aplikacja Matura google play app store

Kierunek Zarządzanie

Kryteria przyjęć:
brak kryteriów na podstawie przedmiotów
Dodatkowe informacje o kierunku Zarządzanie

Opis kierunku

Język wykładowy:polski
Grupa kierunków:ekonomiczne, administracyjne
Poziom studiów:licencjackie
System studiów:stacjonarne
Ocena programowa PKA:
ocena pozytywna, data: 2022-02-24
Studenci kierunku Zarządzanie uzyskują wiedzę teoretyczną i praktyczną z zakresu nauk o zarządzaniu i ekonomii, a także dyscyplin komplementarnych takich jak prawo, finanse i rachunkowość, psychologia i socjologia pracy. Absolwenci posiadają wiedzę specjalistyczną niezbędną do sprawnego zarządzania zasobami przedsiębiorstw i instytucji w wymiarze strategicznym, taktycznym i operacyjnym oraz umiejętności kompetentnego formułowania opinii na temat problemów zarządzania. Studenci posiadają także wiedzę specjalistyczną niezbędną do zarządzania obszarami, procesami lub funkcjami przedsiębiorstwa zgodnie z zakresem wybranej specjalności studiów.

Proces dydaktyczny jest prowadzony w taki sposób, aby umożliwić mobilność studentów, zapewnić porównywalność kwalifikacji przez spełnianie standardów kierunkowych, permanentną poprawę jakości kształcenia, przez co zapewniona jest realizacja celów nakreślonych w procesie bolońskim. Przykładem generycznych efektów kształcenia może być prowadzony program European Business Competence* Licence, czyli Europejski Certyfikat Kompetencji Biznesowych, European Computer Driving Licence - Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych, Microsoft IT Academy Program - kursy przygotowujące do certyfikacji Microsoft, potwierdzanie umiejętności językowych w systemie TELC The European Language Certificate.
Strona www uczelni:
www.wszib.edu.pl
Kontynuacja studiów
opis na stronie studiamagisterskie.info:
II stopnia - Zarządzanie WSZiB

Przykłady zawodów

Specjalista do spraw doskonalenia organizacji
Specjalista do spraw doskonalenia organizacji jest inicjatorem działań mających na celu usprawnianie obszarów działalności przedsiębiorstwa lub instytucji. Specjalista do spraw doskonalenia organizacji zajmuje się tworzeniem strategii rozwoju organizacji oraz nadzorowaniem i monitorowaniem realizacji tej strategii.
Specjalista do spraw factoringu
Specjalista do spraw factoringu zajmuje się doradztwem w zakresie poprawy płynności finansowej przedsiębiorstw stosujących odroczone terminy płatności. Specjalista do spraw factoringu jest zawodem o charakterze doradczo-handlowym.
Specjalista do spraw kadr
Specjalista do spraw kadr realizuje zgodną z przepisami prawa pracy politykę kadrową organizacji, w której jest zatrudniony. Specjalista do spraw kadr jest odpowiedzialny za realizację polityki kadrowej przedsiębiorstwa.

Losy absolwentów

Liczba absolwentów

dla kierunku Zarządzanie - WSZiB, studia I stopnia
liczba absolwentów
rok 2014313
rok 2015200
rok 2016162
rok 2017146
rok 2018114
rok 2019112
rok 2021180
rok 2022156
Liczba absolwentów
WSZiB, Zarządzanie (Ist.)
wykres: liczba absolwentów w latach 2014-2021.

Dalsze studia

Procent absolwentów, którzy mieli doświadczenie studiowania po uzyskaniu dyplomu:

dla kierunku Zarządzanie - WSZiB, studia I stopnia
% absolwentów
absolwenci z roku 2014
absolwenci z roku 201545,0%
absolwenci z roku 201639,9%
absolwenci z roku 201743,1%
absolwenci z roku 201838,6%
absolwenci z roku 201934,9%
absolwenci z roku 202131,8%
absolwenci z roku 202237,2%
Uwzględnione są zarówno przypadki kontynuowania studiów rozpoczętych przed uzyskaniem dyplomu, jak i studiów podjętych po dyplomie.
Dalsze studia po dyplomie
WSZiB, Zarządzanie (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2021, którzy kontynuowali studia po uzyskaniu dyplomu

Procent absolwentów, którzy po uzyskaniu dyplomu podjęli i ukończyli studia II stopnia

dla kierunku Zarządzanie - WSZiB, studia I stopnia
podjęli studia II stopniaukończyli studia II stopnia
absolwenci z roku 2014
absolwenci z roku 201544,0%33,0%
absolwenci z roku 201636,1%27,4%
absolwenci z roku 201741,1%14,4%
absolwenci z roku 201834,2%29,0%
absolwenci z roku 201934,9%26,8%
absolwenci z roku 202129,1%17,0%
absolwenci z roku 202235,3%0,0%
Absolwenci podjęli studia II stopnia
WSZiB, Zarządzanie (Ist.)
wykres: procent absolwentów, którzy po uzyskaniu dyplomu podjęli studia II stopnia. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.

