aplikacja Matura google play app store

Kierunek Grafika

Kryteria przyjęć:
brak kryteriów na podstawie przedmiotów
Dodatkowe informacje o kierunku Grafika

Opis kierunku

Język wykładowy:polski
Grupa kierunków:artystyczne
Poziom studiów:licencjackie
System studiów:stacjonarne
Ocena programowa PKA:
ocena pozytywna, data: 2009-09-02

Studia na kierunku Grafika uczą podstaw warsztatu grafika z uwzględnieniem nowych mediów.

W specjalistycznym kształceniu student zdobywa umiejętność projektowania typografii, systemów komunikacji wizualnej, identyfikacji graficznej i grafiki wydawniczej oraz przygotowania kompleksowych projektów wizualnych. W czasie nauki student opanowuje w praktyce umiejętność posługiwania się graficznymi programami komputerowymi, zdobywa wiedzę potrzebną do realizacji projektu w różnych mediach komercyjnych. Zapewniamy dostęp do najnowszej technologii Adobe Creative Cloud i możliwość korzystania z programu Adobe CS6.

Studenci już w czasie nauki mają niepowtarzalną okazję prezentacji swojego dorobku na wystawach indywidualnych i grupowych w AHEart, galerii działającej przy AHE w Łodzi. Ich prace biorą także udział w wystawach i konkursach w kraju i za granicą.

Kontynuacja studiów
opis na stronie studiamagisterskie.info:
II stopnia - Grafika AHE

Przykłady zawodów

Artysta grafik
Projektuje i tworzy różnego rodzaju artystyczne kompozycje plastyczne (ryciny) za pomocą rycia rylcem w metalu, drewnie, gipsie, kamieniu, stosując różne techniki graficzne: druk wypukły, druk płaski, druk wklęsły, w celu ich reprodukcji na papierze lub tkaninie; wykonuje grafikę użytkową: plakat, ilustrację do tekstu, reklamę itp., stosując wiele technik plastycznych oraz grafikę komputerową.
Opis kierunku na stronie uczelni:
https://www.ahe.lodz.pl/grafika

Losy absolwentów

Liczba absolwentów

dla kierunku Grafika - AHE, studia I stopnia
liczba absolwentów
rok 201614
rok 201813
rok 201913
rok 202012
rok 202156
Liczba absolwentów
AHE, Grafika (Ist.)
wykres: liczba absolwentów w latach 2014-2021.
Opis kierunku na stronie uczelni:
https://www.ahe.lodz.pl/grafika

Dalsze studia

Procent absolwentów, którzy mieli doświadczenie studiowania po uzyskaniu dyplomu:

dla kierunku Grafika - AHE, studia I stopnia
% absolwentów
absolwenci z roku 201635,7%
absolwenci z roku 201853,8%
absolwenci z roku 201938,5%
absolwenci z roku 202058,3%
absolwenci z roku 202128,8%
Uwzględnione są zarówno przypadki kontynuowania studiów rozpoczętych przed uzyskaniem dyplomu, jak i studiów podjętych po dyplomie.
Dalsze studia po dyplomie
AHE, Grafika (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2021, którzy kontynuowali studia po uzyskaniu dyplomu

Procent absolwentów, którzy po uzyskaniu dyplomu podjęli i ukończyli studia II stopnia

dla kierunku Grafika - AHE, studia I stopnia
podjęli studia II stopniaukończyli studia II stopnia
absolwenci z roku 201628,6%7,1%
absolwenci z roku 201853,8%30,8%
absolwenci z roku 201938,5%30,8%
absolwenci z roku 202058,3%0,0%
absolwenci z roku 202125,2%0,0%
Absolwenci podjęli studia II stopnia
AHE, Grafika (Ist.)
wykres: procent absolwentów, którzy po uzyskaniu dyplomu podjęli studia II stopnia. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Opis kierunku na stronie uczelni:
https://www.ahe.lodz.pl/grafika

Ryzyko bezrobocia

Ryzyko bezrobocia absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Grafika - AHE, studia I stopnia
abs.
2016
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
w I roku8,3%0,0%0,0%8,3%4,3%
w II roku4,2%0,0%1,9%9,0%
w III roku3,0%0,0%0,0%
w IV roku0,0%0,0%
w V roku1,8%
Ryzyko bezrobocia w I roku po dyplomie
AHE, Grafika (Ist.)
wykres: ryzyko bezrobocia dla absolwentów z lat 2014-2021 w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu

Względny wskaźnik bezrobocia absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Grafika - AHE, studia I stopnia
abs.
2016
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
w I roku1,000,000,001,340,74
w II roku0,680,000,411,59
w III roku0,520,000,00
w IV roku0,000,00
w V roku0,25
Dla każdego absolwenta wyznacza się proporcję indywidualnego ryzyka bezrobocia do średniej stopy rejestrowanego bezrobocia w jego powiatach zamieszkania w okresie objętym badaniem. Wartość wskaźnika jest równa średniej tych proporcji.
Wartości poniżej 1 oznaczają niższe przeciętnie ryzyko bezrobocia absolwentów niż w ich powiatach zamieszkania, zaś wartości powyżej 1 oznaczają wyższe ryzyko.
Względny wskaźnik bezrobocia w I roku po dyplomie
AHE, Grafika (Ist.)
wykres: względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z lat 2014-2021 w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu
Opis kierunku na stronie uczelni:
https://www.ahe.lodz.pl/grafika

Praca

Średni czas poszukiwania pierwszej pracy po uzyskaniu dyplomu (w miesiącach)

dla kierunku Grafika - AHE, studia I stopnia
jakakolwiek pracaumowa o pracę
absolwenci z roku 20167,8314,91
absolwenci z roku 201813,0013,00
absolwenci z roku 20196,118,25
absolwenci z roku 20201,003,67
absolwenci z roku 20213,526,36
Liczba miesięcy na znalezienie pierwszej jakiejkolwiek pracy
AHE, Grafika (Ist.)
wykres: średnia liczba miesięcy pomiędzy miesiącem uzyskania dyplomu a miesiącem podjęcia pierwszej jakiejkolwiek pracy po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Liczba miesięcy na znalezienie pierwszej pracy na umowę o pracę
AHE, Grafika (Ist.)
wykres: średnia liczba miesięcy pomiędzy miesiącem uzyskania dyplomu a miesiącem podjęcia pierwszej pracy po dyplomie na umowę o pracę. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.

