dlamaturzysty.info

Bazy danych

Kryteria przyjęć
na kierunku Informatyka:
brak kryteriów na podstawie przedmiotów
Rekrutacja na studia – etapy:
  • wypełnienie kwestionariusza przy pomocy systemu rekrutacji internetowej WSPA;
  • podpisanie kwestionariusza oraz umowy o kształceniu;
  • złożenie dokumentów rekrutacyjnych osobiście lub pocztą tradycyjną.
Więcej informacji na: https://wspa.pl/rekrutacja/ 
Dodatkowe informacje o kierunku Bazy danych

Opis kierunku

Język wykładowy:polski
Grupa kierunków:informatyczne
Poziom studiów:inżynierskie
System studiów:stacjonarne
Polityka Prywatności