dlamaturzysty.info

Kierunek Informatyka i ekonometria

Kryteria przyjęć:
brak kryteriów na podstawie przedmiotów

Dodatkowe informacje o kierunku Informatyka i ekonometria

Opis kierunku

Język wykładowy:polski
Grupa kierunków:informatyczne
Poziom studiów:inżynierskie
System studiów:stacjonarne
Ocena programowa PKA:
ocena pozytywna, data: 2021-05-31
Strona www uczelni:
wsei.edu.pl

Przykłady zawodów

Ekonometryk
Zajmuje się empiryczną weryfikacją praw ekonomicznych na podstawie pozyskanych wiarygodnych danych - najczęściej pochodzących z obserwacji statystycznej; analizuje relacje dotyczące zachowań podmiotów gospodarczych w aspekcie technicznym mikro- i makroekonomicznym, statystycznym i dynamicznym oraz tożsamościowym i instytucjonalnym; przeprowadza obliczenia efektywności procesów gospodarczych.

Losy absolwentów

Liczba absolwentów

dla kierunku Informatyka i ekonometria - WSEI, studia I stopnia
liczba absolwentów
rok 201438
rok 201569
rok 201655
rok 201744
rok 201863
rok 201989
Liczba absolwentów
WSEI, Informatyka i ekonometria (Ist.)
wykres: liczba absolwentów w latach 2014-2019.

Dalsze studia

Procent absolwentów, którzy mieli doświadczenie studiowania po uzyskaniu dyplomu:

dla kierunku Informatyka i ekonometria - WSEI, studia I stopnia
% absolwentów
absolwenci z roku 2014
absolwenci z roku 201513,0%
absolwenci z roku 201616,4%
absolwenci z roku 201718,2%
absolwenci z roku 201811,1%
absolwenci z roku 201915,8%
Uwzględnione są zarówno przypadki kontynuowania studiów rozpoczętych przed uzyskaniem dyplomu, jak i studiów podjętych po dyplomie.
Dalsze studia po dyplomie
WSEI, Informatyka i ekonometria (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2019, którzy kontynuowali studia po uzyskaniu dyplomu

Procent absolwentów, którzy po uzyskaniu dyplomu podjęli i ukończyli studia II stopnia

dla kierunku Informatyka i ekonometria - WSEI, studia I stopnia
podjęli studia II stopniaukończyli studia II stopnia
absolwenci z roku 2014
absolwenci z roku 201513,0%7,2%
absolwenci z roku 201616,4%9,1%
absolwenci z roku 201715,9%0,0%
absolwenci z roku 201811,1%0,0%
absolwenci z roku 201914,6%0,0%
Absolwenci podjęli studia II stopnia
WSEI, Informatyka i ekonometria (Ist.)
wykres: procent absolwentów, którzy po uzyskaniu dyplomu podjęli studia II stopnia. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2019.

Ryzyko bezrobocia

Ryzyko bezrobocia absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Informatyka i ekonometria - WSEI, studia I stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
w I roku10,5%2,8%9,2%3,4%6,8%8,6%
w II roku5,3%2,7%8,6%0,8%6,2%
w III roku5,9%1,2%5,0%3,6%
w IV roku7,0%0,7%5,3%
w V roku5,7%0,7%
Ryzyko bezrobocia w I roku po dyplomie
WSEI, Informatyka i ekonometria (Ist.)
wykres: ryzyko bezrobocia dla absolwentów z lat 2014-2019 w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu
Ryzyko bezrobocia dla absolwentów z 2015 roku
WSEI, Informatyka i ekonometria (Ist.)
wykres: ryzyko bezrobocia dla absolwentów z roku 2015 w pierwszym, drugim, trzecim, czwartym i piątym roku po uzyskaniu dyplomu