Procent absolwentów, którzy pracowali w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Grafika - AHE, studia I stopnia
jakakolwiek pracaumowa o pracęsamo­zatrudnienie
abs. z roku 201650,0%35,7%0,0%
abs. z roku 201853,8%53,8%0,0%
abs. z roku 201961,5%46,2%7,7%
abs. z roku 202058,3%41,7%16,7%
abs. z roku 202143,1%17,4%14,9%
Wartości te pokazują, za jaką część absolwentów w badanym okresie wpłynęła składka z tytułu pracy: jakiejkolwiek, na umowę o pracę oraz samozatrudnienia.
Jakakolwiek praca w I roku po dyplomie
AHE, Grafika (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2021, którzy podjęli jakąkolwiek pracę w pierwszym roku po dyplomie.
Praca na umowę o pracę w I roku po dyplomie
AHE, Grafika (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2021, którzy pracowali na umowę o pracę w pierwszym roku po dyplomie.
Praca w I roku po dyplomie w ramach samozatrudnienia
AHE, Grafika (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2021, którzy pracowali na zasadzie samozatrudnienia w pierwszym roku po dyplomie.

Czas pracy, jako procent miesięcy przepracowanych przez absolwentów w pierwszym roku po dyplomie

dla kierunku Grafika - AHE, studia I stopnia
abs.
2016
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
jakakolwiek praca41,7%51,9%46,8%52,1%31,8%
umowa o pracę31,5%51,9%35,9%35,4%12,8%
samo­zatrudnienie0,0%0,0%7,7%12,5%10,9%
Jest to średni procent miesięcy przepracowanych przez absolwentów: w jakiejkolwiek formie, na umowę o pracę oraz w ramach samozatrudnienia. Wartości te informują o długotrwałości pracy.
Czas pracy w I roku po dyplomie
AHE, Grafika (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych w jakiejkolwiek formie w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Czas pracy w I roku po dyplomie na umowę o pracę
AHE, Grafika (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych na umowę o pracę w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Czas pracy w I roku po dyplomie w ramach samozatrudnienia
AHE, Grafika (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych w ramach samozatrudnienia w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Opis kierunku na stronie uczelni:
https://www.ahe.lodz.pl/grafika

Wynagrodzenie

Średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Grafika - AHE, studia I stopnia
absolwenci
2016
absolwenci
2018
absolwenci
2019
absolwenci
2020
absolwenci
2021
w I roku1 968 zł4 868 zł2 406 zł3 575 zł2 148 zł
w II roku2 261 zł5 398 zł3 454 zł3 767 zł
w III roku2 512 zł5 443 zł4 378 zł
w IV roku3 260 zł5 040 zł
w V roku3 505 zł
Dla każdego absolwenta wyznaczane są łączne zarobki ze wszystkich form zatrudnienia uzyskane w badanym okresie. Suma ta dzielona jest przez liczbę miesięcy, w których absolwent był zatrudniony. Pomijani są absolwenci, którzy w badanym okresie w ogóle nie mieli zatrudnienia.
Wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I roku po dyplomie
AHE, Grafika (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.

Średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Grafika - AHE, studia I stopnia
absolwenci
2016
absolwenci
2018
absolwenci
2019
absolwenci
2020
absolwenci
2021
w I roku2 530 zł4 745 zł2 768 zł3 463 zł4 799 zł
w II roku3 098 zł4 777 zł3 372 zł4 115 zł
w III roku3 194 zł5 565 zł4 460 zł
w IV roku3 963 zł5 625 zł
w V roku3 976 zł
Dla każdego absolwenta wyznaczane są łączne zarobki z tytułu umów o pracę uzyskane w badanym okresie. Suma ta dzielona jest przez liczbę miesięcy, w których absolwent był zatrudniony na umowę o pracę.
Pomijani są absolwenci, którzy w badanym okresie nie byli zatrudnieni na umowę o pracę.
Wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I roku po dyplomie
AHE, Grafika (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.

Względny wskaźnik zarobków absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Grafika - AHE, studia I stopnia
abs.
2016
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
w I roku0,540,810,490,610,33
w II roku0,540,890,630,51
w III roku0,570,880,73
w IV roku0,710,76
w V roku0,71
Dla każdego absolwenta wyznacza się proporcję jego średnich zarobków do średnich zarobków w jego powiatach zamieszkania w okresie objętym badaniem. Wartości powyżej 1 oznaczają, że przeciętnie absolwenci zarabiają powyżej średniej w ich powiatach zamieszkania, zaś wartości poniżej 1 oznaczają wynagrodzenie poniżej średniej.
Absolwenci po studiach są zazwyczaj na początku swojej kariery zawodowej, stąd wskaźnik ten często przyjmuje wartości poniżej 1.
Względny wskaźnik zarobków w I roku po dyplomie
AHE, Grafika (Ist.)
wykres: względny wskaźnik zarobków absolwentów w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Opis kierunku na stronie uczelni:
https://www.ahe.lodz.pl/grafika
Polityka Prywatności