aplikacja Matura google play app store

Kierunki studiów wg przedmiotów na maturze

Kryteria przyjęć wymagane przez uczelnie podczas rekrutacji. Studia stacjonarne, formuła "Nowa matura".
przyjęcia na studia - wybierz opcję
Kryteria przyjęć
zaznacz przedmioty z matury
poziom podstawowy
poziom rozszerzonywybierz rodzaj wyszukiwania
dodatkowo możesz zawęzić poszukiwania
województwo
miasto
grupa kierunków
język
typ uczelni
status uczelni
tylko uczelnia
wynik wyszukiwania
Znalezionych: 41
Kliknij poniżej by poznać szczegóły kryteriów.
licencjackie, Kraków
kryteria przyjęć na kierunku: Administracja i polityka publiczna Studia w języku polskim
licencjackie, Kraków
kryteria przyjęć na kierunku Administracja i polityka publiczna Administracja publiczna i służby państwowe Studia w języku polskim
licencjackie, Kraków
kryteria przyjęć na kierunku Administracja i polityka publiczna Administracja samorządowa i fundusze europejskie Studia w języku polskim
licencjackie, Kraków
kryteria przyjęć na kierunku Nauki o polityce Bezpieczeństwo publiczne Studia w języku polskim
licencjackie, Kraków
kryteria przyjęć na kierunku Nauki o polityce Cyberbezpieczeństwo Studia w języku polskim
licencjackie, Kraków
kryteria przyjęć na kierunku Kulturoznawstwo Cyberkultura i media Studia w języku polskim
licencjackie, Kraków
kryteria przyjęć na kierunku Prawo i doradztwo w biznesie Doradca w sytuacjach kryzysowych Studia w języku polskim
licencjackie, Kraków
kryteria przyjęć na kierunku Kulturoznawstwo Dziedzictwo kulturowe: zarządzanie i promocja Studia w języku polskim
licencjackie, Kraków
kryteria przyjęć na kierunku Dziennikarstwo i komunikacja społeczna Dziennikarstwo audiowizualne Studia w języku polskim
licencjackie, Kraków
kryteria przyjęć na kierunku: Dziennikarstwo i komunikacja społeczna Studia w języku polskim
licencjackie, Kraków
kryteria przyjęć na kierunku Filozofia Etyka i coaching Studia w języku polskim
licencjackie, Kraków
kryteria przyjęć na kierunku: Filozofia Studia w języku polskim
licencjackie, Kraków
kryteria przyjęć na kierunku Filozofia Filozofia, Chrześcijaństwo i kultura współczesna Studia w języku polskim
licencjackie, Kraków
kryteria przyjęć na kierunku Prawo i doradztwo w biznesie HR Business Partner Studia w języku polskim
licencjackie, Kraków
kryteria przyjęć na kierunku Zarządzanie i nowe technologie w sferze publicznej Infobrokering i zarządzanie informacją Studia w języku polskim
licencjackie, Kraków
kryteria przyjęć na kierunku: Kognitywistyka informatyczna Studia w języku polskim
licencjackie, Kraków
kryteria przyjęć na kierunku: Kulturoznawstwo Studia w języku polskim
jednolite magisterskie, Kraków
kryteria przyjęć na kierunku: Logopedia Studia w języku polskim
licencjackie, Kraków
kryteria przyjęć na kierunku: Nauki o polityce Studia w języku polskim
licencjackie, Kraków
kryteria przyjęć na kierunku: Pedagogika Studia w języku polskim
licencjackie, Kraków
kryteria przyjęć na kierunku Pedagogika Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z elementami tutoringu Studia w języku polskim
jednolite magisterskie, Kraków
kryteria przyjęć na kierunku: Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna Studia w języku polskim
licencjackie, Kraków
kryteria przyjęć na kierunku Pedagogika Poradnictwo i pomoc psychologiczno-pedagogiczna Studia w języku polskim
licencjackie, Kraków
kryteria przyjęć na kierunku Prawo i doradztwo w biznesie Prawnik w organizacji Studia w języku polskim
licencjackie, Kraków
kryteria przyjęć na kierunku: Prawo i doradztwo w biznesie Studia w języku polskim
jednolite magisterskie, Kraków
kryteria przyjęć na kierunku Psychologia Psychokryminologia Studia w języku polskim
jednolite magisterskie, Kraków
kryteria przyjęć na kierunku: Psychologia Studia w języku polskim
jednolite magisterskie, Kraków
kryteria przyjęć na kierunku Psychologia Psychologia kliniczna Studia w języku polskim
jednolite magisterskie, Kraków
kryteria przyjęć na kierunku Psychologia Psychologia zarządzania Studia w języku polskim
licencjackie, Kraków
kryteria przyjęć na kierunku Nauki o polityce Public Relations i marketing polityczny Studia w języku polskim
licencjackie, Kraków
kryteria przyjęć na kierunku Dziennikarstwo i komunikacja społeczna Redagowanie tekstów dziennikarskich Studia w języku polskim
licencjackie, Kraków
kryteria przyjęć na kierunku Pedagogika Resocjalizacja kreująca Studia w języku polskim
licencjackie, Kraków
kryteria przyjęć na kierunku Kulturoznawstwo Sztuki wizualne Studia w języku polskim
licencjackie, Kraków
kryteria przyjęć na kierunku Turystyka i rekreacja Turystyka biznesowa i kwalifikowana Studia w języku polskim
licencjackie, Kraków
kryteria przyjęć na kierunku: Turystyka i rekreacja Studia w języku polskim
licencjackie, Kraków
kryteria przyjęć na kierunku Turystyka i rekreacja Turystyka międzynarodowa i regionalna Studia w języku polskim
jednolite magisterskie, Kraków
kryteria przyjęć na kierunku Psychologia Wspomaganie rozwoju Studia w języku polskim
licencjackie, Kraków
licencjackie, Kraków
kryteria przyjęć na kierunku Zarządzanie i nowe technologie w sferze publicznej Zarządzanie w administracji publicznej Studia w języku polskim
licencjackie, Kraków
kryteria przyjęć na kierunku Zarządzanie i nowe technologie w sferze publicznej Zarządzanie w instytucjach kościelnych Studia w języku polskim
licencjackie, Kraków
kryteria przyjęć na kierunku Administracja i polityka publiczna Administration and Public Policy in the European Union Studia w języku angielskim

