aplikacja Matura google play app store

Kierunek Kulturoznawstwo

Kryteria przyjęć:
brak kryteriów na podstawie przedmiotów
Dodatkowe informacje o kierunku Kulturoznawstwo
Kulturoznawstwo

Opis kierunku

Język wykładowy:polski
Grupa kierunków:społeczne
Poziom studiów:licencjackie
System studiów:stacjonarne
Kulturoznawstwo w AHE w Łodzi to wiedza, umiejętności i doświadczenie pozwalające aktywnie uczestniczyć w kulturze – rozumieć ją, tworzyć, organizować i promować. Ofertę studiów na kulturoznawstwie kierujemy do wszystkich, którzy pragną w aktywny sposób uczestniczyć w kształtowaniu kultury. Podczas studiów zdobędziesz wiedzę niezbędną do rozumienia i interpretowania najważniejszych zjawisk w kulturze współczesnej. Przygotujemy Cię do pracy w kinach, teatrach, galeriach sztuki, domach kultury, muzeach. Nauczymy organizacji wystaw, festiwali i koncertów.

W trakcie studiów poznasz m.in. historię kultury i sztuki, filozofię i socjologię kultury. Będziesz też uczestniczyć w wykładach gościnnych, warsztatach oraz spotkaniach ze znanymi postaciami kultury. Zaplecze techniczne uczelni pozwala na prowadzenie zajęć na najwyższym poziomie, z wykorzystaniem m.in. sali kinowej oraz pracowni multimedialnych.

Losy absolwentów

Liczba absolwentów

dla kierunku Kulturoznawstwo - AHE, studia I stopnia
liczba absolwentów
rok 201516
rok 201614
rok 201713
rok 201810
rok 201915
rok 202012
rok 202111
Liczba absolwentów
AHE, Kulturoznawstwo (Ist.)
wykres: liczba absolwentów w latach 2014-2021.
Opis kierunku na stronie uczelni:
https://www.ahe.lodz.pl/kulturoznawstwo

Dalsze studia

Procent absolwentów, którzy mieli doświadczenie studiowania po uzyskaniu dyplomu:

dla kierunku Kulturoznawstwo - AHE, studia I stopnia
% absolwentów
absolwenci z roku 201537,5%
absolwenci z roku 201628,6%
absolwenci z roku 201746,2%
absolwenci z roku 201830,0%
absolwenci z roku 201933,3%
absolwenci z roku 202041,7%
absolwenci z roku 202136,4%
Uwzględnione są zarówno przypadki kontynuowania studiów rozpoczętych przed uzyskaniem dyplomu, jak i studiów podjętych po dyplomie.
Dalsze studia po dyplomie
AHE, Kulturoznawstwo (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2021, którzy kontynuowali studia po uzyskaniu dyplomu

Procent absolwentów, którzy po uzyskaniu dyplomu podjęli i ukończyli studia II stopnia

dla kierunku Kulturoznawstwo - AHE, studia I stopnia
podjęli studia II stopniaukończyli studia II stopnia
absolwenci z roku 201537,5%25,0%
absolwenci z roku 201621,4%21,4%
absolwenci z roku 201746,2%30,8%
absolwenci z roku 201830,0%30,0%
absolwenci z roku 201933,3%13,3%
absolwenci z roku 202041,7%0,0%
absolwenci z roku 202136,4%0,0%
Absolwenci podjęli studia II stopnia
AHE, Kulturoznawstwo (Ist.)
wykres: procent absolwentów, którzy po uzyskaniu dyplomu podjęli studia II stopnia. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Opis kierunku na stronie uczelni:
https://www.ahe.lodz.pl/kulturoznawstwo

Ryzyko bezrobocia

Ryzyko bezrobocia absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Kulturoznawstwo - AHE, studia I stopnia
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
w I roku15,1%2,4%14,1%1,7%12,8%1,4%0,0%
w II roku15,6%6,0%23,1%0,0%12,8%0,0%
w III roku8,3%0,0%21,8%0,0%7,2%
w IV roku8,3%1,2%7,7%0,0%
w V roku4,7%0,6%10,3%
Ryzyko bezrobocia w I roku po dyplomie
AHE, Kulturoznawstwo (Ist.)
wykres: ryzyko bezrobocia dla absolwentów z lat 2014-2021 w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu
Ryzyko bezrobocia dla absolwentów z 2017 roku
AHE, Kulturoznawstwo (Ist.)
wykres: ryzyko bezrobocia dla absolwentów z roku 2017 w pierwszym, drugim, trzecim, czwartym i piątym roku po uzyskaniu dyplomu

