aplikacja Matura google play app store

Kierunek Logistyka

Kryteria przyjęć:
brak kryteriów na podstawie przedmiotów

Warunkiem przyjęcia na studia I stopnia oraz jednolite magisterskie jest dostarczenie świadectwa maturalnego. W Uczelni im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni nie obowiązują progi punktowe, liczy się natomiast kolejność zgłoszeń. Na każdym kierunku jest limit przyjęć.
Dodatkowe informacje o kierunku Logistyka

Opis kierunku

Język wykładowy:polski
Grupa kierunków:ekonomiczne, administracyjne
Poziom studiów:licencjackie
System studiów:stacjonarne
Ocena programowa PKA:
ocena pozytywna, data: 2022-10-06
Logistyk to specjalista odpowiedzialny za planowanie i organizację transportu. Są to umiejętności wysoko cenione na rynku pracy - branża logistyczna odnotowuje obecnie bardzo dynamiczny rozwój, szczególnie zaś na Pomorzu. Studenci kończący ten kierunek to wszechstronnie przygotowani specjaliści, studia obejmują bowiem, poza wiedzą kierunkową, dziedziny pokrewne, takie jak marketing czy zarządzanie.
Kontynuacja studiów
opis na stronie studiamagisterskie.info:
II stopnia - Logistyka WSAiB

Przykłady zawodów

Specjalista do spraw logistyki
Specjalista do spraw logistyki planuje, koordynuje i optymalizuje procesy logistyczne.
Specjalista do spraw logistyki zajmuje się obsługą procesów logistycznych w organizacji. Osoba zatrudniona na tym stanowisku odpowiada za koordynowanie procesów zaopatrzenia, produkcji, magazynowania i dystrybucji. Do jej obowiązków należy również zarządzanie środkami technicznymi wykorzystywanymi w procesach logistycznych. Wykonywanie tego zawodu wiąże się ze współpracą z dostawcami/odbiorcami przedsiębiorstwa, a także z przewoźnikami i spedytorami. Do zadań specjalisty do spraw logistyki należy monitorowanie i analizowanie wskaźników, parametrów oraz ocena ryzyka w łańcuchu dostaw. Na podstawie wyników analiz pracownik podejmuje decyzje mające wpływ na procesy logistyczne. Nieodzownym elementem jego pracy jest zapewnienie odpowiedniej, jakości procesów (np. terminowości) przy możliwie najniższych kosztach logistycznych.

Losy absolwentów

Liczba absolwentów

dla kierunku Logistyka - WSAiB, studia I stopnia
liczba absolwentów
rok 201424
rok 201525
rok 201650
rok 201765
rok 201839
rok 201942
rok 202087
rok 2021112
rok 2022117
Liczba absolwentów
WSAiB, Logistyka (Ist.)
wykres: liczba absolwentów w latach 2014-2022.

Dalsze studia

Procent absolwentów, którzy mieli doświadczenie studiowania po uzyskaniu dyplomu:

dla kierunku Logistyka - WSAiB, studia I stopnia
% absolwentów
absolwenci z roku 2014
absolwenci z roku 201532,0%
absolwenci z roku 201658,0%
absolwenci z roku 201755,4%
absolwenci z roku 201864,1%
absolwenci z roku 201954,7%
absolwenci z roku 202048,3%
absolwenci z roku 202151,8%
absolwenci z roku 202244,5%
Uwzględnione są zarówno przypadki kontynuowania studiów rozpoczętych przed uzyskaniem dyplomu, jak i studiów podjętych po dyplomie.
Dalsze studia po dyplomie
WSAiB, Logistyka (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2022, którzy kontynuowali studia po uzyskaniu dyplomu

Procent absolwentów, którzy po uzyskaniu dyplomu podjęli i ukończyli studia II stopnia

dla kierunku Logistyka - WSAiB, studia I stopnia
podjęli studia II stopniaukończyli studia II stopnia
absolwenci z roku 2014
absolwenci z roku 201532,0%20,0%
absolwenci z roku 201654,0%42,0%
absolwenci z roku 201753,8%38,5%
absolwenci z roku 201861,5%46,2%
absolwenci z roku 201954,7%47,6%
absolwenci z roku 202047,1%35,6%
absolwenci z roku 202149,1%30,3%
absolwenci z roku 202242,7%0,0%
Absolwenci podjęli studia II stopnia
WSAiB, Logistyka (Ist.)
wykres: procent absolwentów, którzy po uzyskaniu dyplomu podjęli studia II stopnia. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2022.

