aplikacja Matura google play app store

Kierunek Wzornictwo

Kryteria przyjęć:
brak kryteriów na podstawie przedmiotów
Zasady rekrutacji na stronie uczelni:
www.wst.com.pl/rekrutacja/warunki_rekrutacji
Dodatkowe informacje o kierunku Wzornictwo

Opis kierunku

Język wykładowy:polski
Grupa kierunków:artystyczne
Poziom studiów:licencjackie
System studiów:stacjonarne
Ocena programowa PKA:
ocena pozytywna, data: 2015-10-08
Wzornictwo jest jednym z najciekawszych i najbardziej kreatywnych kierunków prowadzonych na naszej Uczelni. Na tym kierunku zapoznasz się z tajnikami sztuki dotyczącymi projektowania ubioru oraz biżuterii. Jest to niełatwa sztuka, gdyż wymaga z jednej strony bardzo dużej kreatywności i uzdolnień plastycznych, a z drugiej strony umiejętności manualnych oraz technicznych potrzebnych do obsługi profesjonalnych programów graficznych, jak też maszyn i urządzeń szwalniczych.

SPECJALNOŚCI

 • Projektowanie ubioru
 • Projektowanie biżuterii

KANDYDAT NA WZORNICTWO POWINIEN:

 • Być osobą twórczą i kreatywną, której pasją jest moda,
 • Interesować się światowymi trendami modowymi w projektowaniu ubiorów oraz biżuterii,
 • Posiadać zdolności plastyczne, twórcze myślenie oraz poczucie estetyki.

STUDIA I STOPNIA

Studia I stopnia na kierunku Wzornictwo rozwijają pasje, umożliwiają poznanie tajników świata mody oraz zasad jego funkcjonowania. Uczelnia współpracuje z wieloma znanymi projektantami na rynku rodzimym, jak i światowym, dzięki temu każdy ze studentów będzie mógł poznać różne techniki pracy. Zajęcia odbywają się nie tylko w salach wykładowych, ale dzięki dużemu naciskowi na praktykę, w specjalistycznych pracowniach. Studenci mają do dyspozycji wysokiej klasy oprogramowania graficzne oraz nowoczesne systemy komputerowe przeznaczone do wspomagania procesów projektowania i konstrukcji odzieży. Studia na tym kierunku uczą i rozwijają umiejętności projektowania i konstrukcji ubioru, rysunku, fotografii, technik szycia oraz projektowania i wytwarzania biżuterii, jak też projektowania i wytwarzania akcesoriów i obuwia.

CZAS TRWANIA

3-letnie studia licencjackie (6 semestrów) stacjonarne (dzienne) i niestacjonarne (zaoczne)

PROFIL ABSOLWENTA

Absolwent będzie posiadał umiejętność zaprojektowania i stworzenia własnej kolekcji lub jej elementów. Jednocześnie może profesjonalnie zajmować się modą w charakterze stylisty, krytyka mody bądź managera kolekcji.

PERSPEKTYWY PRACY

 • Firmy odzieżowe
 • Agencje mody
 • Teatr
 • Telewizja
 • Własna działalność gospodarcza
 • Produkcje filmowe
Zakres (ścieżki, specjalności):
Strona www uczelni:
www.akademiaslaska.pl

Przykłady zawodów

Projektant wzornictwa przemysłowego
Projektant wzornictwa przemysłowego tworzy formy przedmiotów przeznaczonych do produkcji.
Projektant tworzy wzory przedmiotów powszechnego użytku o walorach artystycznych i funkcjonalnych, np. (meble, obuwie, maszyny, urządzenia przemysłowe, środki produkcji, środki transportu. Projektowane produkty powinny być uzasadnione ekonomicznie, wykonalne technologicznie oraz spełniać potrzeby użytkowników i producentów. Projektant oblicza parametry projektowanych wyrobów i dobiera materiały. Modeluje wyrób i/lub nadzoruje jego wykonawstwo. Ocenia poziom wyrobu wzorniczego pod względem walorów artystycznych i użytkowych. Uczestniczy w pokazach, konkursach i wystawach krajowych i zagranicznych. Monitoruje najnowsze tendencje i przemiany zachodzące we wzornictwie projektowanych wyrobów i komunikacji wizualnej. Współpracuje z technologami i specjalistami w dziedzinie marketingu. Efektem pracy projektanta są często innowacyjne rozwiązania. Obszar występowania zawodu związany jest z wieloma branżami gospodarki, zarówno sektora usług, jak i produkcji. Wzornictwo może występować jako stylizacja, element procesu projektowania, element strategii przedsiębiorstwa, element innowacji. Projektowanie wzornictwa to najczęściej praca zespołowa.

