aplikacja Matura google play app store

Kierunki studiów wg przedmiotów na maturze

Kryteria przyjęć wymagane przez uczelnie podczas rekrutacji. Studia stacjonarne, formuła "Nowa matura".
przyjęcia na studia - wybierz opcję
Kryteria przyjęć
zaznacz przedmioty z matury
poziom podstawowy
poziom rozszerzonywybierz rodzaj wyszukiwania
dodatkowo możesz zawęzić poszukiwania
województwo
miasto
grupa kierunków
język
typ uczelni
status uczelni
tylko uczelnia
wynik wyszukiwania
Znalezionych: 37
Kliknij poniżej by poznać szczegóły kryteriów.
licencjackie, Toruń
kryteria przyjęć na kierunku: Archeologia Studia w języku polskim
licencjackie, Toruń
kryteria przyjęć na kierunku: Architektura wnętrz Studia w języku polskim
licencjackie, Toruń
kryteria przyjęć na kierunku: Archiwistyka i zarządzanie dokumentacją Studia w języku polskim
licencjackie, Toruń
kryteria przyjęć na kierunku: Bezpieczeństwo narodowe Studia w języku polskim
licencjackie, Toruń
kryteria przyjęć na kierunku: Bezpieczeństwo wewnętrzne Studia w języku polskim
licencjackie, Toruń
kryteria przyjęć na kierunku: Dziennikarstwo i komunikacja społeczna Studia w języku polskim
licencjackie, Toruń
kryteria przyjęć na kierunku: Etnologia – antropologia kulturowa Studia w języku polskim
licencjackie, Toruń
kryteria przyjęć na kierunku: Filozofia Studia w języku polskim
inżynierskie, Toruń
kryteria przyjęć na kierunku: Gospodarka przestrzenna Studia w języku polskim
jednolite magisterskie, Toruń
kryteria przyjęć na kierunku: Grafika Studia w języku polskim
licencjackie, Toruń
kryteria przyjęć na kierunku: Historia Studia w języku polskim
licencjackie, Toruń
kryteria przyjęć na kierunku: Historia sztuki Studia w języku polskim
jednolite magisterskie, Toruń
kryteria przyjęć na kierunku: Konserwacja i restauracja dzieł sztuki Studia w języku polskim
licencjackie, Toruń
kryteria przyjęć na kierunku: Krytyka artystyczna Studia w języku polskim
licencjackie, Toruń
kryteria przyjęć na kierunku Kulturoznawstwo Kultura Dalekiego Wschodu (z językiem chińskim) Studia w języku polskim
licencjackie, Toruń
kryteria przyjęć na kierunku Kulturoznawstwo Kultura Dalekiego Wschodu (z językiem japońskim) Studia w języku polskim
licencjackie, Toruń
kryteria przyjęć na kierunku Kulturoznawstwo Kultura Słowian (z językiem rosyjskim) Studia w języku polskim
licencjackie, Toruń
kryteria przyjęć na kierunku Kulturoznawstwo Kultura Słowian (z językiem serbskim) Studia w języku polskim
licencjackie, Toruń
kryteria przyjęć na kierunku: Kulturoznawstwo Studia w języku polskim
jednolite magisterskie, Toruń
kryteria przyjęć na kierunku: Malarstwo Studia w języku polskim
licencjackie, Toruń
kryteria przyjęć na kierunku: Medioznawstwo Studia w języku polskim
licencjackie, Toruń
licencjackie, Toruń
kryteria przyjęć na kierunku: Nauki o rodzinie Studia w języku polskim
licencjackie, Toruń
kryteria przyjęć na kierunku: Ochrona dóbr kultury Studia w języku polskim
licencjackie, Toruń
kryteria przyjęć na kierunku: Pedagogika Studia w języku polskim
jednolite magisterskie, Toruń
kryteria przyjęć na kierunku: Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna Studia w języku polskim
jednolite magisterskie, Toruń
kryteria przyjęć na kierunku: Pedagogika specjalna Studia w języku polskim
licencjackie, Toruń
kryteria przyjęć na kierunku: Politologia Studia w języku polskim
licencjackie, Toruń
kryteria przyjęć na kierunku: Praca socjalna Studia w języku polskim
licencjackie, Toruń
kryteria przyjęć na kierunku: Sport i wellness Studia w języku polskim
licencjackie, Toruń
kryteria przyjęć na kierunku: Stosunki międzynarodowe Studia w języku polskim
licencjackie, Toruń
kryteria przyjęć na kierunku: Studia skandynawsko-bałtyckie Studia w języku polskim
licencjackie, Toruń
kryteria przyjęć na kierunku: Sztuka mediów i edukacja wizualna Studia w języku polskim
jednolite magisterskie, Toruń
kryteria przyjęć na kierunku: Teologia Studia w języku polskim
licencjackie, Toruń
kryteria przyjęć na kierunku: Terapia zajęciowa Studia w języku polskim
licencjackie, Toruń
kryteria przyjęć na kierunku: Turystyka i rekreacja Studia w języku polskim
licencjackie, Toruń
kryteria przyjęć na kierunku: Wojskoznawstwo Studia w języku polskim

Aktualizacje proszę przesyłać na 

Przykłady wyszukiwania kierunków

Rekrutacja na studia wg przedmiotów zdawanych na maturze


Poniżej podajemy przykłady wyszukiwań kierunków studiów na uczelniach, w których są brane pod uwagę wyniki z 1, 2 lub 3 przedmiotów (możliwości jest o wiele więcej).

wystarczy 1 przedmiot - przykłady:jest uwzględniony 1 przedmiot - przykłady:


kierunki, gdzie wśród wymaganych jest WOS »


wystarczą 2 przedmioty - przykłady:

kierunki po maturze z polskiego (pp) i matematyki (pp) »
kierunki po maturze z polskiego (pp) i angielskiego (pp) »
kierunki po maturze z polskiego (pp) i historii »
kierunki po maturze z polskiego (pp) i WOS »

kierunki po maturze z matematyki (pp) i angielskiego (pp) »
kierunki po maturze z matematyki (pr) i fizyki »
kierunki po maturze z matematyki (pr) i chemii »
kierunki po maturze z matematyki (pr) i informatyki »

kierunki po maturze z biologii i chemii »
kierunki po maturze z biologii i
angielskiego (pr) »
kierunki po maturze z chemii i angielskiego (pr) »
kierunki po maturze z biologii i geografii »
kierunki po maturze z chemii i geografii »

wystarczą 3 przedmioty - przykłady:

Polityka Prywatności