dlamaturzysty.info

Kryteria przyjęć:
Kierunek Grafika

brak kryteriów na podstawie przedmiotów

Etap I: rejestracja elektroniczna - wypełnienie elektronicznego formularza rekrutacyjnego.

Etap II: rozmowa kwalifikacyjna - udział w rozmowie kwalifikacyjnej mającej na celu sprawdzenie predyspozycji i umiejętności artystycznych kandydata.

Etap III: złożenie dokumentów na studia i pobranie skierowania na badania - w dniu rozmowy kwalifikacyjnej kandydat zobowiązany jest do pobrania skierowania na badania lekarskie oraz może złożyć dokumenty wymagane na studia.

Dodatkowe informacje:

Strona www uczelni:
www.wsti.pl/pl

Aktualizacje proszę przesyłać na 

Polityka Prywatności