Losy absolwentów

Liczba absolwentów

dla kierunku Wzornictwo - AŚ, studia I stopnia
liczba absolwentów
rok 201411
rok 201523
rok 201613
rok 202011
Liczba absolwentów
AŚ, Wzornictwo (Ist.)
wykres: liczba absolwentów w latach 2014-2021.

Dalsze studia

Procent absolwentów, którzy mieli doświadczenie studiowania po uzyskaniu dyplomu:

dla kierunku Wzornictwo - AŚ, studia I stopnia
% absolwentów
absolwenci z roku 2014
absolwenci z roku 201560,8%
absolwenci z roku 201638,5%
absolwenci z roku 202018,2%
Uwzględnione są zarówno przypadki kontynuowania studiów rozpoczętych przed uzyskaniem dyplomu, jak i studiów podjętych po dyplomie.
Dalsze studia po dyplomie
AŚ, Wzornictwo (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2021, którzy kontynuowali studia po uzyskaniu dyplomu

Procent absolwentów, którzy po uzyskaniu dyplomu podjęli i ukończyli studia II stopnia

dla kierunku Wzornictwo - AŚ, studia I stopnia
podjęli studia II stopniaukończyli studia II stopnia
absolwenci z roku 2014
absolwenci z roku 201556,5%39,1%
absolwenci z roku 201638,5%30,8%
absolwenci z roku 20209,1%0,0%
Absolwenci podjęli studia II stopnia
AŚ, Wzornictwo (Ist.)
wykres: procent absolwentów, którzy po uzyskaniu dyplomu podjęli studia II stopnia. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.

Ryzyko bezrobocia

Ryzyko bezrobocia absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Wzornictwo - AŚ, studia I stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2020
w I roku22,0%11,6%10,9%6,8%
w II roku9,1%7,6%5,8%8,3%
w III roku6,1%11,2%15,4%
w IV roku0,0%9,7%0,0%
w V roku0,0%5,4%0,6%
Ryzyko bezrobocia w I roku po dyplomie
AŚ, Wzornictwo (Ist.)
wykres: ryzyko bezrobocia dla absolwentów z lat 2014-2021 w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu

Względny wskaźnik bezrobocia absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Wzornictwo - AŚ, studia I stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2020
w I roku2,581,501,631,25
w II roku1,610,792,311,72
w III roku1,792,626,65
w IV roku0,002,510,00
w V roku0,001,520,18
Dla każdego absolwenta wyznacza się proporcję indywidualnego ryzyka bezrobocia do średniej stopy rejestrowanego bezrobocia w jego powiatach zamieszkania w okresie objętym badaniem. Wartość wskaźnika jest równa średniej tych proporcji.
Wartości poniżej 1 oznaczają niższe przeciętnie ryzyko bezrobocia absolwentów niż w ich powiatach zamieszkania, zaś wartości powyżej 1 oznaczają wyższe ryzyko.
Względny wskaźnik bezrobocia w I roku po dyplomie
AŚ, Wzornictwo (Ist.)
wykres: względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z lat 2014-2021 w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu

Praca

Średni czas poszukiwania pierwszej pracy po uzyskaniu dyplomu (w miesiącach)

dla kierunku Wzornictwo - AŚ, studia I stopnia
jakakolwiek pracaumowa o pracę
absolwenci z roku 20149,456,10
absolwenci z roku 201513,2212,52
absolwenci z roku 201612,4523,00
absolwenci z roku 20202,332,33
Liczba miesięcy na znalezienie pierwszej jakiejkolwiek pracy
AŚ, Wzornictwo (Ist.)
wykres: średnia liczba miesięcy pomiędzy miesiącem uzyskania dyplomu a miesiącem podjęcia pierwszej jakiejkolwiek pracy po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Liczba miesięcy na znalezienie pierwszej pracy na umowę o pracę
AŚ, Wzornictwo (Ist.)
wykres: średnia liczba miesięcy pomiędzy miesiącem uzyskania dyplomu a miesiącem podjęcia pierwszej pracy po dyplomie na umowę o pracę. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.

