aplikacja Matura google play app store

Kierunek Zarządzanie

Kryteria przyjęć:
brak kryteriów na podstawie przedmiotów

Warunkiem przyjęcia na studia I stopnia oraz jednolite magisterskie jest dostarczenie świadectwa maturalnego. W Uczelni im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni nie obowiązują progi punktowe, liczy się natomiast kolejność zgłoszeń. Na każdym kierunku jest limit przyjęć.
Dodatkowe informacje o kierunku Zarządzanie

Opis kierunku

Język wykładowy:polski
Grupa kierunków:ekonomiczne, administracyjne
Poziom studiów:licencjackie
System studiów:stacjonarne
Ocena programowa PKA:
ocena pozytywna, data: 2022-11-17
Studenci kierunku Zarządzanie zdobywają wiedzę teoretyczną i umiejętności praktyczne z zakresu nauk o zarządzaniu oraz problemów funkcjonowania przedsiębiorstw i instytucji publicznych. W trakcie studiów zdobywają kwalifikacje menedżerskie niezbędne do kierowania przedsiębiorstwem produkcyjnym lub usługowym oraz kierowania zespołami ludzkimi w jednostkach administracji rządowej i samorządowej.
Kontynuacja studiów
opis na stronie studiamagisterskie.info:
II stopnia - Zarządzanie WSAiB

Przykłady zawodów

Specjalista do spraw doskonalenia organizacji
Specjalista do spraw doskonalenia organizacji jest inicjatorem działań mających na celu usprawnianie obszarów działalności przedsiębiorstwa lub instytucji. Specjalista do spraw doskonalenia organizacji zajmuje się tworzeniem strategii rozwoju organizacji oraz nadzorowaniem i monitorowaniem realizacji tej strategii.
Specjalista do spraw factoringu
Specjalista do spraw factoringu zajmuje się doradztwem w zakresie poprawy płynności finansowej przedsiębiorstw stosujących odroczone terminy płatności. Specjalista do spraw factoringu jest zawodem o charakterze doradczo-handlowym.
Specjalista do spraw kadr
Specjalista do spraw kadr realizuje zgodną z przepisami prawa pracy politykę kadrową organizacji, w której jest zatrudniony. Specjalista do spraw kadr jest odpowiedzialny za realizację polityki kadrowej przedsiębiorstwa.

Losy absolwentów

Liczba absolwentów

dla kierunku Zarządzanie - WSAiB, studia I stopnia
liczba absolwentów
rok 2014166
rok 2015145
rok 2016107
rok 2017107
rok 2018109
rok 2019119
rok 2020137
rok 2021162
rok 2022197
Liczba absolwentów
WSAiB, Zarządzanie (Ist.)
wykres: liczba absolwentów w latach 2014-2022.

Dalsze studia

Procent absolwentów, którzy mieli doświadczenie studiowania po uzyskaniu dyplomu:

dla kierunku Zarządzanie - WSAiB, studia I stopnia
% absolwentów
absolwenci z roku 2014
absolwenci z roku 201558,6%
absolwenci z roku 201657,8%
absolwenci z roku 201748,8%
absolwenci z roku 201856,4%
absolwenci z roku 201954,3%
absolwenci z roku 202053,7%
absolwenci z roku 202150,1%
absolwenci z roku 202236,7%
Uwzględnione są zarówno przypadki kontynuowania studiów rozpoczętych przed uzyskaniem dyplomu, jak i studiów podjętych po dyplomie.
Dalsze studia po dyplomie
WSAiB, Zarządzanie (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2022, którzy kontynuowali studia po uzyskaniu dyplomu

Procent absolwentów, którzy po uzyskaniu dyplomu podjęli i ukończyli studia II stopnia

dla kierunku Zarządzanie - WSAiB, studia I stopnia
podjęli studia II stopniaukończyli studia II stopnia
absolwenci z roku 2014
absolwenci z roku 201557,5%43,6%
absolwenci z roku 201654,9%38,3%
absolwenci z roku 201745,1%36,9%
absolwenci z roku 201854,3%42,7%
absolwenci z roku 201953,8%38,5%
absolwenci z roku 202051,8%38,0%
absolwenci z roku 202149,4%30,9%
absolwenci z roku 202234,8%0,0%
Absolwenci podjęli studia II stopnia
WSAiB, Zarządzanie (Ist.)
wykres: procent absolwentów, którzy po uzyskaniu dyplomu podjęli studia II stopnia. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2022.

