Kierunki studiów wg przedmiotów zdawanych na maturze

Kryteria przyjęć wymagane przez uczelnie podczas rekrutacji.
Studia stacjonarne, formuła "Nowa matura".
możesz zawęzić poszukiwania (nie musisz)
województwo
miasto
grupa kierunków 
język 
typ uczelni  
status uczelni  
kierunek
tylko uczelnia
przyjęcia na studia - wybierz opcję

wynik wyszukiwania
Znalezionych: 22
Kliknij poniżej by poznać szczegóły kryteriów.
licencjackie, Łódź
kryteria przyjęć na kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne Bezpieczeństwo osób i mienia
prezentacja uczelni: Uczelnia Nauk Społecznych
licencjackie, Łódź
kryteria przyjęć na kierunku: Bezpieczeństwo wewnętrzne
prezentacja uczelni: Uczelnia Nauk Społecznych
licencjackie, Łódź
kryteria przyjęć na kierunku Pedagogika Doradztwo edukacyjno-zawodowe
prezentacja uczelni: Uczelnia Nauk Społecznych
jednolite magisterskie, Łódź
kryteria przyjęć na kierunku Pedagogika specjalna Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelekturalną
prezentacja uczelni: Uczelnia Nauk Społecznych
jednolite magisterskie, Łódź
prezentacja uczelni: Uczelnia Nauk Społecznych
jednolite magisterskie, Łódź
prezentacja uczelni: Uczelnia Nauk Społecznych
jednolite magisterskie, Łódź
kryteria przyjęć na kierunku Pedagogika specjalna Edukacja i rehabilitacja osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu
prezentacja uczelni: Uczelnia Nauk Społecznych
licencjackie, Łódź
kryteria przyjęć na kierunku Pedagogika Edukacja zdrowotna i profilaktyka społeczna
prezentacja uczelni: Uczelnia Nauk Społecznych
licencjackie, Łódź
kryteria przyjęć na kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne Obrona cywilna
prezentacja uczelni: Uczelnia Nauk Społecznych
licencjackie, Łódź
kryteria przyjęć na kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne Ochrona i obrona narodowa
prezentacja uczelni: Uczelnia Nauk Społecznych
licencjackie, Łódź
prezentacja uczelni: Uczelnia Nauk Społecznych
licencjackie, Łódź
kryteria przyjęć na kierunku: Pedagogika
prezentacja uczelni: Uczelnia Nauk Społecznych
licencjackie, Łódź
kryteria przyjęć na kierunku Pedagogika Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza i praca z rodziną
prezentacja uczelni: Uczelnia Nauk Społecznych
jednolite magisterskie, Łódź
kryteria przyjęć na kierunku: Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna
prezentacja uczelni: Uczelnia Nauk Społecznych
jednolite magisterskie, Łódź
kryteria przyjęć na kierunku: Pedagogika specjalna
prezentacja uczelni: Uczelnia Nauk Społecznych
licencjackie, Łódź
kryteria przyjęć na kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne Przeciwdziałanie zagrożeniom terrorystycznym
prezentacja uczelni: Uczelnia Nauk Społecznych
licencjackie, Łódź
kryteria przyjęć na kierunku Pedagogika Resocjalizacja i socjoterapia
prezentacja uczelni: Uczelnia Nauk Społecznych
jednolite magisterskie, Łódź
kryteria przyjęć na kierunku Pedagogika specjalna Resocjalizacja i socjoterapia
prezentacja uczelni: Uczelnia Nauk Społecznych
licencjackie, Łódź
kryteria przyjęć na kierunku Pedagogika Terapia pedagogiczna i wczesne wspomaganie rozwoju
prezentacja uczelni: Uczelnia Nauk Społecznych
jednolite magisterskie, Łódź
kryteria przyjęć na kierunku Pedagogika specjalna Terapia pedagogiczna i wspomaganie rozwoju
prezentacja uczelni: Uczelnia Nauk Społecznych
licencjackie, Łódź
kryteria przyjęć na kierunku Pedagogika Trening interpersonalny i mediacje
prezentacja uczelni: Uczelnia Nauk Społecznych
licencjackie, Łódź
kryteria przyjęć na kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne Zarządzanie kryzysowe w administracji
prezentacja uczelni: Uczelnia Nauk Społecznych

Aktualizacje proszę przesyłać na 

Polityka Prywatności