aplikacja Matura google play app store

Kierunek Dziennikarstwo i komunikacja społeczna

Kryteria przyjęć:
brak kryteriów na podstawie przedmiotów
Dodatkowe informacje o kierunku Dziennikarstwo i komunikacja społeczna

Opis kierunku

Język wykładowy:polski
Grupa kierunków:dziennikarskie, informacyjne
Poziom studiów:licencjackie
System studiów:stacjonarne
Ocena programowa PKA:
ocena pozytywna, data: 2010-03-25
Jeżeli masz zacięcie dziennikarskie i interesuje Cię świat mediów, wybierz dziennikarstwo i komunikację społeczną w AHE. Trzyletnie studia wszechstronnie przygotują Cię do zawodu dziennikarza, rzecznika prasowego, specjalisty ds. public relations, a także do zawodów związanych z reklamą i promocją. Oprócz wiedzy z zakresu filozofii, historii Polski i świata, historii literatury, ekonomii, psychologii i historii mediów, zapoznamy Cię z tajnikami warsztatu prasowego, radiowego i telewizyjnego. Wiedzę przekażą Ci doświadczeni dziennikarze.

Przykłady zawodów

Dziennikarz
Uczestniczy w procesie komunikacji społecznej, publikując w środkach masowego przekazu artykuły, reportaże, wywiady, komentarze, felietony; przekazuje informacje o faktach, wydarzeniach, opiniach i poglądach interesujących opinię publiczną lub w celu wywarcia na nią wpływu, utrzymuje kontakty z instytucjami życia społeczno-politycznego, gospodarczego i kulturalnego, przygotowuje i redaguje materiały przeznaczone do publikacji.
Opis kierunku na stronie uczelni:
https://www.ahe.lodz.pl/dziennikarstwo

Losy absolwentów

Liczba absolwentów

dla kierunku Dziennikarstwo i komunikacja społeczna - AHE, studia I stopnia
liczba absolwentów
rok 201612
rok 201714
rok 201818
rok 202010
rok 202126
Liczba absolwentów
AHE, Dziennikarstwo i komunikacja społeczna (Ist.)
wykres: liczba absolwentów w latach 2014-2021.
Opis kierunku na stronie uczelni:
https://www.ahe.lodz.pl/dziennikarstwo

Dalsze studia

Procent absolwentów, którzy mieli doświadczenie studiowania po uzyskaniu dyplomu:

dla kierunku Dziennikarstwo i komunikacja społeczna - AHE, studia I stopnia
% absolwentów
absolwenci z roku 201666,7%
absolwenci z roku 201771,4%
absolwenci z roku 201822,2%
absolwenci z roku 202050,0%
absolwenci z roku 202153,9%
Uwzględnione są zarówno przypadki kontynuowania studiów rozpoczętych przed uzyskaniem dyplomu, jak i studiów podjętych po dyplomie.
Dalsze studia po dyplomie
AHE, Dziennikarstwo i komunikacja społeczna (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2021, którzy kontynuowali studia po uzyskaniu dyplomu

Procent absolwentów, którzy po uzyskaniu dyplomu podjęli i ukończyli studia II stopnia

dla kierunku Dziennikarstwo i komunikacja społeczna - AHE, studia I stopnia
podjęli studia II stopniaukończyli studia II stopnia
absolwenci z roku 201666,7%33,3%
absolwenci z roku 201757,1%35,7%
absolwenci z roku 201822,2%5,6%
absolwenci z roku 202040,0%10,0%
absolwenci z roku 202134,6%0,0%
Absolwenci podjęli studia II stopnia
AHE, Dziennikarstwo i komunikacja społeczna (Ist.)
wykres: procent absolwentów, którzy po uzyskaniu dyplomu podjęli studia II stopnia. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Opis kierunku na stronie uczelni:
https://www.ahe.lodz.pl/dziennikarstwo

Ryzyko bezrobocia

Ryzyko bezrobocia absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Dziennikarstwo i komunikacja społeczna - AHE, studia I stopnia
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2020
abs.
2021
w I roku5,6%1,8%0,0%0,0%1,6%
w II roku4,9%2,4%5,6%3,3%
w III roku6,9%0,6%16,2%
w IV roku0,0%0,0%0,9%
w V roku0,0%0,0%
Ryzyko bezrobocia w I roku po dyplomie
AHE, Dziennikarstwo i komunikacja społeczna (Ist.)
wykres: ryzyko bezrobocia dla absolwentów z lat 2014-2021 w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu
Ryzyko bezrobocia dla absolwentów z 2017 roku
AHE, Dziennikarstwo i komunikacja społeczna (Ist.)
wykres: ryzyko bezrobocia dla absolwentów z roku 2017 w pierwszym, drugim, trzecim, czwartym i piątym roku po uzyskaniu dyplomu