Względny wskaźnik bezrobocia absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Informatyka i ekonometria - WSEI, studia I stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
w I roku1,370,291,640,521,522,74
w II roku0,780,541,970,141,87
w III roku1,000,201,350,79
w IV roku1,440,131,60
w V roku1,120,12
Dla każdego absolwenta wyznacza się proporcję indywidualnego ryzyka bezrobocia do średniej stopy rejestrowanego bezrobocia w jego powiatach zamieszkania w okresie objętym badaniem. Wartość wskaźnika jest równa średniej tych proporcji.
Wartości poniżej 1 oznaczają niższe przeciętnie ryzyko bezrobocia absolwentów niż w ich powiatach zamieszkania, zaś wartości powyżej 1 oznaczają wyższe ryzyko.
Względny wskaźnik bezrobocia w I roku po dyplomie
WSEI, Informatyka i ekonometria (Ist.)
wykres: względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z lat 2014-2019 w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu
Względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z 2015 roku
WSEI, Informatyka i ekonometria (Ist.)
wykres: względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z roku 2015 w pierwszym, drugim, trzecim, czwartym i piątym roku po uzyskaniu dyplomu

Praca

Średni czas poszukiwania pierwszej pracy po uzyskaniu dyplomu (w miesiącach)

dla kierunku Informatyka i ekonometria - WSEI, studia I stopnia
jakakolwiek pracaumowa o pracę
absolwenci z roku 20142,493,34
absolwenci z roku 20152,993,45
absolwenci z roku 20162,044,09
absolwenci z roku 20170,811,03
absolwenci z roku 20181,190,71
absolwenci z roku 20192,461,55
Liczba miesięcy na znalezienie pierwszej jakiejkolwiek pracy
WSEI, Informatyka i ekonometria (Ist.)
wykres: średnia liczba miesięcy pomiędzy miesiącem uzyskania dyplomu a miesiącem podjęcia pierwszej jakiejkolwiek pracy po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2019.
Liczba miesięcy na znalezienie pierwszej pracy na umowę o pracę
WSEI, Informatyka i ekonometria (Ist.)
wykres: średnia liczba miesięcy pomiędzy miesiącem uzyskania dyplomu a miesiącem podjęcia pierwszej pracy po dyplomie na umowę o pracę. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2019.

Procent absolwentów, którzy pracowali w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Informatyka i ekonometria - WSEI, studia I stopnia
jakakolwiek pracaumowa o pracęsamo­zatrudnienie
abs. z roku 201492,1%81,6%13,2%
abs. z roku 201594,2%84,1%8,7%
abs. z roku 201692,7%74,5%16,4%
abs. z roku 201795,5%86,4%11,4%
abs. z roku 201885,7%71,5%22,2%
abs. z roku 201979,8%62,9%14,6%
Wartości te pokazują, za jaką część absolwentów w badanym okresie wpłynęła składka z tytułu pracy: jakiejkolwiek, na umowę o pracę oraz samozatrudnienia.
Jakakolwiek praca w I roku po dyplomie
WSEI, Informatyka i ekonometria (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2019, którzy podjęli jakąkolwiek pracę w pierwszym roku po dyplomie.
Praca na umowę o pracę w I roku po dyplomie
WSEI, Informatyka i ekonometria (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2019, którzy pracowali na umowę o pracę w pierwszym roku po dyplomie.
Praca w I roku po dyplomie w ramach samozatrudnienia
WSEI, Informatyka i ekonometria (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2019, którzy pracowali na zasadzie samozatrudnienia w pierwszym roku po dyplomie.

Czas pracy, jako procent miesięcy przepracowanych przez absolwentów w pierwszym roku po dyplomie

dla kierunku Informatyka i ekonometria - WSEI, studia I stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
jakakolwiek praca87,9%87,2%83,3%91,9%79,2%70,1%
umowa o pracę75,7%79,1%63,0%79,2%61,9%54,9%
samo­zatrudnienie9,9%7,4%14,2%9,5%15,2%11,9%
Jest to średni procent miesięcy przepracowanych przez absolwentów: w jakiejkolwiek formie, na umowę o pracę oraz w ramach samozatrudnienia. Wartości te informują o długotrwałości pracy.
Czas pracy w I roku po dyplomie
WSEI, Informatyka i ekonometria (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych w jakiejkolwiek formie w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2019.
Czas pracy w I roku po dyplomie na umowę o pracę
WSEI, Informatyka i ekonometria (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych na umowę o pracę w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2019.
Czas pracy w I roku po dyplomie w ramach samozatrudnienia
WSEI, Informatyka i ekonometria (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych w ramach samozatrudnienia w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2019.

