aplikacja Matura google play app store

Kierunki studiów wg przedmiotów na maturze

Kryteria przyjęć wymagane przez uczelnie podczas rekrutacji. Studia stacjonarne, formuła "Nowa matura".
przyjęcia na studia - wybierz opcję
Kryteria przyjęć
zaznacz przedmioty z matury
poziom podstawowy
poziom rozszerzonywybierz rodzaj wyszukiwania
dodatkowo możesz zawęzić poszukiwania
województwo
miasto
grupa kierunków
język
typ uczelni
status uczelni
tylko uczelnia
wynik wyszukiwania
Znalezionych: 30
Kliknij poniżej by poznać szczegóły kryteriów.
licencjackie, Warszawa
kryteria przyjęć na kierunku Pedagogika Animacja społeczno-kulturowa Studia w języku polskim
licencjackie, Warszawa
kryteria przyjęć na kierunku Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych Arteterapia Studia w języku polskim
licencjackie, Warszawa
kryteria przyjęć na kierunku Pedagogika Edukacja dorosłych i coaching kariery zawodowej Studia w języku polskim
jednolite magisterskie, Warszawa
kryteria przyjęć na kierunku Pedagogika specjalna Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną Studia w języku polskim
jednolite magisterskie, Warszawa
jednolite magisterskie, Warszawa
kryteria przyjęć na kierunku Pedagogika specjalna Edukacja i rehabilitacja osób z zaburzeniami słuchu (Surdopedagogika) Studia w języku polskim
jednolite magisterskie, Warszawa
kryteria przyjęć na kierunku Pedagogika specjalna Edukacja i terapia osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu Studia w języku polskim
licencjackie, Warszawa
kryteria przyjęć na kierunku Pedagogika Edukacja medialna i techniki dziennikarskie Studia w języku polskim
licencjackie, Warszawa
kryteria przyjęć na kierunku: Logopedia Studia w języku polskim
licencjackie, Warszawa
kryteria przyjęć na kierunku Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych Media cyfrowe Studia w języku polskim
licencjackie, Warszawa
kryteria przyjęć na kierunku Praca socjalna Organizacja pracy socjalnej w środowisku lokalnym Studia w języku polskim
licencjackie, Warszawa
kryteria przyjęć na kierunku: Pedagogika Studia w języku polskim
jednolite magisterskie, Warszawa
kryteria przyjęć na kierunku Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna Pedagogika korekcyjna Studia w języku polskim
jednolite magisterskie, Warszawa
kryteria przyjęć na kierunku: Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna Studia w języku polskim
licencjackie, Warszawa
kryteria przyjęć na kierunku: Pedagogika resocjalizacyjna Studia w języku polskim
jednolite magisterskie, Warszawa
kryteria przyjęć na kierunku: Pedagogika specjalna Studia w języku polskim
licencjackie, Warszawa
kryteria przyjęć na kierunku: Pedagogika zdolności i informatyki Studia w języku polskim
jednolite magisterskie, Warszawa
kryteria przyjęć na kierunku Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna Pedagogika żłobkowa Studia w języku polskim
licencjackie, Warszawa
kryteria przyjęć na kierunku: Praca socjalna Studia w języku polskim
licencjackie, Warszawa
kryteria przyjęć na kierunku Praca socjalna Praca socjalna z rodziną (asystentura i poradnictwo) Studia w języku polskim
jednolite magisterskie, Warszawa
kryteria przyjęć na kierunku: Psychologia Studia w języku polskim
jednolite magisterskie, Warszawa
kryteria przyjęć na kierunku Psychologia Psychologia kliniczna Studia w języku polskim
jednolite magisterskie, Warszawa
kryteria przyjęć na kierunku Psychologia Psychologia wspierania rozwoju i kształcenia Studia w języku polskim
licencjackie, Warszawa
kryteria przyjęć na kierunku Pedagogika Psychopedagogika kreatywności Studia w języku polskim
licencjackie, Warszawa
kryteria przyjęć na kierunku: Socjologia Studia w języku polskim
jednolite magisterskie, Warszawa
kryteria przyjęć na kierunku Psychologia Stosowana psychologia społeczna Studia w języku polskim
jednolite magisterskie, Warszawa
kryteria przyjęć na kierunku Pedagogika specjalna Terapia pedagogiczna Studia w języku polskim
jednolite magisterskie, Warszawa
kryteria przyjęć na kierunku Pedagogika specjalna Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka Studia w języku polskim

Aktualizacje proszę przesyłać na 

Przykłady wyszukiwania kierunków

Rekrutacja na studia wg przedmiotów zdawanych na maturze


Poniżej podajemy przykłady wyszukiwań kierunków studiów na uczelniach, w których są brane pod uwagę wyniki z 1, 2 lub 3 przedmiotów (możliwości jest o wiele więcej).

wystarczy 1 przedmiot - przykłady:jest uwzględniony 1 przedmiot - przykłady:


kierunki, gdzie wśród wymaganych jest WOS »


wystarczą 2 przedmioty - przykłady:

kierunki po maturze z polskiego (pp) i matematyki (pp) »
kierunki po maturze z polskiego (pp) i angielskiego (pp) »
kierunki po maturze z polskiego (pp) i historii »
kierunki po maturze z polskiego (pp) i WOS »

kierunki po maturze z matematyki (pp) i angielskiego (pp) »
kierunki po maturze z matematyki (pr) i fizyki »
kierunki po maturze z matematyki (pr) i chemii »
kierunki po maturze z matematyki (pr) i informatyki »

kierunki po maturze z biologii i chemii »
kierunki po maturze z biologii i
angielskiego (pr) »
kierunki po maturze z chemii i angielskiego (pr) »
kierunki po maturze z biologii i geografii »
kierunki po maturze z chemii i geografii »

wystarczą 3 przedmioty - przykłady:

Polityka Prywatności