Ryzyko bezrobocia

Ryzyko bezrobocia absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Zarządzanie - WSZiB, studia I stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2021
abs.
2022
w I roku4,8%4,8%4,1%6,2%1,3%4,5%2,5%1,4%
w II roku5,1%6,2%4,1%4,4%2,3%4,2%1,5%
w III roku4,5%6,0%2,8%1,2%1,6%0,9%
w IV roku4,3%6,0%3,6%2,0%1,3%1,8%
w V roku4,1%4,5%4,9%3,0%2,5%
Ryzyko bezrobocia w I roku po dyplomie
WSZiB, Zarządzanie (Ist.)
wykres: ryzyko bezrobocia dla absolwentów z lat 2014-2021 w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu
Ryzyko bezrobocia dla absolwentów z 2017 roku
WSZiB, Zarządzanie (Ist.)
wykres: ryzyko bezrobocia dla absolwentów z roku 2017 w pierwszym, drugim, trzecim, czwartym i piątym roku po uzyskaniu dyplomu

Względny wskaźnik bezrobocia absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Zarządzanie - WSZiB, studia I stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2021
abs.
2022
w I roku0,500,620,581,200,251,280,500,27
w II roku0,761,000,670,970,500,900,32
w III roku0,871,120,510,350,370,18
w IV roku1,151,320,780,470,390,42
w V roku1,201,090,890,760,81
Dla każdego absolwenta wyznacza się proporcję indywidualnego ryzyka bezrobocia do średniej stopy rejestrowanego bezrobocia w jego powiatach zamieszkania w okresie objętym badaniem. Wartość wskaźnika jest równa średniej tych proporcji.
Wartości poniżej 1 oznaczają niższe przeciętnie ryzyko bezrobocia absolwentów niż w ich powiatach zamieszkania, zaś wartości powyżej 1 oznaczają wyższe ryzyko.
Względny wskaźnik bezrobocia w I roku po dyplomie
WSZiB, Zarządzanie (Ist.)
wykres: względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z lat 2014-2021 w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu
Względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z 2017 roku
WSZiB, Zarządzanie (Ist.)
wykres: względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z roku 2017 w pierwszym, drugim, trzecim, czwartym i piątym roku po uzyskaniu dyplomu

Praca

Średni czas poszukiwania pierwszej pracy po uzyskaniu dyplomu (w miesiącach)

dla kierunku Zarządzanie - WSZiB, studia I stopnia
jakakolwiek pracaumowa o pracę
absolwenci z roku 20144,887,70
absolwenci z roku 20153,977,32
absolwenci z roku 20163,985,20
absolwenci z roku 20173,295,16
absolwenci z roku 20183,925,28
absolwenci z roku 20193,224,73
absolwenci z roku 20212,252,48
absolwenci z roku 20221,011,39
Liczba miesięcy na znalezienie pierwszej jakiejkolwiek pracy
WSZiB, Zarządzanie (Ist.)
wykres: średnia liczba miesięcy pomiędzy miesiącem uzyskania dyplomu a miesiącem podjęcia pierwszej jakiejkolwiek pracy po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Liczba miesięcy na znalezienie pierwszej pracy na umowę o pracę
WSZiB, Zarządzanie (Ist.)
wykres: średnia liczba miesięcy pomiędzy miesiącem uzyskania dyplomu a miesiącem podjęcia pierwszej pracy po dyplomie na umowę o pracę. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.

Procent absolwentów, którzy pracowali w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Zarządzanie - WSZiB, studia I stopnia
jakakolwiek pracaumowa o pracęsamo­zatrudnienie
abs. z roku 201482,1%67,7%15,0%
abs. z roku 201585,0%74,0%9,0%
abs. z roku 201685,3%76,1%10,4%
abs. z roku 201784,2%75,3%9,5%
abs. z roku 201878,1%69,3%17,6%
abs. z roku 201987,5%76,8%8,0%
abs. z roku 202184,1%70,8%18,2%
abs. z roku 202282,7%68,0%16,0%
Wartości te pokazują, za jaką część absolwentów w badanym okresie wpłynęła składka z tytułu pracy: jakiejkolwiek, na umowę o pracę oraz samozatrudnienia.
Jakakolwiek praca w I roku po dyplomie
WSZiB, Zarządzanie (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2021, którzy podjęli jakąkolwiek pracę w pierwszym roku po dyplomie.
Praca na umowę o pracę w I roku po dyplomie
WSZiB, Zarządzanie (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2021, którzy pracowali na umowę o pracę w pierwszym roku po dyplomie.
Praca w I roku po dyplomie w ramach samozatrudnienia
WSZiB, Zarządzanie (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2021, którzy pracowali na zasadzie samozatrudnienia w pierwszym roku po dyplomie.

