiele więcej).

wystarczy 1 przedmiot - przykłady:jest uwzględniony 1 przedmiot - przykłady:


kierunki, gdzie wśród wymaganych jest WOS »


wystarczą 2 przedmioty - przykłady:

kierunki po maturze z polskiego (pp) i matematyki (pp) »
kierunki po maturze z polskiego (pp) i angielskiego (pp) »
kierunki po maturze z polskiego (pp) i historii »
kierunki po maturze z polskiego (pp) i WOS »

kierunki po maturze z matematyki (pp) i angielskiego (pp) »
kierunki po maturze z matematyki (pr) i fizyki »
kierunki po maturze z matematyki (pr) i chemii »
kierunki po maturze z matematyki (pr) i informatyki »

kierunki po maturze z biologii i chemii »
kierunki po maturze z biologii i
angielskiego (pr) »
kierunki po maturze z chemii i angielskiego (pr) »
kierunki po maturze z biologii i geografii »
kierunki po maturze z chemii i geografii »

wystarczą 3 przedmioty - przykłady:

Polityka Prywatności