aplikacja Matura google play app store

Kierunek Grafika

Kryteria przyjęć:
brak kryteriów na podstawie przedmiotów
Zasady rekrutacji na stronie uczelni:
www.wst.com.pl/rekrutacja/warunki_rekrutacji
Dodatkowe informacje o kierunku Grafika

Opis kierunku

Język wykładowy:polski
Grupa kierunków:artystyczne
Poziom studiów:Magisterskie jednolite
System studiów:stacjonarne
Ocena programowa PKA:
ocena pozytywna, data: 2018-09-06

Grafika jest to kierunek studiów skierowany do osób o nieprzeciętnej kreatywności. Na tym kierunku studenci rozwijają swoje umiejętności nie tylko w zakresie tworzenia grafiki, ale również w obsłudze profesjonalnych i ciągle rozwijających się technikach i technologiach multimedialnych. Dodatkowo na kierunku grafika prowadzone są zajęcia z tradycyjnych technik druku artystycznego tj. wklęsłodruk, linoryt, sitodruk oraz litografia. Jako uczelnia o nowoczesnym nastawieniem na naukę duży nacisk kładziemy na praktykę a zajęcia prowadzone są przez wykładowców z dużym doświadczeniem.

SPECJALNOŚCI

 • Grafika multimedialna i animacja 3D
 • Grafika reklamowa
 • Grafika warsztatowa

KANDYDAT NA GRAFIKĘ POWINIEN:

 • Posiadać uzdolnienia plastyczne, kreatywność oraz wyczucie estetyki i barw
 • Mieć ciekawe pomysły oraz chęć ich realizacji
 • Orientować się w sztuce, malarstwie, animacji filmowej, projektowaniu, a także filozofii czy marketingu

STUDIA JEDNOLITE MAGISTERSKIE

Podczas zajęć na kierunku Grafika studenci będą korzystać z profesjonalnego oprogramowania przeznaczonego do tworzenia grafiki różnego rodzaju i przeznaczenia tj.: Adobe Photoshop, Adobe InDesigne, Adobe Illustrator, Adobe Flash, CorelDRAW, 3d Max Studio. Do dyspozycji studentów WST zostały oddane specjalistyczne pracownie komputerowe wyposażone w nowoczesny sprzęt PC oraz Mac. Dodatkowo na terenie uczelni znajdują się profesjonalne pracownie linorytu, sitodruku, wklęsłodruku, litografii oraz malarskie.

CZAS TRWANIA

5 -letnie studia magisterskie (10 semestrów) - studia stacjonarne (dzienne) i niestacjonarne (zaoczne)

PROFIL ABSOLWENTA

Po ukończeniu kierunku Grafika absolwent będzie posiadał wszechstronną wiedzę z zakresu historii sztuki i dostrzeganie znaczenia sztuki w rozwoju kultury i społeczeństwa. Dodatkowo będzie mógł poszczycić się kwalifikacjami wykorzystywanymi w pracy artystycznej technik druku tradycyjnego i cyfrowego oraz multimediów. Będzie w pełni przygotowany do pracy z wykorzystaniem znajomości programów graficznych i umiejętnego wykorzystania ich w sposób kreatywny.

PERSPEKTYWY PRACY

 • Agencje reklamowe
 • Studia grafiki komputerowej
 • Wydawnictwa
 • Własna działalność gospodarcza
 • Telewizja
 • Galerie sztuki
 • Instytucje wystawiennicze
Opis kierunku na stronie uczelni:
http://www.wst.com.pl/oferta_edukacyjna/grafika
Strona www uczelni:
www.wst.com.pl

Przykłady zawodów

Artysta grafik
Projektuje i tworzy różnego rodzaju artystyczne kompozycje plastyczne (ryciny) za pomocą rycia rylcem w metalu, drewnie, gipsie, kamieniu, stosując różne techniki graficzne: druk wypukły, druk płaski, druk wklęsły, w celu ich reprodukcji na papierze lub tkaninie; wykonuje grafikę użytkową: plakat, ilustrację do tekstu, reklamę itp., stosując wiele technik plastycznych oraz grafikę komputerową.
Opis kierunku na stronie uczelni:
http://www.wst.com.pl/oferta_edukacyjna/grafika

Losy absolwentów

Liczba absolwentów

dla kierunku Grafika - AŚ, studia jednolite magisterskie
liczba absolwentów
rok 201532
rok 201635
rok 201730
rok 201827
rok 202027
rok 202135
Liczba absolwentów
AŚ, Grafika (jm)
wykres: liczba absolwentów w latach 2014-2021.
Opis kierunku na stronie uczelni:
http://www.wst.com.pl/oferta_edukacyjna/grafika

