Znajdź kierunki i uczelnie
wg przedmiotów zdawanych na maturze (studia stacjonarne)

województwo
miasto
grupa kierunków 
język 
typ uczelni  
status uczelni  
kierunek
tylko uczelnia
przyjęcia
Znalezionych kierunków i specjalności: 81
Kliknij nazwę kierunku by poznać szczegóły kryteriów.
licencjackie, Lublin
kryteria przyjęć na specjalności: Administracja publiczna
licencjackie, Lublin
kryteria przyjęć na specjalności: Analityk zjawisk społecznych
licencjackie, Lublin
kryteria przyjęć na specjalności: Antropologia i socjologia kultury
licencjackie, Lublin
kryteria przyjęć na kierunku: Archeologia
licencjackie, Lublin
kryteria przyjęć na specjalności: Architektura bibliotecznej przestrzeni informacyjnej
licencjackie, Lublin
kryteria przyjęć na kierunku: Architektura informacji
licencjackie, Lublin
kryteria przyjęć na specjalności: Architektura systemów informacyjnych
licencjackie, Lublin
kryteria przyjęć na kierunku: Bałkanistyka
licencjackie, Lublin
kryteria przyjęć na specjalności: Bezpieczeństwo jądrowe i ochrona radiologiczna
licencjackie, Lublin
kryteria przyjęć na specjalności: Bezpieczeństwo publiczne
licencjackie, Lublin
kryteria przyjęć na specjalności: Biofizyka molekularna i medyczna
licencjackie, Lublin
kryteria przyjęć na specjalności: Biomatematyka
licencjackie, Lublin
kryteria przyjęć na specjalności: Doradztwo i komunikacja w biznesie
licencjackie, Lublin
kryteria przyjęć na specjalności: Doradztwo polityczne i medialne
licencjackie, Lublin
kryteria przyjęć na specjalności: E-przedsiębiorczość
licencjackie, Lublin
kryteria przyjęć na specjalności: Elektroniczna administracja
licencjackie, Lublin
kryteria przyjęć na kierunku: Europeistyka
licencjackie, Lublin
kryteria przyjęć na kierunku: Filologia polska
licencjackie, Lublin
kryteria przyjęć na kierunku: Filozofia
licencjackie, Lublin
kryteria przyjęć na specjalności: Filozofia teoretyczna
licencjackie, Lublin
kryteria przyjęć na kierunku: Fizyka
licencjackie, Lublin
kryteria przyjęć na specjalności: Fizyka doświadczalna
inżynierskie, Lublin
kryteria przyjęć na specjalności: Fizyka medyczna
inżynierskie, Lublin
kryteria przyjęć na kierunku: Fizyka techniczna
licencjackie, Lublin
kryteria przyjęć na specjalności: Fizyka teoretyczna i astrofizyka
licencjackie, Lublin
kryteria przyjęć na kierunku: Germanistyka
licencjackie, Lublin
kryteria przyjęć na kierunku: Glottodydaktyka polonistyczna
licencjackie, Lublin
kryteria przyjęć na kierunku: Historia
licencjackie, Lublin
kryteria przyjęć na kierunku: Informacja w e-społeczeństwie

Aktualizacje proszę przesyłać na 


Nauka języka za granicą
boks_2015_uniwersalny.jpg

Przegląd uczelni w Polsce
ASW_220_v2.jpg
SWPS_220_uni.jpg
Polskie uczelnie w obrazach
miniatura
miniatura
miniatura
Polityka Prywatności