Znajdź kierunki i uczelnie
wg przedmiotów zdawanych na maturze (studia stacjonarne)

województwo
miasto
grupa kierunków 
język 
typ uczelni  
status uczelni  
kierunek
tylko uczelnia
przyjęcia
Kryteria przyjęć
Zaznacz przedmioty
poziom podstawowy

poziom rozszerzony


Rodzaj wyszukiwania
Znalezionych kierunków i specjalności: 30
Kliknij nazwę kierunku by poznać szczegóły kryteriów.
licencjackie, Warszawa
kryteria przyjęć na specjalności: Edukacja dorosłych z BHP
jednolite magisterskie, Warszawa
kryteria przyjęć na specjalności: Edukacja i terapia osób ze spektrum autyzmu
licencjackie, Warszawa
kryteria przyjęć na specjalności: Edukacja medialna
licencjackie, Warszawa
kryteria przyjęć na specjalności: Edukacja plastyczna i media cyfrowe
licencjackie, Warszawa
kryteria przyjęć na specjalności: Edukacja plastyczna z arteterapią
jednolite magisterskie, Warszawa
kryteria przyjęć na specjalności: Logopedia
licencjackie, Warszawa
kryteria przyjęć na kierunku: Pedagogika
licencjackie, Warszawa
kryteria przyjęć na specjalności: Pedagogika informatyki i pedagogika zdolności
licencjackie, Warszawa
kryteria przyjęć na specjalności: Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza
jednolite magisterskie, Warszawa
kryteria przyjęć na kierunku: Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna
jednolite magisterskie, Warszawa
kryteria przyjęć na specjalności: Pedagogika resocjalizacyjna
jednolite magisterskie, Warszawa
kryteria przyjęć na kierunku: Pedagogika specjalna
licencjackie, Warszawa
kryteria przyjęć na kierunku: Praca socjalna
licencjackie, Warszawa
kryteria przyjęć na specjalności: Praca socjalna na rzecz rodziny
licencjackie, Warszawa
kryteria przyjęć na specjalności: Praca socjalna w pomocy społecznej
jednolite magisterskie, Warszawa
kryteria przyjęć na kierunku: Psychologia
jednolite magisterskie, Warszawa
kryteria przyjęć na specjalności: Psychologia kliniczna
jednolite magisterskie, Warszawa
kryteria przyjęć na specjalności: Psychologia wspierania rozwoju i kształcenia
licencjackie, Warszawa
kryteria przyjęć na specjalności: Psychopedagogika kreatywności
licencjackie, Warszawa
kryteria przyjęć na kierunku: Socjologia
licencjackie, Warszawa
kryteria przyjęć na specjalności: Socjologia komunikacji społecznej
licencjackie, Warszawa
kryteria przyjęć na specjalności: Socjologia kultury - badania i marketing
jednolite magisterskie, Warszawa
kryteria przyjęć na specjalności: Stosowana psychologia społeczna
jednolite magisterskie, Warszawa
kryteria przyjęć na specjalności: Surdopedagogika
jednolite magisterskie, Warszawa
kryteria przyjęć na specjalności: Terapia pedagogiczna
jednolite magisterskie, Warszawa
kryteria przyjęć na specjalności: Tyflopedagogika
jednolite magisterskie, Warszawa
kryteria przyjęć na specjalności: Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Aktualizacje proszę przesyłać na 


INFORMACJE, OGŁOSZENIA

Nauka języka za granicą
ef_220.jpg

Przegląd uczelni w Polsce
boks_do_przegl__du_uczelni_220x300.jpg
Dolno__l__ska_Szko__a_Wy__sza_boks_220.jpg
Polskie uczelnie w obrazach
miniatura
miniatura Studia w AHE
miniatura Akademia Leona Koźmińskiego
Polityka Prywatności