aplikacja Matura google play app store

Kierunek Bezpieczeństwo wewnętrzne

Kryteria przyjęć:
brak kryteriów na podstawie przedmiotów

Warunkiem przyjęcia na studia I stopnia oraz jednolite magisterskie jest dostarczenie świadectwa maturalnego. W Uczelni im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni nie obowiązują progi punktowe, liczy się natomiast kolejność zgłoszeń. Na każdym kierunku jest limit przyjęć.
Dodatkowe informacje o kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne

Opis kierunku

Język wykładowy:polski
Grupa kierunków:ochrona i bezpieczeństwo
Poziom studiów:licencjackie
System studiów:stacjonarne
Ocena programowa PKA:
ocena pozytywna, data: 2022-11-03
Kontynuacja studiów
opis na stronie studiamagisterskie.info:
II stopnia - Bezpieczeństwo wewnętrzne WSAiB

Losy absolwentów

Liczba absolwentów

dla kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne - WSAiB, studia I stopnia
liczba absolwentów
rok 201479
rok 201553
rok 201663
rok 201786
rok 201892
rok 201977
rok 202098
rok 2021115
Liczba absolwentów
WSAiB, Bezpieczeństwo wewnętrzne (Ist.)
wykres: liczba absolwentów w latach 2014-2021.

Dalsze studia

Procent absolwentów, którzy mieli doświadczenie studiowania po uzyskaniu dyplomu:

dla kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne - WSAiB, studia I stopnia
% absolwentów
absolwenci z roku 2014
absolwenci z roku 201547,2%
absolwenci z roku 201663,5%
absolwenci z roku 201764,0%
absolwenci z roku 201863,0%
absolwenci z roku 201968,9%
absolwenci z roku 202067,3%
absolwenci z roku 202152,3%
Uwzględnione są zarówno przypadki kontynuowania studiów rozpoczętych przed uzyskaniem dyplomu, jak i studiów podjętych po dyplomie.
Dalsze studia po dyplomie
WSAiB, Bezpieczeństwo wewnętrzne (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2021, którzy kontynuowali studia po uzyskaniu dyplomu

Procent absolwentów, którzy po uzyskaniu dyplomu podjęli i ukończyli studia II stopnia

dla kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne - WSAiB, studia I stopnia
podjęli studia II stopniaukończyli studia II stopnia
absolwenci z roku 2014
absolwenci z roku 201547,2%37,7%
absolwenci z roku 201658,7%44,4%
absolwenci z roku 201758,1%44,2%
absolwenci z roku 201857,6%53,3%
absolwenci z roku 201959,7%53,2%
absolwenci z roku 202065,3%45,9%
absolwenci z roku 202150,4%0,0%
Absolwenci podjęli studia II stopnia
WSAiB, Bezpieczeństwo wewnętrzne (Ist.)
wykres: procent absolwentów, którzy po uzyskaniu dyplomu podjęli studia II stopnia. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.

Ryzyko bezrobocia

Ryzyko bezrobocia absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne - WSAiB, studia I stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
w I roku10,1%6,7%4,0%3,1%2,9%3,7%4,6%2,5%
w II roku7,1%4,6%2,0%1,7%3,1%4,1%1,3%
w III roku3,4%4,6%5,5%10,3%4,3%7,0%
w IV roku1,7%6,9%4,2%12,2%1,3%
w V roku2,2%2,7%5,3%6,4%
Ryzyko bezrobocia w I roku po dyplomie
WSAiB, Bezpieczeństwo wewnętrzne (Ist.)
wykres: ryzyko bezrobocia dla absolwentów z lat 2014-2021 w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu
Ryzyko bezrobocia dla absolwentów z 2017 roku
WSAiB, Bezpieczeństwo wewnętrzne (Ist.)
wykres: ryzyko bezrobocia dla absolwentów z roku 2017 w pierwszym, drugim, trzecim, czwartym i piątym roku po uzyskaniu dyplomu