Ryzyko bezrobocia

Ryzyko bezrobocia absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Zarządzanie - WSAiB, studia I stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
abs.
2022
w I roku7,8%4,3%2,7%3,1%7,1%4,7%4,6%1,8%2,7%
w II roku5,4%4,1%2,2%3,4%8,0%5,9%3,2%1,6%
w III roku3,7%3,6%3,1%2,9%8,1%5,5%2,4%
w IV roku3,6%2,1%4,3%2,7%6,3%4,3%
w V roku3,4%2,1%5,7%2,0%5,8%
Ryzyko bezrobocia w I roku po dyplomie
WSAiB, Zarządzanie (Ist.)
wykres: ryzyko bezrobocia dla absolwentów z lat 2014-2022 w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu
Ryzyko bezrobocia dla absolwentów z 2017 roku
WSAiB, Zarządzanie (Ist.)
wykres: ryzyko bezrobocia dla absolwentów z roku 2017 w pierwszym, drugim, trzecim, czwartym i piątym roku po uzyskaniu dyplomu

Względny wskaźnik bezrobocia absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Zarządzanie - WSAiB, studia I stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
abs.
2022
w I roku0,640,420,450,491,020,630,660,340,41
w II roku0,490,580,670,501,230,670,500,32
w III roku0,540,560,480,540,960,740,38
w IV roku0,600,430,670,380,840,72
w V roku0,640,300,780,281,05
Dla każdego absolwenta wyznacza się proporcję indywidualnego ryzyka bezrobocia do średniej stopy rejestrowanego bezrobocia w jego powiatach zamieszkania w okresie objętym badaniem. Wartość wskaźnika jest równa średniej tych proporcji.
Wartości poniżej 1 oznaczają niższe przeciętnie ryzyko bezrobocia absolwentów niż w ich powiatach zamieszkania, zaś wartości powyżej 1 oznaczają wyższe ryzyko.
Względny wskaźnik bezrobocia w I roku po dyplomie
WSAiB, Zarządzanie (Ist.)
wykres: względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z lat 2014-2022 w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu
Względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z 2017 roku
WSAiB, Zarządzanie (Ist.)
wykres: względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z roku 2017 w pierwszym, drugim, trzecim, czwartym i piątym roku po uzyskaniu dyplomu

Praca

Średni czas poszukiwania pierwszej pracy po uzyskaniu dyplomu (w miesiącach)

dla kierunku Zarządzanie - WSAiB, studia I stopnia
jakakolwiek pracaumowa o pracę
absolwenci z roku 20145,546,82
absolwenci z roku 20154,347,29
absolwenci z roku 20165,117,48
absolwenci z roku 20173,796,93
absolwenci z roku 20183,525,99
absolwenci z roku 20194,806,19
absolwenci z roku 20202,484,07
absolwenci z roku 20212,424,10
absolwenci z roku 20221,351,88
Liczba miesięcy na znalezienie pierwszej jakiejkolwiek pracy
WSAiB, Zarządzanie (Ist.)
wykres: średnia liczba miesięcy pomiędzy miesiącem uzyskania dyplomu a miesiącem podjęcia pierwszej jakiejkolwiek pracy po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2022.
Liczba miesięcy na znalezienie pierwszej pracy na umowę o pracę
WSAiB, Zarządzanie (Ist.)
wykres: średnia liczba miesięcy pomiędzy miesiącem uzyskania dyplomu a miesiącem podjęcia pierwszej pracy po dyplomie na umowę o pracę. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2022.

Procent absolwentów, którzy pracowali w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Zarządzanie - WSAiB, studia I stopnia
jakakolwiek pracaumowa o pracęsamo­zatrudnienie
abs. z roku 201481,0%70,4%13,6%
abs. z roku 201584,7%71,2%18,9%
abs. z roku 201680,1%64,6%13,6%
abs. z roku 201777,5%66,4%9,7%
abs. z roku 201879,5%70,0%7,1%
abs. z roku 201975,1%64,6%10,4%
abs. z roku 202082,5%70,4%8,1%
abs. z roku 202182,0%65,7%11,9%
abs. z roku 202282,8%66,6%11,8%
Wartości te pokazują, za jaką część absolwentów w badanym okresie wpłynęła składka z tytułu pracy: jakiejkolwiek, na umowę o pracę oraz samozatrudnienia.
Jakakolwiek praca w I roku po dyplomie
WSAiB, Zarządzanie (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2022, którzy podjęli jakąkolwiek pracę w pierwszym roku po dyplomie.
Praca na umowę o pracę w I roku po dyplomie
WSAiB, Zarządzanie (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2022, którzy pracowali na umowę o pracę w pierwszym roku po dyplomie.
Praca w I roku po dyplomie w ramach samozatrudnienia
WSAiB, Zarządzanie (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2022, którzy pracowali na zasadzie samozatrudnienia w pierwszym roku po dyplomie.