Wynagrodzenie

Średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Informatyka i ekonometria - WSEI, studia I stopnia
absolwenci
2014
absolwenci
2015
absolwenci
2016
absolwenci
2017
absolwenci
2018
absolwenci
2019
w I roku3 352 zł3 376 zł3 755 zł4 169 zł4 541 zł4 694 zł
w II roku3 936 zł4 006 zł4 129 zł4 859 zł5 988 zł
w III roku4 474 zł4 771 zł5 073 zł5 633 zł
w IV roku5 312 zł5 546 zł5 749 zł
w V roku6 352 zł6 248 zł
Dla każdego absolwenta wyznaczane są łączne zarobki ze wszystkich form zatrudnienia uzyskane w badanym okresie. Suma ta dzielona jest przez liczbę miesięcy, w których absolwent był zatrudniony. Pomijani są absolwenci, którzy w badanym okresie w ogóle nie mieli zatrudnienia.
Wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I roku po dyplomie
WSEI, Informatyka i ekonometria (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2019.
Wynagrodzenie absolwentów z 2015 roku ze wszystkich źródeł
WSEI, Informatyka i ekonometria (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I, II i III roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2015 roku.

Średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Informatyka i ekonometria - WSEI, studia I stopnia
absolwenci
2014
absolwenci
2015
absolwenci
2016
absolwenci
2017
absolwenci
2018
absolwenci
2019
w I roku3 624 zł3 478 zł4 021 zł4 310 zł4 753 zł4 961 zł
w II roku4 032 zł4 066 zł4 318 zł4 811 zł6 113 zł
w III roku4 529 zł4 792 zł5 276 zł5 777 zł
w IV roku5 210 zł5 610 zł5 822 zł
w V roku6 326 zł6 296 zł
Dla każdego absolwenta wyznaczane są łączne zarobki z tytułu umów o pracę uzyskane w badanym okresie. Suma ta dzielona jest przez liczbę miesięcy, w których absolwent był zatrudniony na umowę o pracę.
Pomijani są absolwenci, którzy w badanym okresie nie byli zatrudnieni na umowę o pracę.
Wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I roku po dyplomie
WSEI, Informatyka i ekonometria (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2019.
Wynagrodzenie absolwentów z 2015 roku z umowy o pracę
WSEI, Informatyka i ekonometria (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I, II i III roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2015 roku.

Względny wskaźnik zarobków absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Informatyka i ekonometria - WSEI, studia I stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
w I roku0,930,850,860,940,920,97
w II roku1,020,940,901,011,10
w III roku1,101,041,001,07
w IV roku1,231,131,06
w V roku1,331,17
Dla każdego absolwenta wyznacza się proporcję jego średnich zarobków do średnich zarobków w jego powiatach zamieszkania w okresie objętym badaniem. Wartości powyżej 1 oznaczają, że przeciętnie absolwenci zarabiają powyżej średniej w ich powiatach zamieszkania, zaś wartości poniżej 1 oznaczają wynagrodzenie poniżej średniej.
Absolwenci po studiach są zazwyczaj na początku swojej kariery zawodowej, stąd wskaźnik ten często przyjmuje wartości poniżej 1.
Względny wskaźnik zarobków w I roku po dyplomie
WSEI, Informatyka i ekonometria (Ist.)
wykres: względny wskaźnik zarobków absolwentów w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2019.
Względny wskaźnik zarobków absolwentów z 2015 roku
WSEI, Informatyka i ekonometria (Ist.)
wykres: względny wskaźnik zarobków absolwentów w I, II i III roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2015 roku.

Aktualizacje proszę przesyłać na 

Polityka Prywatności