Aktualizacje proszę przesyłać na 

Przykłady wyszukiwania kierunków

Rekrutacja na studia wg przedmiotów zdawanych na maturze


Poniżej podajemy przykłady wyszukiwań kierunków studiów na uczelniach, w których są brane pod uwagę wyniki z 1, 2 lub 3 przedmiotów (możliwości jest o wiele więcej).

wystarczy 1 przedmiot - przykłady:jest uwzględniony 1 przedmiot - przykłady:


kierunki, gdzie wśród wymaganych jest WOS »


wystarczą 2 przedmioty - przykłady:

kierunki po maturze z polskiego (pp) i matematyki (pp) »
kierunki po maturze z polskiego (pp) i angielskiego (pp) »
kierunki po maturze z polskiego (pp) i historii »
kierunki po maturze z polskiego (pp) i WOS »

kierunki po maturze z matematyki (pp) i angielskiego (pp) »
kierunki po maturze z matematyki (pr) i fizyki »
kierunki po maturze z matematyki (pr) i chemii »
kierunki po maturze z matematyki (pr) i informatyki »

kierunki po maturze z biologii i chemii »
kierunki po maturze z biologii i
angielskiego (pr) »
kierunki po maturze z chemii i angielskiego (pr) »
kierunki po maturze z biologii i geografii »
kierunki po maturze z chemii i geografii »

wystarczą 3 przedmioty - przykłady:

Polityka Prywatności