Względny wskaźnik bezrobocia absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Dziennikarstwo i komunikacja społeczna - AHE, studia I stopnia
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2020
abs.
2021
w I roku0,690,230,000,000,26
w II roku0,780,341,550,48
w III roku1,160,092,71
w IV roku0,000,000,18
w V roku0,000,00
Dla każdego absolwenta wyznacza się proporcję indywidualnego ryzyka bezrobocia do średniej stopy rejestrowanego bezrobocia w jego powiatach zamieszkania w okresie objętym badaniem. Wartość wskaźnika jest równa średniej tych proporcji.
Wartości poniżej 1 oznaczają niższe przeciętnie ryzyko bezrobocia absolwentów niż w ich powiatach zamieszkania, zaś wartości powyżej 1 oznaczają wyższe ryzyko.
Względny wskaźnik bezrobocia w I roku po dyplomie
AHE, Dziennikarstwo i komunikacja społeczna (Ist.)
wykres: względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z lat 2014-2021 w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu
Względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z 2017 roku
AHE, Dziennikarstwo i komunikacja społeczna (Ist.)
wykres: względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z roku 2017 w pierwszym, drugim, trzecim, czwartym i piątym roku po uzyskaniu dyplomu
Opis kierunku na stronie uczelni:
https://www.ahe.lodz.pl/dziennikarstwo

Praca

Średni czas poszukiwania pierwszej pracy po uzyskaniu dyplomu (w miesiącach)

dla kierunku Dziennikarstwo i komunikacja społeczna - AHE, studia I stopnia
jakakolwiek pracaumowa o pracę
absolwenci z roku 20161,115,43
absolwenci z roku 20171,702,89
absolwenci z roku 20183,599,64
absolwenci z roku 20201,564,00
absolwenci z roku 20213,575,76
Liczba miesięcy na znalezienie pierwszej jakiejkolwiek pracy
AHE, Dziennikarstwo i komunikacja społeczna (Ist.)
wykres: średnia liczba miesięcy pomiędzy miesiącem uzyskania dyplomu a miesiącem podjęcia pierwszej jakiejkolwiek pracy po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Liczba miesięcy na znalezienie pierwszej pracy na umowę o pracę
AHE, Dziennikarstwo i komunikacja społeczna (Ist.)
wykres: średnia liczba miesięcy pomiędzy miesiącem uzyskania dyplomu a miesiącem podjęcia pierwszej pracy po dyplomie na umowę o pracę. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.

Procent absolwentów, którzy pracowali w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Dziennikarstwo i komunikacja społeczna - AHE, studia I stopnia
jakakolwiek pracaumowa o pracęsamo­zatrudnienie
abs. z roku 201675,0%41,7%33,3%
abs. z roku 201771,4%64,3%21,4%
abs. z roku 201888,9%55,6%27,8%
abs. z roku 202090,0%30,0%30,0%
abs. z roku 202173,1%61,6%0,0%
Wartości te pokazują, za jaką część absolwentów w badanym okresie wpłynęła składka z tytułu pracy: jakiejkolwiek, na umowę o pracę oraz samozatrudnienia.
Jakakolwiek praca w I roku po dyplomie
AHE, Dziennikarstwo i komunikacja społeczna (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2021, którzy podjęli jakąkolwiek pracę w pierwszym roku po dyplomie.
Praca na umowę o pracę w I roku po dyplomie
AHE, Dziennikarstwo i komunikacja społeczna (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2021, którzy pracowali na umowę o pracę w pierwszym roku po dyplomie.
Praca w I roku po dyplomie w ramach samozatrudnienia
AHE, Dziennikarstwo i komunikacja społeczna (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2021, którzy pracowali na zasadzie samozatrudnienia w pierwszym roku po dyplomie.