Ryzyko bezrobocia

Ryzyko bezrobocia absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Logistyka - WSAiB, studia I stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
abs.
2022
w I roku4,5%0,3%3,7%5,8%4,9%3,5%3,9%2,5%2,2%
w II roku7,6%3,7%6,5%2,8%2,1%3,2%1,0%1,3%
w III roku3,8%5,7%6,1%3,2%2,3%2,8%1,4%
w IV roku5,2%5,3%3,8%1,5%0,6%4,1%
w V roku5,9%8,3%3,8%0,6%1,7%
Ryzyko bezrobocia w I roku po dyplomie
WSAiB, Logistyka (Ist.)
wykres: ryzyko bezrobocia dla absolwentów z lat 2014-2022 w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu
Ryzyko bezrobocia dla absolwentów z 2017 roku
WSAiB, Logistyka (Ist.)
wykres: ryzyko bezrobocia dla absolwentów z roku 2017 w pierwszym, drugim, trzecim, czwartym i piątym roku po uzyskaniu dyplomu

Względny wskaźnik bezrobocia absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Logistyka - WSAiB, studia I stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
abs.
2022
w I roku0,330,050,390,940,630,430,730,480,37
w II roku0,780,981,600,520,350,520,200,29
w III roku0,411,640,990,680,390,540,40
w IV roku0,701,860,960,360,070,69
w V roku0,902,331,090,120,32
Dla każdego absolwenta wyznacza się proporcję indywidualnego ryzyka bezrobocia do średniej stopy rejestrowanego bezrobocia w jego powiatach zamieszkania w okresie objętym badaniem. Wartość wskaźnika jest równa średniej tych proporcji.
Wartości poniżej 1 oznaczają niższe przeciętnie ryzyko bezrobocia absolwentów niż w ich powiatach zamieszkania, zaś wartości powyżej 1 oznaczają wyższe ryzyko.
Względny wskaźnik bezrobocia w I roku po dyplomie
WSAiB, Logistyka (Ist.)
wykres: względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z lat 2014-2022 w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu
Względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z 2017 roku
WSAiB, Logistyka (Ist.)
wykres: względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z roku 2017 w pierwszym, drugim, trzecim, czwartym i piątym roku po uzyskaniu dyplomu

Praca

Średni czas poszukiwania pierwszej pracy po uzyskaniu dyplomu (w miesiącach)

dla kierunku Logistyka - WSAiB, studia I stopnia
jakakolwiek pracaumowa o pracę
absolwenci z roku 20143,874,74
absolwenci z roku 20151,333,14
absolwenci z roku 20166,9810,04
absolwenci z roku 20176,337,65
absolwenci z roku 20184,237,24
absolwenci z roku 20194,345,39
absolwenci z roku 20203,023,32
absolwenci z roku 20213,213,53
absolwenci z roku 20221,681,43
Liczba miesięcy na znalezienie pierwszej jakiejkolwiek pracy
WSAiB, Logistyka (Ist.)
wykres: średnia liczba miesięcy pomiędzy miesiącem uzyskania dyplomu a miesiącem podjęcia pierwszej jakiejkolwiek pracy po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2022.
Liczba miesięcy na znalezienie pierwszej pracy na umowę o pracę
WSAiB, Logistyka (Ist.)
wykres: średnia liczba miesięcy pomiędzy miesiącem uzyskania dyplomu a miesiącem podjęcia pierwszej pracy po dyplomie na umowę o pracę. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2022.

Procent absolwentów, którzy pracowali w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Logistyka - WSAiB, studia I stopnia
jakakolwiek pracaumowa o pracęsamo­zatrudnienie
abs. z roku 201483,3%79,2%4,2%
abs. z roku 201592,0%80,0%20,0%
abs. z roku 201670,0%60,0%10,0%
abs. z roku 201766,2%58,5%10,8%
abs. z roku 201874,4%64,1%10,2%
abs. z roku 201978,6%71,4%2,4%
abs. z roku 202081,6%77,0%3,4%
abs. z roku 202186,6%73,2%8,9%
abs. z roku 202288,9%82,9%6,0%
Wartości te pokazują, za jaką część absolwentów w badanym okresie wpłynęła składka z tytułu pracy: jakiejkolwiek, na umowę o pracę oraz samozatrudnienia.
Jakakolwiek praca w I roku po dyplomie
WSAiB, Logistyka (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2022, którzy podjęli jakąkolwiek pracę w pierwszym roku po dyplomie.
Praca na umowę o pracę w I roku po dyplomie
WSAiB, Logistyka (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2022, którzy pracowali na umowę o pracę w pierwszym roku po dyplomie.
Praca w I roku po dyplomie w ramach samozatrudnienia
WSAiB, Logistyka (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2022, którzy pracowali na zasadzie samozatrudnienia w pierwszym roku po dyplomie.