Procent absolwentów, którzy pracowali w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Wzornictwo - AŚ, studia I stopnia
jakakolwiek pracaumowa o pracęsamo­zatrudnienie
abs. z roku 201481,8%72,7%9,1%
abs. z roku 201556,5%43,5%0,0%
abs. z roku 201653,8%23,1%15,4%
abs. z roku 202072,7%72,7%0,0%
Wartości te pokazują, za jaką część absolwentów w badanym okresie wpłynęła składka z tytułu pracy: jakiejkolwiek, na umowę o pracę oraz samozatrudnienia.
Jakakolwiek praca w I roku po dyplomie
AŚ, Wzornictwo (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2021, którzy podjęli jakąkolwiek pracę w pierwszym roku po dyplomie.
Praca na umowę o pracę w I roku po dyplomie
AŚ, Wzornictwo (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2021, którzy pracowali na umowę o pracę w pierwszym roku po dyplomie.
Praca w I roku po dyplomie w ramach samozatrudnienia
AŚ, Wzornictwo (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2021, którzy pracowali na zasadzie samozatrudnienia w pierwszym roku po dyplomie.

Czas pracy, jako procent miesięcy przepracowanych przez absolwentów w pierwszym roku po dyplomie

dla kierunku Wzornictwo - AŚ, studia I stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2020
jakakolwiek praca50,8%32,9%23,7%61,4%
umowa o pracę43,2%25,7%7,1%60,6%
samo­zatrudnienie0,8%0,0%9,6%0,0%
Jest to średni procent miesięcy przepracowanych przez absolwentów: w jakiejkolwiek formie, na umowę o pracę oraz w ramach samozatrudnienia. Wartości te informują o długotrwałości pracy.
Czas pracy w I roku po dyplomie
AŚ, Wzornictwo (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych w jakiejkolwiek formie w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Czas pracy w I roku po dyplomie na umowę o pracę
AŚ, Wzornictwo (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych na umowę o pracę w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Czas pracy w I roku po dyplomie w ramach samozatrudnienia
AŚ, Wzornictwo (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych w ramach samozatrudnienia w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.

Wynagrodzenie

Średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Wzornictwo - AŚ, studia I stopnia
absolwenci
2014
absolwenci
2015
absolwenci
2016
absolwenci
2020
w I roku2 066 zł1 788 zł872 zł3 300 zł
w II roku2 843 zł2 330 zł2 069 zł4 284 zł
w III roku3 079 zł2 578 zł2 545 zł
w IV roku2 993 zł2 849 zł3 214 zł
w V roku4 017 zł3 354 zł3 811 zł
Dla każdego absolwenta wyznaczane są łączne zarobki ze wszystkich form zatrudnienia uzyskane w badanym okresie. Suma ta dzielona jest przez liczbę miesięcy, w których absolwent był zatrudniony. Pomijani są absolwenci, którzy w badanym okresie w ogóle nie mieli zatrudnienia.
Wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I roku po dyplomie
AŚ, Wzornictwo (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.

Średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Wzornictwo - AŚ, studia I stopnia
absolwenci
2014
absolwenci
2015
absolwenci
2016
absolwenci
2020
w I roku2 044 zł1 774 zł1 192 zł3 285 zł
w II roku2 796 zł2 800 zł2 517 zł4 284 zł
w III roku3 079 zł2 906 zł2 645 zł
w IV roku2 993 zł3 232 zł3 014 zł
w V roku4 017 zł3 794 zł3 925 zł
Dla każdego absolwenta wyznaczane są łączne zarobki z tytułu umów o pracę uzyskane w badanym okresie. Suma ta dzielona jest przez liczbę miesięcy, w których absolwent był zatrudniony na umowę o pracę.
Pomijani są absolwenci, którzy w badanym okresie nie byli zatrudnieni na umowę o pracę.
Wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I roku po dyplomie
AŚ, Wzornictwo (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.

Względny wskaźnik zarobków absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Wzornictwo - AŚ, studia I stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2020
w I roku0,530,460,200,60
w II roku0,710,570,430,67
w III roku0,760,600,52
w IV roku0,680,620,61
w V roku0,860,680,68
Dla każdego absolwenta wyznacza się proporcję jego średnich zarobków do średnich zarobków w jego powiatach zamieszkania w okresie objętym badaniem. Wartości powyżej 1 oznaczają, że przeciętnie absolwenci zarabiają powyżej średniej w ich powiatach zamieszkania, zaś wartości poniżej 1 oznaczają wynagrodzenie poniżej średniej.
Absolwenci po studiach są zazwyczaj na początku swojej kariery zawodowej, stąd wskaźnik ten często przyjmuje wartości poniżej 1.
Względny wskaźnik zarobków w I roku po dyplomie
AŚ, Wzornictwo (Ist.)
wykres: względny wskaźnik zarobków absolwentów w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.

Kontakt:

ul. Rolna 43
40-555 Katowice
Biuro rekrutacji
tel.: 885 515 166,
885 105 700,
885 399 800,
885 515 167
32 11 10 400
Polityka Prywatności