Względny wskaźnik bezrobocia absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Kulturoznawstwo - AHE, studia I stopnia
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
w I roku2,570,211,730,703,420,220,00
w II roku2,890,513,350,003,330,00
w III roku2,090,003,340,000,93
w IV roku1,560,221,120,00
w V roku0,720,181,95
Dla każdego absolwenta wyznacza się proporcję indywidualnego ryzyka bezrobocia do średniej stopy rejestrowanego bezrobocia w jego powiatach zamieszkania w okresie objętym badaniem. Wartość wskaźnika jest równa średniej tych proporcji.
Wartości poniżej 1 oznaczają niższe przeciętnie ryzyko bezrobocia absolwentów niż w ich powiatach zamieszkania, zaś wartości powyżej 1 oznaczają wyższe ryzyko.
Względny wskaźnik bezrobocia w I roku po dyplomie
AHE, Kulturoznawstwo (Ist.)
wykres: względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z lat 2014-2021 w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu
Względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z 2017 roku
AHE, Kulturoznawstwo (Ist.)
wykres: względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z roku 2017 w pierwszym, drugim, trzecim, czwartym i piątym roku po uzyskaniu dyplomu
Opis kierunku na stronie uczelni:
https://www.ahe.lodz.pl/kulturoznawstwo

Praca

Średni czas poszukiwania pierwszej pracy po uzyskaniu dyplomu (w miesiącach)

dla kierunku Kulturoznawstwo - AHE, studia I stopnia
jakakolwiek pracaumowa o pracę
absolwenci z roku 20153,073,46
absolwenci z roku 20164,734,40
absolwenci z roku 20173,670,78
absolwenci z roku 20187,887,33
absolwenci z roku 20190,833,17
absolwenci z roku 20201,503,29
absolwenci z roku 20213,564,71
Liczba miesięcy na znalezienie pierwszej jakiejkolwiek pracy
AHE, Kulturoznawstwo (Ist.)
wykres: średnia liczba miesięcy pomiędzy miesiącem uzyskania dyplomu a miesiącem podjęcia pierwszej jakiejkolwiek pracy po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Liczba miesięcy na znalezienie pierwszej pracy na umowę o pracę
AHE, Kulturoznawstwo (Ist.)
wykres: średnia liczba miesięcy pomiędzy miesiącem uzyskania dyplomu a miesiącem podjęcia pierwszej pracy po dyplomie na umowę o pracę. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.

Procent absolwentów, którzy pracowali w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Kulturoznawstwo - AHE, studia I stopnia
jakakolwiek pracaumowa o pracęsamo­zatrudnienie
abs. z roku 201581,2%75,0%6,2%
abs. z roku 201671,4%57,1%0,0%
abs. z roku 201784,6%69,2%7,7%
abs. z roku 201850,0%50,0%0,0%
abs. z roku 201980,0%73,3%13,3%
abs. z roku 202066,7%58,3%16,7%
abs. z roku 202172,7%54,5%18,2%
Wartości te pokazują, za jaką część absolwentów w badanym okresie wpłynęła składka z tytułu pracy: jakiejkolwiek, na umowę o pracę oraz samozatrudnienia.
Jakakolwiek praca w I roku po dyplomie
AHE, Kulturoznawstwo (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2021, którzy podjęli jakąkolwiek pracę w pierwszym roku po dyplomie.
Praca na umowę o pracę w I roku po dyplomie
AHE, Kulturoznawstwo (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2021, którzy pracowali na umowę o pracę w pierwszym roku po dyplomie.
Praca w I roku po dyplomie w ramach samozatrudnienia
AHE, Kulturoznawstwo (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2021, którzy pracowali na zasadzie samozatrudnienia w pierwszym roku po dyplomie.