Dalsze studia

Procent absolwentów, którzy mieli doświadczenie studiowania po uzyskaniu dyplomu:

dla kierunku Grafika - AŚ, studia jednolite magisterskie
% absolwentów
absolwenci z roku 20150,0%
absolwenci z roku 201617,1%
absolwenci z roku 201713,3%
absolwenci z roku 201811,1%
absolwenci z roku 20203,7%
absolwenci z roku 20210,0%
Uwzględnione są zarówno przypadki kontynuowania studiów rozpoczętych przed uzyskaniem dyplomu, jak i studiów podjętych po dyplomie.
Dalsze studia po dyplomie
AŚ, Grafika (jm)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2021, którzy kontynuowali studia po uzyskaniu dyplomu
Opis kierunku na stronie uczelni:
http://www.wst.com.pl/oferta_edukacyjna/grafika

Ryzyko bezrobocia

Ryzyko bezrobocia absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Grafika - AŚ, studia jednolite magisterskie
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2020
abs.
2021
w I roku23,2%7,7%2,0%12,1%9,3%3,1%
w II roku12,3%3,6%0,3%10,5%5,6%
w III roku5,5%2,8%0,6%13,3%
w IV roku6,0%4,1%1,1%9,0%
w V roku7,8%2,4%5,3%
Ryzyko bezrobocia w I roku po dyplomie
AŚ, Grafika (jm)
wykres: ryzyko bezrobocia dla absolwentów z lat 2014-2021 w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu
Ryzyko bezrobocia dla absolwentów z 2017 roku
AŚ, Grafika (jm)
wykres: ryzyko bezrobocia dla absolwentów z roku 2017 w pierwszym, drugim, trzecim, czwartym i piątym roku po uzyskaniu dyplomu

Względny wskaźnik bezrobocia absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Grafika - AŚ, studia jednolite magisterskie
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2020
abs.
2021
w I roku3,561,520,413,122,310,63
w II roku2,241,070,113,052,14
w III roku1,260,930,153,07
w IV roku1,420,980,162,21
w V roku1,720,600,79
Dla każdego absolwenta wyznacza się proporcję indywidualnego ryzyka bezrobocia do średniej stopy rejestrowanego bezrobocia w jego powiatach zamieszkania w okresie objętym badaniem. Wartość wskaźnika jest równa średniej tych proporcji.
Wartości poniżej 1 oznaczają niższe przeciętnie ryzyko bezrobocia absolwentów niż w ich powiatach zamieszkania, zaś wartości powyżej 1 oznaczają wyższe ryzyko.
Względny wskaźnik bezrobocia w I roku po dyplomie
AŚ, Grafika (jm)
wykres: względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z lat 2014-2021 w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu
Względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z 2017 roku
AŚ, Grafika (jm)
wykres: względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z roku 2017 w pierwszym, drugim, trzecim, czwartym i piątym roku po uzyskaniu dyplomu
Opis kierunku na stronie uczelni:
http://www.wst.com.pl/oferta_edukacyjna/grafika

Praca

Średni czas poszukiwania pierwszej pracy po uzyskaniu dyplomu (w miesiącach)

dla kierunku Grafika - AŚ, studia jednolite magisterskie
jakakolwiek pracaumowa o pracę
absolwenci z roku 20156,5511,01
absolwenci z roku 20166,2010,64
absolwenci z roku 20175,537,31
absolwenci z roku 20184,219,07
absolwenci z roku 20203,335,08
absolwenci z roku 20212,242,96
Liczba miesięcy na znalezienie pierwszej jakiejkolwiek pracy
AŚ, Grafika (jm)
wykres: średnia liczba miesięcy pomiędzy miesiącem uzyskania dyplomu a miesiącem podjęcia pierwszej jakiejkolwiek pracy po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Liczba miesięcy na znalezienie pierwszej pracy na umowę o pracę
AŚ, Grafika (jm)
wykres: średnia liczba miesięcy pomiędzy miesiącem uzyskania dyplomu a miesiącem podjęcia pierwszej pracy po dyplomie na umowę o pracę. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.

Procent absolwentów, którzy pracowali w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Grafika - AŚ, studia jednolite magisterskie
jakakolwiek pracaumowa o pracęsamo­zatrudnienie
abs. z roku 201578,2%56,2%12,5%
abs. z roku 201685,7%65,7%14,3%
abs. z roku 201780,0%66,7%13,3%
abs. z roku 201888,9%70,4%11,1%
abs. z roku 202088,9%70,4%7,4%
abs. z roku 202197,2%65,7%20,0%
Wartości te pokazują, za jaką część absolwentów w badanym okresie wpłynęła składka z tytułu pracy: jakiejkolwiek, na umowę o pracę oraz samozatrudnienia.
Jakakolwiek praca w I roku po dyplomie
AŚ, Grafika (jm)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2021, którzy podjęli jakąkolwiek pracę w pierwszym roku po dyplomie.
Praca na umowę o pracę w I roku po dyplomie
AŚ, Grafika (jm)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2021, którzy pracowali na umowę o pracę w pierwszym roku po dyplomie.
Praca w I roku po dyplomie w ramach samozatrudnienia
AŚ, Grafika (jm)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2021, którzy pracowali na zasadzie samozatrudnienia w pierwszym roku po dyplomie.