Względny wskaźnik bezrobocia absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne - WSAiB, studia I stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
w I roku0,970,610,470,470,440,820,650,57
w II roku0,780,670,240,260,550,720,22
w III roku0,400,770,951,770,871,55
w IV roku0,241,280,922,210,20
w V roku0,270,440,711,20
Dla każdego absolwenta wyznacza się proporcję indywidualnego ryzyka bezrobocia do średniej stopy rejestrowanego bezrobocia w jego powiatach zamieszkania w okresie objętym badaniem. Wartość wskaźnika jest równa średniej tych proporcji.
Wartości poniżej 1 oznaczają niższe przeciętnie ryzyko bezrobocia absolwentów niż w ich powiatach zamieszkania, zaś wartości powyżej 1 oznaczają wyższe ryzyko.
Względny wskaźnik bezrobocia w I roku po dyplomie
WSAiB, Bezpieczeństwo wewnętrzne (Ist.)
wykres: względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z lat 2014-2021 w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu
Względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z 2017 roku
WSAiB, Bezpieczeństwo wewnętrzne (Ist.)
wykres: względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z roku 2017 w pierwszym, drugim, trzecim, czwartym i piątym roku po uzyskaniu dyplomu

Praca

Średni czas poszukiwania pierwszej pracy po uzyskaniu dyplomu (w miesiącach)

dla kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne - WSAiB, studia I stopnia
jakakolwiek pracaumowa o pracę
absolwenci z roku 20144,857,29
absolwenci z roku 20155,349,31
absolwenci z roku 20168,3010,62
absolwenci z roku 20177,0611,54
absolwenci z roku 20187,0710,19
absolwenci z roku 20196,527,84
absolwenci z roku 20203,774,42
absolwenci z roku 20212,382,90
Liczba miesięcy na znalezienie pierwszej jakiejkolwiek pracy
WSAiB, Bezpieczeństwo wewnętrzne (Ist.)
wykres: średnia liczba miesięcy pomiędzy miesiącem uzyskania dyplomu a miesiącem podjęcia pierwszej jakiejkolwiek pracy po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Liczba miesięcy na znalezienie pierwszej pracy na umowę o pracę
WSAiB, Bezpieczeństwo wewnętrzne (Ist.)
wykres: średnia liczba miesięcy pomiędzy miesiącem uzyskania dyplomu a miesiącem podjęcia pierwszej pracy po dyplomie na umowę o pracę. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.

Procent absolwentów, którzy pracowali w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne - WSAiB, studia I stopnia
jakakolwiek pracaumowa o pracęsamo­zatrudnienie
abs. z roku 201484,8%73,4%6,3%
abs. z roku 201583,0%64,1%5,6%
abs. z roku 201676,2%66,7%3,2%
abs. z roku 201775,6%62,8%9,3%
abs. z roku 201876,1%59,8%4,4%
abs. z roku 201975,3%59,7%7,8%
abs. z roku 202077,6%63,3%7,1%
abs. z roku 202176,4%62,5%7,3%
Wartości te pokazują, za jaką część absolwentów w badanym okresie wpłynęła składka z tytułu pracy: jakiejkolwiek, na umowę o pracę oraz samozatrudnienia.
Jakakolwiek praca w I roku po dyplomie
WSAiB, Bezpieczeństwo wewnętrzne (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2021, którzy podjęli jakąkolwiek pracę w pierwszym roku po dyplomie.
Praca na umowę o pracę w I roku po dyplomie
WSAiB, Bezpieczeństwo wewnętrzne (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2021, którzy pracowali na umowę o pracę w pierwszym roku po dyplomie.
Praca w I roku po dyplomie w ramach samozatrudnienia
WSAiB, Bezpieczeństwo wewnętrzne (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2021, którzy pracowali na zasadzie samozatrudnienia w pierwszym roku po dyplomie.

Czas pracy, jako procent miesięcy przepracowanych przez absolwentów w pierwszym roku po dyplomie

dla kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne - WSAiB, studia I stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
jakakolwiek praca70,2%66,3%59,9%66,0%62,1%58,7%64,1%62,1%
umowa o pracę61,0%53,3%53,3%51,8%51,2%48,9%53,5%51,2%
samo­zatrudnienie2,6%5,6%2,1%6,7%1,8%4,4%4,7%3,5%
Jest to średni procent miesięcy przepracowanych przez absolwentów: w jakiejkolwiek formie, na umowę o pracę oraz w ramach samozatrudnienia. Wartości te informują o długotrwałości pracy.
Czas pracy w I roku po dyplomie
WSAiB, Bezpieczeństwo wewnętrzne (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych w jakiejkolwiek formie w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Czas pracy w I roku po dyplomie na umowę o pracę
WSAiB, Bezpieczeństwo wewnętrzne (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych na umowę o pracę w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Czas pracy w I roku po dyplomie w ramach samozatrudnienia
WSAiB, Bezpieczeństwo wewnętrzne (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych w ramach samozatrudnienia w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.