Czas pracy, jako procent miesięcy przepracowanych przez absolwentów w pierwszym roku po dyplomie

dla kierunku Kulturoznawstwo - AHE, studia I stopnia
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
jakakolwiek praca62,0%67,3%65,4%50,0%62,8%59,7%64,4%
umowa o pracę48,4%56,5%54,5%41,7%56,7%43,8%46,2%
samo­zatrudnienie3,6%0,0%7,7%0,0%7,2%15,3%18,2%
Jest to średni procent miesięcy przepracowanych przez absolwentów: w jakiejkolwiek formie, na umowę o pracę oraz w ramach samozatrudnienia. Wartości te informują o długotrwałości pracy.
Czas pracy w I roku po dyplomie
AHE, Kulturoznawstwo (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych w jakiejkolwiek formie w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Czas pracy w I roku po dyplomie na umowę o pracę
AHE, Kulturoznawstwo (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych na umowę o pracę w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Czas pracy w I roku po dyplomie w ramach samozatrudnienia
AHE, Kulturoznawstwo (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych w ramach samozatrudnienia w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Opis kierunku na stronie uczelni:
https://www.ahe.lodz.pl/kulturoznawstwo

Wynagrodzenie

Średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Kulturoznawstwo - AHE, studia I stopnia
absolwenci
2015
absolwenci
2016
absolwenci
2017
absolwenci
2018
absolwenci
2019
absolwenci
2020
absolwenci
2021
w I roku1 883 zł2 991 zł2 663 zł3 070 zł3 084 zł4 776 zł7 794 zł
w II roku2 364 zł3 468 zł3 469 zł3 290 zł4 103 zł4 666 zł
w III roku2 483 zł3 725 zł3 446 zł3 725 zł4 550 zł
w IV roku2 496 zł3 058 zł3 748 zł3 934 zł
w V roku3 237 zł3 605 zł3 513 zł
Dla każdego absolwenta wyznaczane są łączne zarobki ze wszystkich form zatrudnienia uzyskane w badanym okresie. Suma ta dzielona jest przez liczbę miesięcy, w których absolwent był zatrudniony. Pomijani są absolwenci, którzy w badanym okresie w ogóle nie mieli zatrudnienia.
Wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I roku po dyplomie
AHE, Kulturoznawstwo (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Wynagrodzenie absolwentów z 2017 roku ze wszystkich źródeł
AHE, Kulturoznawstwo (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w kolejnych latach po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2017 roku.

Średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Kulturoznawstwo - AHE, studia I stopnia
absolwenci
2015
absolwenci
2016
absolwenci
2017
absolwenci
2018
absolwenci
2019
absolwenci
2020
absolwenci
2021
w I roku2 064 zł3 562 zł3 009 zł2 888 zł3 316 zł4 473 zł7 473 zł
w II roku2 383 zł3 588 zł3 873 zł3 253 zł4 393 zł4 756 zł
w III roku2 689 zł3 625 zł3 907 zł3 523 zł4 595 zł
w IV roku2 462 zł3 029 zł4 278 zł4 230 zł
w V roku3 288 zł3 588 zł4 684 zł
Dla każdego absolwenta wyznaczane są łączne zarobki z tytułu umów o pracę uzyskane w badanym okresie. Suma ta dzielona jest przez liczbę miesięcy, w których absolwent był zatrudniony na umowę o pracę.
Pomijani są absolwenci, którzy w badanym okresie nie byli zatrudnieni na umowę o pracę.
Wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I roku po dyplomie
AHE, Kulturoznawstwo (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Wynagrodzenie absolwentów z 2017 roku z umowy o pracę
AHE, Kulturoznawstwo (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w kolejnych latach po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2017 roku.

Względny wskaźnik zarobków absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Kulturoznawstwo - AHE, studia I stopnia
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
w I roku0,460,720,580,620,610,841,09
w II roku0,550,790,700,620,710,77
w III roku0,550,740,670,660,76
w IV roku0,500,540,680,66
w V roku0,600,570,58
Dla każdego absolwenta wyznacza się proporcję jego średnich zarobków do średnich zarobków w jego powiatach zamieszkania w okresie objętym badaniem. Wartości powyżej 1 oznaczają, że przeciętnie absolwenci zarabiają powyżej średniej w ich powiatach zamieszkania, zaś wartości poniżej 1 oznaczają wynagrodzenie poniżej średniej.
Absolwenci po studiach są zazwyczaj na początku swojej kariery zawodowej, stąd wskaźnik ten często przyjmuje wartości poniżej 1.
Względny wskaźnik zarobków w I roku po dyplomie
AHE, Kulturoznawstwo (Ist.)
wykres: względny wskaźnik zarobków absolwentów w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Względny wskaźnik zarobków absolwentów z 2017 roku
AHE, Kulturoznawstwo (Ist.)
wykres: względny wskaźnik zarobków absolwentów w kolejnych latach po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2017 roku.
Opis kierunku na stronie uczelni:
https://www.ahe.lodz.pl/kulturoznawstwo

Polityka Prywatności