dlamaturzysty.info

Kierunek Energetyka

Kryteria przyjęć:
brak kryteriów na podstawie przedmiotów
Dodatkowe informacje o kierunku Energetyka

Opis kierunku

Język wykładowy:polski
Grupa kierunków:inżynieryjno-techniczne
Poziom studiów:inżynierskie
System studiów:stacjonarne
Ocena programowa PKA:
ocena pozytywna, data: 2022-03-24
Studia na kierunku ENERGETYKA we WSZOP pozwalają na zdobycie wiedzy z obszaru zagadnień technicznych i regulacji prawnych oraz ekonomicznych. Celem kierunku jest wykształcenie inżynierów, którzy będą przygotowani w obszarach systemów energetycznych do pracy w zakładach związanych z wytwarzaniem, przetwarzaniem, przesyłaniem i dystrybucją energii, inżynierów posiadających kompetencje pozwalające na podjęcie pracy w różnych segmentach gospodarki, zarówno w charakterze pracownika etatowego jak i przedsiębiorcy podejmującego ryzyko prowadzenia działalności gospodarczej w swoim imieniu. WSZOP kształci fachowców - student Energetyki Wydziału Nauk Technicznychbędzie posiadał wiedzę inżynierską w zakresie interdyscyplinarnych zadań, zorientowanych na zagadnienia z zakresu zarządzania energią, wykorzystania energii odnawialnej, technologii energooszczędnych oraz materiałooszczędnych. Program kształcenia obejmuje takie przedmioty jak m.in. ogrzewnictwo, wentylację i klimatyzację, gospodarkę energetyczną i zasady funkcjonowania rynku energii. Atutem kierunku są laboratoria naukowo-badawcze, w których studenci nabywają umiejętności praktyczne.
Strona www uczelni:
www.wszop.edu.pl

Przykłady zawodów

Inżynier energetyki
Projektuje oraz nadzoruje wykonawstwo i eksploatację urządzeń, instalacji sieci i systemów energetycznych, z uwzględnieniem systemów automatyki zabezpieczeniowej i regulacyjnej oraz komputerowych systemów sterowania i telekomunikacji w energetyce; odpowiada za prawidłowe działanie infrastruktury sieci i systemów energetycznych; stosuje techniki komputerowe w projektowaniu, monitorowaniu i analizach stanów pracy oraz w sterowaniu pracą sieci i systemów energetycznych.

Aktualizacje proszę przesyłać na 

Polityka Prywatności