Czas pracy, jako procent miesięcy przepracowanych przez absolwentów w pierwszym roku po dyplomie

dla kierunku Zarządzanie - WSAiB, studia I stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
abs.
2022
jakakolwiek praca70,0%76,2%69,1%66,6%70,0%67,0%72,8%72,9%72,6%
umowa o pracę57,6%59,1%54,6%56,2%60,5%57,4%61,8%57,8%60,0%
samo­zatrudnienie11,6%14,4%10,8%6,9%6,6%9,3%6,8%11,2%8,4%
Jest to średni procent miesięcy przepracowanych przez absolwentów: w jakiejkolwiek formie, na umowę o pracę oraz w ramach samozatrudnienia. Wartości te informują o długotrwałości pracy.
Czas pracy w I roku po dyplomie
WSAiB, Zarządzanie (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych w jakiejkolwiek formie w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2022.
Czas pracy w I roku po dyplomie na umowę o pracę
WSAiB, Zarządzanie (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych na umowę o pracę w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2022.
Czas pracy w I roku po dyplomie w ramach samozatrudnienia
WSAiB, Zarządzanie (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych w ramach samozatrudnienia w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2022.

Wynagrodzenie

Średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Zarządzanie - WSAiB, studia I stopnia
absolwenci
2014
absolwenci
2015
absolwenci
2016
absolwenci
2017
absolwenci
2018
absolwenci
2019
absolwenci
2020
absolwenci
2021
absolwenci
2022
w I roku2 684 zł3 215 zł2 905 zł2 895 zł3 968 zł3 617 zł3 853 zł4 493 zł4 820 zł
w II roku2 739 zł3 432 zł3 351 zł3 328 zł4 208 zł4 205 zł4 558 zł5 462 zł
w III roku3 240 zł3 913 zł3 664 zł3 621 zł4 712 zł4 921 zł5 490 zł
w IV roku3 392 zł4 276 zł4 189 zł3 933 zł5 569 zł5 681 zł
w V roku3 843 zł4 353 zł4 401 zł4 577 zł6 081 zł
Dla każdego absolwenta wyznaczane są łączne zarobki ze wszystkich form zatrudnienia uzyskane w badanym okresie. Suma ta dzielona jest przez liczbę miesięcy, w których absolwent był zatrudniony. Pomijani są absolwenci, którzy w badanym okresie w ogóle nie mieli zatrudnienia.
Wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I roku po dyplomie
WSAiB, Zarządzanie (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2022.
Wynagrodzenie absolwentów z 2017 roku ze wszystkich źródeł
WSAiB, Zarządzanie (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w kolejnych latach po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2017 roku.

Średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Zarządzanie - WSAiB, studia I stopnia
absolwenci
2014
absolwenci
2015
absolwenci
2016
absolwenci
2017
absolwenci
2018
absolwenci
2019
absolwenci
2020
absolwenci
2021
absolwenci
2022
w I roku2 711 zł3 394 zł2 944 zł3 099 zł3 845 zł3 840 zł4 055 zł4 747 zł5 259 zł
w II roku2 873 zł3 661 zł3 628 zł3 585 zł4 084 zł4 402 zł4 798 zł5 845 zł
w III roku3 366 zł4 294 zł3 954 zł3 788 zł4 660 zł5 354 zł5 702 zł
w IV roku3 481 zł4 328 zł4 518 zł4 041 zł5 239 zł5 766 zł
w V roku3 976 zł4 348 zł4 798 zł4 699 zł5 870 zł
Dla każdego absolwenta wyznaczane są łączne zarobki z tytułu umów o pracę uzyskane w badanym okresie. Suma ta dzielona jest przez liczbę miesięcy, w których absolwent był zatrudniony na umowę o pracę.
Pomijani są absolwenci, którzy w badanym okresie nie byli zatrudnieni na umowę o pracę.
Wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I roku po dyplomie
WSAiB, Zarządzanie (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2022.
Wynagrodzenie absolwentów z 2017 roku z umowy o pracę
WSAiB, Zarządzanie (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w kolejnych latach po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2017 roku.

Względny wskaźnik zarobków absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Zarządzanie - WSAiB, studia I stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
abs.
2022
w I roku0,710,800,700,660,860,760,710,770,74
w II roku0,700,810,750,710,850,800,760,84
w III roku0,780,870,780,730,880,850,83
w IV roku0,790,910,850,720,940,89
w V roku0,840,860,830,750,93
Dla każdego absolwenta wyznacza się proporcję jego średnich zarobków do średnich zarobków w jego powiatach zamieszkania w okresie objętym badaniem. Wartości powyżej 1 oznaczają, że przeciętnie absolwenci zarabiają powyżej średniej w ich powiatach zamieszkania, zaś wartości poniżej 1 oznaczają wynagrodzenie poniżej średniej.
Absolwenci po studiach są zazwyczaj na początku swojej kariery zawodowej, stąd wskaźnik ten często przyjmuje wartości poniżej 1.
Względny wskaźnik zarobków w I roku po dyplomie
WSAiB, Zarządzanie (Ist.)
wykres: względny wskaźnik zarobków absolwentów w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2022.
Względny wskaźnik zarobków absolwentów z 2017 roku
WSAiB, Zarządzanie (Ist.)
wykres: względny wskaźnik zarobków absolwentów w kolejnych latach po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2017 roku.

Kontakt:

ul. Kielecka 7
81-303 Gdynia
tel. 58 660 74 00
tel. 58 660 74 10
pon-pt. 8.00-16.00
Polityka Prywatności