dlamaturzysty.info

Zarządzanie HR

Kryteria przyjęć
na kierunku Zarządzanie:
brak kryteriów na podstawie przedmiotów
Rekrutacja na studia – etapy:
  • wypełnienie kwestionariusza przy pomocy systemu rekrutacji internetowej WSPA;
  • podpisanie kwestionariusza oraz umowy o kształceniu;
  • złożenie dokumentów rekrutacyjnych osobiście lub pocztą tradycyjną.
Więcej informacji na: https://wspa.pl/rekrutacja/ 
Dodatkowe informacje o kierunku Zarządzanie HR

Opis kierunku

Język wykładowy:polski
Grupa kierunków:ekonomiczne, administracyjne
Poziom studiów:licencjackie
System studiów:stacjonarne
Polityka Prywatności