Czas pracy, jako procent miesięcy przepracowanych przez absolwentów w pierwszym roku po dyplomie

dla kierunku Grafika - AŚ, studia jednolite magisterskie
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2020
abs.
2021
jakakolwiek praca62,0%60,5%67,2%68,5%74,7%74,8%
umowa o pracę41,7%45,3%51,7%50,3%58,9%45,0%
samo­zatrudnienie7,8%6,4%8,3%5,8%7,4%14,3%
Jest to średni procent miesięcy przepracowanych przez absolwentów: w jakiejkolwiek formie, na umowę o pracę oraz w ramach samozatrudnienia. Wartości te informują o długotrwałości pracy.
Czas pracy w I roku po dyplomie
AŚ, Grafika (jm)
wykres: procent miesięcy przepracowanych w jakiejkolwiek formie w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Czas pracy w I roku po dyplomie na umowę o pracę
AŚ, Grafika (jm)
wykres: procent miesięcy przepracowanych na umowę o pracę w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Czas pracy w I roku po dyplomie w ramach samozatrudnienia
AŚ, Grafika (jm)
wykres: procent miesięcy przepracowanych w ramach samozatrudnienia w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Opis kierunku na stronie uczelni:
http://www.wst.com.pl/oferta_edukacyjna/grafika

Wynagrodzenie

Średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Grafika - AŚ, studia jednolite magisterskie
absolwenci
2015
absolwenci
2016
absolwenci
2017
absolwenci
2018
absolwenci
2020
absolwenci
2021
w I roku1 900 zł1 494 zł2 809 zł2 502 zł3 398 zł2 760 zł
w II roku2 240 zł2 185 zł3 406 zł3 195 zł4 484 zł
w III roku2 781 zł3 006 zł3 833 zł3 665 zł
w IV roku3 318 zł3 018 zł4 578 zł3 807 zł
w V roku3 799 zł3 703 zł4 532 zł
Dla każdego absolwenta wyznaczane są łączne zarobki ze wszystkich form zatrudnienia uzyskane w badanym okresie. Suma ta dzielona jest przez liczbę miesięcy, w których absolwent był zatrudniony. Pomijani są absolwenci, którzy w badanym okresie w ogóle nie mieli zatrudnienia.
Wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I roku po dyplomie
AŚ, Grafika (jm)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Wynagrodzenie absolwentów z 2017 roku ze wszystkich źródeł
AŚ, Grafika (jm)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w kolejnych latach po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2017 roku.

Średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Grafika - AŚ, studia jednolite magisterskie
absolwenci
2015
absolwenci
2016
absolwenci
2017
absolwenci
2018
absolwenci
2020
absolwenci
2021
w I roku2 074 zł1 537 zł3 090 zł2 941 zł3 356 zł3 408 zł
w II roku2 516 zł2 271 zł3 563 zł3 522 zł4 495 zł
w III roku2 921 zł3 105 zł3 988 zł3 646 zł
w IV roku3 550 zł3 213 zł4 743 zł3 803 zł
w V roku3 968 zł3 974 zł4 689 zł
Dla każdego absolwenta wyznaczane są łączne zarobki z tytułu umów o pracę uzyskane w badanym okresie. Suma ta dzielona jest przez liczbę miesięcy, w których absolwent był zatrudniony na umowę o pracę.
Pomijani są absolwenci, którzy w badanym okresie nie byli zatrudnieni na umowę o pracę.
Wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I roku po dyplomie
AŚ, Grafika (jm)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Wynagrodzenie absolwentów z 2017 roku z umowy o pracę
AŚ, Grafika (jm)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w kolejnych latach po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2017 roku.

Względny wskaźnik zarobków absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Grafika - AŚ, studia jednolite magisterskie
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2020
abs.
2021
w I roku0,460,360,620,550,610,45
w II roku0,530,490,700,650,71
w III roku0,610,630,730,67
w IV roku0,670,580,810,62
w V roku0,740,670,72
Dla każdego absolwenta wyznacza się proporcję jego średnich zarobków do średnich zarobków w jego powiatach zamieszkania w okresie objętym badaniem. Wartości powyżej 1 oznaczają, że przeciętnie absolwenci zarabiają powyżej średniej w ich powiatach zamieszkania, zaś wartości poniżej 1 oznaczają wynagrodzenie poniżej średniej.
Absolwenci po studiach są zazwyczaj na początku swojej kariery zawodowej, stąd wskaźnik ten często przyjmuje wartości poniżej 1.
Względny wskaźnik zarobków w I roku po dyplomie
AŚ, Grafika (jm)
wykres: względny wskaźnik zarobków absolwentów w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Względny wskaźnik zarobków absolwentów z 2017 roku
AŚ, Grafika (jm)
wykres: względny wskaźnik zarobków absolwentów w kolejnych latach po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2017 roku.
Opis kierunku na stronie uczelni:
http://www.wst.com.pl/oferta_edukacyjna/grafika

Kontakt:

ul. Rolna 43
40-555 Katowice
tel. (32) 20 25 034
(32) 20 46 612
(32) 25 22 874
(32) 60 72 400
fax: (32) 25 22 875

Rekrutacja
tel. 32 60 72 440
Polityka Prywatności