Czas pracy, jako procent miesięcy przepracowanych przez absolwentów w pierwszym roku po dyplomie

dla kierunku Dziennikarstwo i komunikacja społeczna - AHE, studia I stopnia
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2020
abs.
2021
jakakolwiek praca65,3%62,5%74,5%70,0%46,5%
umowa o pracę40,3%50,6%50,5%28,3%35,9%
samo­zatrudnienie26,4%21,4%19,0%22,5%0,0%
Jest to średni procent miesięcy przepracowanych przez absolwentów: w jakiejkolwiek formie, na umowę o pracę oraz w ramach samozatrudnienia. Wartości te informują o długotrwałości pracy.
Czas pracy w I roku po dyplomie
AHE, Dziennikarstwo i komunikacja społeczna (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych w jakiejkolwiek formie w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Czas pracy w I roku po dyplomie na umowę o pracę
AHE, Dziennikarstwo i komunikacja społeczna (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych na umowę o pracę w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Czas pracy w I roku po dyplomie w ramach samozatrudnienia
AHE, Dziennikarstwo i komunikacja społeczna (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych w ramach samozatrudnienia w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Opis kierunku na stronie uczelni:
https://www.ahe.lodz.pl/dziennikarstwo

Wynagrodzenie

Średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Dziennikarstwo i komunikacja społeczna - AHE, studia I stopnia
absolwenci
2016
absolwenci
2017
absolwenci
2018
absolwenci
2020
absolwenci
2021
w I roku2 526 zł4 993 zł4 504 zł2 181 zł3 132 zł
w II roku2 423 zł5 852 zł4 672 zł2 351 zł
w III roku1 905 zł6 461 zł4 834 zł
w IV roku2 126 zł7 206 zł6 322 zł
w V roku2 705 zł8 204 zł
Dla każdego absolwenta wyznaczane są łączne zarobki ze wszystkich form zatrudnienia uzyskane w badanym okresie. Suma ta dzielona jest przez liczbę miesięcy, w których absolwent był zatrudniony. Pomijani są absolwenci, którzy w badanym okresie w ogóle nie mieli zatrudnienia.
Wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I roku po dyplomie
AHE, Dziennikarstwo i komunikacja społeczna (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Wynagrodzenie absolwentów z 2017 roku ze wszystkich źródeł
AHE, Dziennikarstwo i komunikacja społeczna (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w kolejnych latach po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2017 roku.

Średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Dziennikarstwo i komunikacja społeczna - AHE, studia I stopnia
absolwenci
2016
absolwenci
2017
absolwenci
2018
absolwenci
2020
absolwenci
2021
w I roku3 641 zł4 973 zł5 228 zł4 046 zł3 858 zł
w II roku2 763 zł5 792 zł5 094 zł3 422 zł
w III roku2 447 zł6 346 zł6 181 zł
w IV roku2 816 zł7 167 zł7 135 zł
w V roku3 659 zł8 106 zł
Dla każdego absolwenta wyznaczane są łączne zarobki z tytułu umów o pracę uzyskane w badanym okresie. Suma ta dzielona jest przez liczbę miesięcy, w których absolwent był zatrudniony na umowę o pracę.
Pomijani są absolwenci, którzy w badanym okresie nie byli zatrudnieni na umowę o pracę.
Wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I roku po dyplomie
AHE, Dziennikarstwo i komunikacja społeczna (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Wynagrodzenie absolwentów z 2017 roku z umowy o pracę
AHE, Dziennikarstwo i komunikacja społeczna (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w kolejnych latach po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2017 roku.

Względny wskaźnik zarobków absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Dziennikarstwo i komunikacja społeczna - AHE, studia I stopnia
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2020
abs.
2021
w I roku0,601,251,010,420,53
w II roku0,551,370,990,43
w III roku0,401,400,92
w IV roku0,421,451,08
w V roku0,511,47
Dla każdego absolwenta wyznacza się proporcję jego średnich zarobków do średnich zarobków w jego powiatach zamieszkania w okresie objętym badaniem. Wartości powyżej 1 oznaczają, że przeciętnie absolwenci zarabiają powyżej średniej w ich powiatach zamieszkania, zaś wartości poniżej 1 oznaczają wynagrodzenie poniżej średniej.
Absolwenci po studiach są zazwyczaj na początku swojej kariery zawodowej, stąd wskaźnik ten często przyjmuje wartości poniżej 1.
Względny wskaźnik zarobków w I roku po dyplomie
AHE, Dziennikarstwo i komunikacja społeczna (Ist.)
wykres: względny wskaźnik zarobków absolwentów w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Względny wskaźnik zarobków absolwentów z 2017 roku
AHE, Dziennikarstwo i komunikacja społeczna (Ist.)
wykres: względny wskaźnik zarobków absolwentów w kolejnych latach po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2017 roku.
Opis kierunku na stronie uczelni:
https://www.ahe.lodz.pl/dziennikarstwo
Polityka Prywatności