Czas pracy, jako procent miesięcy przepracowanych przez absolwentów w pierwszym roku po dyplomie

dla kierunku Logistyka - WSAiB, studia I stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
abs.
2022
jakakolwiek praca67,7%87,3%57,8%57,2%66,2%72,2%71,8%72,3%75,2%
umowa o pracę63,9%71,0%49,0%50,7%51,0%67,1%65,9%63,7%69,1%
samo­zatrudnienie4,2%20,0%7,4%5,0%7,9%0,6%2,4%4,6%2,2%
Jest to średni procent miesięcy przepracowanych przez absolwentów: w jakiejkolwiek formie, na umowę o pracę oraz w ramach samozatrudnienia. Wartości te informują o długotrwałości pracy.
Czas pracy w I roku po dyplomie
WSAiB, Logistyka (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych w jakiejkolwiek formie w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2022.
Czas pracy w I roku po dyplomie na umowę o pracę
WSAiB, Logistyka (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych na umowę o pracę w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2022.
Czas pracy w I roku po dyplomie w ramach samozatrudnienia
WSAiB, Logistyka (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych w ramach samozatrudnienia w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2022.

Wynagrodzenie

Średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Logistyka - WSAiB, studia I stopnia
absolwenci
2014
absolwenci
2015
absolwenci
2016
absolwenci
2017
absolwenci
2018
absolwenci
2019
absolwenci
2020
absolwenci
2021
absolwenci
2022
w I roku3 234 zł3 803 zł2 696 zł2 807 zł3 284 zł4 329 zł3 584 zł4 284 zł5 304 zł
w II roku4 249 zł4 294 zł3 631 zł3 229 zł4 054 zł4 918 zł4 319 zł5 545 zł
w III roku4 470 zł4 401 zł3 836 zł3 474 zł4 144 zł5 927 zł5 153 zł
w IV roku4 693 zł4 939 zł4 144 zł4 244 zł4 922 zł6 460 zł
w V roku4 769 zł4 990 zł4 793 zł5 075 zł5 890 zł
Dla każdego absolwenta wyznaczane są łączne zarobki ze wszystkich form zatrudnienia uzyskane w badanym okresie. Suma ta dzielona jest przez liczbę miesięcy, w których absolwent był zatrudniony. Pomijani są absolwenci, którzy w badanym okresie w ogóle nie mieli zatrudnienia.
Wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I roku po dyplomie
WSAiB, Logistyka (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2022.
Wynagrodzenie absolwentów z 2017 roku ze wszystkich źródeł
WSAiB, Logistyka (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w kolejnych latach po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2017 roku.

Średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Logistyka - WSAiB, studia I stopnia
absolwenci
2014
absolwenci
2015
absolwenci
2016
absolwenci
2017
absolwenci
2018
absolwenci
2019
absolwenci
2020
absolwenci
2021
absolwenci
2022
w I roku3 354 zł3 786 zł2 752 zł2 842 zł3 350 zł5 003 zł3 657 zł4 448 zł5 487 zł
w II roku4 234 zł4 288 zł3 786 zł3 407 zł3 885 zł5 301 zł4 393 zł5 660 zł
w III roku4 476 zł4 542 zł3 924 zł3 698 zł4 219 zł6 043 zł5 342 zł
w IV roku4 678 zł5 470 zł4 232 zł4 433 zł4 979 zł6 803 zł
w V roku4 851 zł5 935 zł4 949 zł5 046 zł5 600 zł
Dla każdego absolwenta wyznaczane są łączne zarobki z tytułu umów o pracę uzyskane w badanym okresie. Suma ta dzielona jest przez liczbę miesięcy, w których absolwent był zatrudniony na umowę o pracę.
Pomijani są absolwenci, którzy w badanym okresie nie byli zatrudnieni na umowę o pracę.
Wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I roku po dyplomie
WSAiB, Logistyka (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2022.
Wynagrodzenie absolwentów z 2017 roku z umowy o pracę
WSAiB, Logistyka (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w kolejnych latach po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2017 roku.

Względny wskaźnik zarobków absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Logistyka - WSAiB, studia I stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
abs.
2022
w I roku0,850,950,650,640,680,870,670,700,81
w II roku1,061,020,820,700,780,930,730,82
w III roku1,080,990,810,700,751,030,78
w IV roku1,071,040,820,790,821,00
w V roku1,030,980,870,840,88
Dla każdego absolwenta wyznacza się proporcję jego średnich zarobków do średnich zarobków w jego powiatach zamieszkania w okresie objętym badaniem. Wartości powyżej 1 oznaczają, że przeciętnie absolwenci zarabiają powyżej średniej w ich powiatach zamieszkania, zaś wartości poniżej 1 oznaczają wynagrodzenie poniżej średniej.
Absolwenci po studiach są zazwyczaj na początku swojej kariery zawodowej, stąd wskaźnik ten często przyjmuje wartości poniżej 1.
Względny wskaźnik zarobków w I roku po dyplomie
WSAiB, Logistyka (Ist.)
wykres: względny wskaźnik zarobków absolwentów w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2022.
Względny wskaźnik zarobków absolwentów z 2017 roku
WSAiB, Logistyka (Ist.)
wykres: względny wskaźnik zarobków absolwentów w kolejnych latach po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2017 roku.

Kontakt:

ul. Kielecka 7
81-303 Gdynia
tel. 58 660 74 00
tel. 58 660 74 10
pon-pt. 8.00-16.00
Polityka Prywatności