dlamaturzysty.info

Pomoc

Uwzględnione są kryteria na studia stacjonarne I stopnia i jednolite magisterskie.

Wyszukiwanie odbywa się przy uwzględnieniu "nowej matury".

Wskazówki dla tych, którzy już wybrali przedmioty do zdawania na maturze lub zdali maturę
:

Można wybrać jeden, dwa lub kilka przedmiotów w zależności od celu poszukiwań.

Można zaznaczyć wszystkie przedmioty zdane na maturze lub tylko te, które zostały zdane z największą ilością punktów.


Wskazówki dla tych, którzy dopiero będą wybierać przedmioty do zdawania na maturze
:

Można zaznaczać różne kombinacje przedmiotów sprawdzając kierunki, na które będą one ważne. W ten sposób możemy trafniej wybrać przedmioty na maturze, jeżeli mamy ulubione kierunki studiów.

Polityka Prywatności