Kryteria przyjęć:
Kierunek Logistyka

brak kryteriów na podstawie przedmiotów
Na pierwszy rok studiów zostają przyjęte osoby, które osobiście dostarczą do Biura Rekrutacji komplet wymaganych dokumentów w trakcie trwania naboru.

Dodatkowe informacje:


Aktualizacje proszę przesyłać na 

Polityka Prywatności