Czas pracy, jako procent miesięcy przepracowanych przez absolwentów w pierwszym roku po dyplomie

dla kierunku Zarządzanie - WSZiB, studia I stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2021
abs.
2022
jakakolwiek praca72,3%76,2%77,2%74,4%70,9%76,6%75,9%77,1%
umowa o pracę59,1%66,0%67,7%66,6%61,5%69,5%61,9%63,0%
samo­zatrudnienie11,8%8,1%8,7%4,8%13,2%6,0%14,1%14,0%
Jest to średni procent miesięcy przepracowanych przez absolwentów: w jakiejkolwiek formie, na umowę o pracę oraz w ramach samozatrudnienia. Wartości te informują o długotrwałości pracy.
Czas pracy w I roku po dyplomie
WSZiB, Zarządzanie (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych w jakiejkolwiek formie w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Czas pracy w I roku po dyplomie na umowę o pracę
WSZiB, Zarządzanie (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych na umowę o pracę w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Czas pracy w I roku po dyplomie w ramach samozatrudnienia
WSZiB, Zarządzanie (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych w ramach samozatrudnienia w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.

Wynagrodzenie

Średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Zarządzanie - WSZiB, studia I stopnia
absolwenci
2014
absolwenci
2015
absolwenci
2016
absolwenci
2017
absolwenci
2018
absolwenci
2019
absolwenci
2021
absolwenci
2022
w I roku2 665 zł3 022 zł3 014 zł4 205 zł3 438 zł3 916 zł5 114 zł5 388 zł
w II roku3 008 zł3 379 zł3 201 zł4 032 zł3 555 zł4 622 zł6 592 zł
w III roku3 463 zł3 716 zł3 547 zł4 500 zł3 822 zł5 743 zł
w IV roku3 718 zł4 163 zł3 909 zł4 864 zł4 512 zł6 612 zł
w V roku4 154 zł4 714 zł4 220 zł5 570 zł5 324 zł
Dla każdego absolwenta wyznaczane są łączne zarobki ze wszystkich form zatrudnienia uzyskane w badanym okresie. Suma ta dzielona jest przez liczbę miesięcy, w których absolwent był zatrudniony. Pomijani są absolwenci, którzy w badanym okresie w ogóle nie mieli zatrudnienia.
Wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I roku po dyplomie
WSZiB, Zarządzanie (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Wynagrodzenie absolwentów z 2017 roku ze wszystkich źródeł
WSZiB, Zarządzanie (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w kolejnych latach po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2017 roku.

Średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Zarządzanie - WSZiB, studia I stopnia
absolwenci
2014
absolwenci
2015
absolwenci
2016
absolwenci
2017
absolwenci
2018
absolwenci
2019
absolwenci
2021
absolwenci
2022
w I roku2 821 zł3 182 zł3 078 zł4 290 zł3 555 zł4 095 zł5 465 zł5 551 zł
w II roku3 121 zł3 474 zł3 274 zł4 101 zł3 655 zł4 768 zł6 906 zł
w III roku3 506 zł3 830 zł3 573 zł4 445 zł4 029 zł5 699 zł
w IV roku3 862 zł4 287 zł3 868 zł4 819 zł4 666 zł6 668 zł
w V roku4 287 zł4 769 zł4 273 zł5 593 zł5 496 zł
Dla każdego absolwenta wyznaczane są łączne zarobki z tytułu umów o pracę uzyskane w badanym okresie. Suma ta dzielona jest przez liczbę miesięcy, w których absolwent był zatrudniony na umowę o pracę.
Pomijani są absolwenci, którzy w badanym okresie nie byli zatrudnieni na umowę o pracę.
Wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I roku po dyplomie
WSZiB, Zarządzanie (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Wynagrodzenie absolwentów z 2017 roku z umowy o pracę
WSZiB, Zarządzanie (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w kolejnych latach po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2017 roku.

Względny wskaźnik zarobków absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Zarządzanie - WSZiB, studia I stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2021
abs.
2022
w I roku0,710,760,720,920,730,740,840,80
w II roku0,760,810,730,850,700,820,95
w III roku0,830,830,750,870,690,92
w IV roku0,830,850,760,870,710,95
w V roku0,860,900,760,900,75
Dla każdego absolwenta wyznacza się proporcję jego średnich zarobków do średnich zarobków w jego powiatach zamieszkania w okresie objętym badaniem. Wartości powyżej 1 oznaczają, że przeciętnie absolwenci zarabiają powyżej średniej w ich powiatach zamieszkania, zaś wartości poniżej 1 oznaczają wynagrodzenie poniżej średniej.
Absolwenci po studiach są zazwyczaj na początku swojej kariery zawodowej, stąd wskaźnik ten często przyjmuje wartości poniżej 1.
Względny wskaźnik zarobków w I roku po dyplomie
WSZiB, Zarządzanie (Ist.)
wykres: względny wskaźnik zarobków absolwentów w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Względny wskaźnik zarobków absolwentów z 2017 roku
WSZiB, Zarządzanie (Ist.)
wykres: względny wskaźnik zarobków absolwentów w kolejnych latach po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2017 roku.

Aktualizacje proszę przesyłać na 

Polityka Prywatności