Wynagrodzenie

Średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne - WSAiB, studia I stopnia
absolwenci
2014
absolwenci
2015
absolwenci
2016
absolwenci
2017
absolwenci
2018
absolwenci
2019
absolwenci
2020
absolwenci
2021
w I roku2 284 zł2 215 zł2 354 zł2 418 zł2 671 zł2 650 zł3 106 zł3 551 zł
w II roku2 641 zł2 784 zł2 950 zł2 982 zł3 449 zł3 205 zł3 827 zł
w III roku3 026 zł3 104 zł3 128 zł3 423 zł3 739 zł3 653 zł
w IV roku3 396 zł3 657 zł3 295 zł3 769 zł4 567 zł
w V roku3 683 zł4 067 zł3 692 zł4 461 zł
Dla każdego absolwenta wyznaczane są łączne zarobki ze wszystkich form zatrudnienia uzyskane w badanym okresie. Suma ta dzielona jest przez liczbę miesięcy, w których absolwent był zatrudniony. Pomijani są absolwenci, którzy w badanym okresie w ogóle nie mieli zatrudnienia.
Wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I roku po dyplomie
WSAiB, Bezpieczeństwo wewnętrzne (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Wynagrodzenie absolwentów z 2017 roku ze wszystkich źródeł
WSAiB, Bezpieczeństwo wewnętrzne (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w kolejnych latach po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2017 roku.

Średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne - WSAiB, studia I stopnia
absolwenci
2014
absolwenci
2015
absolwenci
2016
absolwenci
2017
absolwenci
2018
absolwenci
2019
absolwenci
2020
absolwenci
2021
w I roku2 443 zł2 296 zł2 488 zł2 510 zł3 136 zł2 936 zł3 541 zł3 891 zł
w II roku2 728 zł2 920 zł2 963 zł3 070 zł3 599 zł3 533 zł4 079 zł
w III roku3 010 zł3 262 zł3 131 zł3 555 zł3 962 zł4 253 zł
w IV roku3 492 zł3 652 zł3 405 zł3 886 zł4 731 zł
w V roku3 673 zł3 962 zł3 876 zł4 433 zł
Dla każdego absolwenta wyznaczane są łączne zarobki z tytułu umów o pracę uzyskane w badanym okresie. Suma ta dzielona jest przez liczbę miesięcy, w których absolwent był zatrudniony na umowę o pracę.
Pomijani są absolwenci, którzy w badanym okresie nie byli zatrudnieni na umowę o pracę.
Wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I roku po dyplomie
WSAiB, Bezpieczeństwo wewnętrzne (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Wynagrodzenie absolwentów z 2017 roku z umowy o pracę
WSAiB, Bezpieczeństwo wewnętrzne (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w kolejnych latach po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2017 roku.

Względny wskaźnik zarobków absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne - WSAiB, studia I stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
w I roku0,630,580,570,550,580,550,580,62
w II roku0,700,700,670,650,700,610,66
w III roku0,780,730,670,690,700,62
w IV roku0,830,800,650,700,78
w V roku0,830,850,680,75
Dla każdego absolwenta wyznacza się proporcję jego średnich zarobków do średnich zarobków w jego powiatach zamieszkania w okresie objętym badaniem. Wartości powyżej 1 oznaczają, że przeciętnie absolwenci zarabiają powyżej średniej w ich powiatach zamieszkania, zaś wartości poniżej 1 oznaczają wynagrodzenie poniżej średniej.
Absolwenci po studiach są zazwyczaj na początku swojej kariery zawodowej, stąd wskaźnik ten często przyjmuje wartości poniżej 1.
Względny wskaźnik zarobków w I roku po dyplomie
WSAiB, Bezpieczeństwo wewnętrzne (Ist.)
wykres: względny wskaźnik zarobków absolwentów w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Względny wskaźnik zarobków absolwentów z 2017 roku
WSAiB, Bezpieczeństwo wewnętrzne (Ist.)
wykres: względny wskaźnik zarobków absolwentów w kolejnych latach po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2017 roku.
Polityka Prywatności