dlamaturzysty.info

Kierunek Handel międzynarodowy

Kryteria przyjęć:
brak kryteriów na podstawie przedmiotów
Studentem studiów I stopnia (licencjackich lub inżynierskich) możesz zostać po ukończeniu szkoły średniej i odebraniu świadectwa maturalnego. O przyjęciu na uczelnię decyduje kolejność zgłoszeń.

Dodatkowe informacje o kierunku Handel międzynarodowy

Opis kierunku

Język wykładowy:polski
Grupa kierunków:ekonomiczne, administracyjne
Poziom studiów:licencjackie
System studiów:stacjonarne

Dlaczego warto studiować handel międzynarodowy w WSB w Poznaniu?

 • Handel międzynarodowy to codzienność w tysiącach polskich przedsiębiorstw, a nasz nowy kierunek przygotuje Cię do tych międzynarodowych wyzwań.
 • Nasi wykładowcy poszerzą Twoją specjalistyczną wiedzę i rozwiną kompetencje niezbędne do tego, aby z sukcesem pracować z zagranicznymi kontrahentami.
 • Na kierunku handel międzynarodowy możesz studiować na trzech różnych specjalnościach. Umiejętność komunikacji w języku obcym pozwoli Ci na wybór specjalności anglojęzycznej.
 • Przedmioty specjalnościowe są częściowo prowadzone przez praktyków, dzięki czemu poznasz praktyczne aspekty swojego przyszłego zawodu.
 • Będziesz miał możliwość nauki dwóch języków obcych.
 • W ramach programu Erasmus masz możliwość podjęcia studiów na jednej z 50 zagranicznych uczelni partnerskich.
 • Studia mają charakter międzynarodowy, wśród Twoich kolegów będą również obcokrajowcy.
 • Szczególny pęd do aktywności międzynarodowej będziesz mógł realizować, biorąc udział, w ramach zajęć z języka obcego, w międzynarodowej i międzykulturowej grze symulacyjnej on-line "Interculture 2.0" (opracowanej we współpracy z Uniwersytetem Fryderyka Schillera w Jenie/Niemcy ).

Po ukończeniu tego kierunku będziesz:

 • zarządzać przedsiębiorstwem, w otoczeniu którego podstawowymi cechami są silna konkurencja i zmienność
 • oceniać międzynarodową sytuację gospodarczą
 • określać wpływ wydarzeń międzynarodowych na Twoje przedsiębiorstwo
 • analizować i umiejętnie wykorzystywać przepisy obowiązujące w handlu zagranicznym
 • efektywnie pracować w zespole międzynarodowym
 • racjonalnie wybierać rynki i kontrahentów zagranicznych
 • skutecznie negocjować umowy międzynarodowe
 • zarządzać projektem międzynarodowym
 • godzić skuteczność z etyką i odpowiedzialnością społeczną.

Losy absolwentów

Liczba absolwentów

dla kierunku Handel międzynarodowy - WSB Poznań, studia I stopnia
liczba absolwentów
rok 201647
rok 201732
rok 201955
Liczba absolwentów
WSB Poznań, Handel międzynarodowy (Ist.)
wykres: liczba absolwentów w latach 2014-2019.

Dalsze studia

Procent absolwentów, którzy mieli doświadczenie studiowania po uzyskaniu dyplomu:

dla kierunku Handel międzynarodowy - WSB Poznań, studia I stopnia
% absolwentów
absolwenci z roku 201666,0%
absolwenci z roku 201743,8%
absolwenci z roku 201961,8%
Uwzględnione są zarówno przypadki kontynuowania studiów rozpoczętych przed uzyskaniem dyplomu, jak i studiów podjętych po dyplomie.
Dalsze studia po dyplomie
WSB Poznań, Handel międzynarodowy (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2019, którzy kontynuowali studia po uzyskaniu dyplomu

Procent absolwentów, którzy po uzyskaniu dyplomu podjęli i ukończyli studia II stopnia

dla kierunku Handel międzynarodowy - WSB Poznań, studia I stopnia
podjęli studia II stopniaukończyli studia II stopnia
absolwenci z roku 201663,8%48,9%
absolwenci z roku 201740,6%15,6%
absolwenci z roku 201958,2%0,0%
Absolwenci podjęli studia II stopnia
WSB Poznań, Handel międzynarodowy (Ist.)
wykres: procent absolwentów, którzy po uzyskaniu dyplomu podjęli studia II stopnia. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2019.

Ryzyko bezrobocia

Ryzyko bezrobocia absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Handel międzynarodowy - WSB Poznań, studia I stopnia
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2019
w I roku4,1%0,0%0,9%
w II roku0,9%3,6%
w III roku1,8%4,8%
w IV roku3,6%
w V roku
Ryzyko bezrobocia w I roku po dyplomie
WSB Poznań, Handel międzynarodowy (Ist.)
wykres: ryzyko bezrobocia dla absolwentów z lat 2014-2019 w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu

Względny wskaźnik bezrobocia absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Handel międzynarodowy - WSB Poznań, studia I stopnia
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2019
w I roku0,500,000,28
w II roku0,160,72
w III roku0,311,26
w IV roku1,08
w V roku
Dla każdego absolwenta wyznacza się proporcję indywidualnego ryzyka bezrobocia do średniej stopy rejestrowanego bezrobocia w jego powiatach zamieszkania w okresie objętym badaniem. Wartość wskaźnika jest równa średniej tych proporcji.
Wartości poniżej 1 oznaczają niższe przeciętnie ryzyko bezrobocia absolwentów niż w ich powiatach zamieszkania, zaś wartości powyżej 1 oznaczają wyższe ryzyko.
Względny wskaźnik bezrobocia w I roku po dyplomie
WSB Poznań, Handel międzynarodowy (Ist.)
wykres: względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z lat 2014-2019 w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu

Praca

Średni czas poszukiwania pierwszej pracy po uzyskaniu dyplomu (w miesiącach)

dla kierunku Handel międzynarodowy - WSB Poznań, studia I stopnia
jakakolwiek pracaumowa o pracę
absolwenci z roku 20166,878,68
absolwenci z roku 20174,203,31
absolwenci z roku 20191,712,47
Liczba miesięcy na znalezienie pierwszej jakiejkolwiek pracy
WSB Poznań, Handel międzynarodowy (Ist.)
wykres: średnia liczba miesięcy pomiędzy miesiącem uzyskania dyplomu a miesiącem podjęcia pierwszej jakiejkolwiek pracy po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2019.
Liczba miesięcy na znalezienie pierwszej pracy na umowę o pracę
WSB Poznań, Handel międzynarodowy (Ist.)
wykres: średnia liczba miesięcy pomiędzy miesiącem uzyskania dyplomu a miesiącem podjęcia pierwszej pracy po dyplomie na umowę o pracę. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2019.

Procent absolwentów, którzy pracowali w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Handel międzynarodowy - WSB Poznań, studia I stopnia
jakakolwiek pracaumowa o pracęsamo­zatrudnienie
abs. z roku 201674,5%66,0%4,2%
abs. z roku 201781,2%75,0%6,2%
abs. z roku 201980,0%58,2%16,4%
Wartości te pokazują, za jaką część absolwentów w badanym okresie wpłynęła składka z tytułu pracy: jakiejkolwiek, na umowę o pracę oraz samozatrudnienia.
Jakakolwiek praca w I roku po dyplomie
WSB Poznań, Handel międzynarodowy (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2019, którzy podjęli jakąkolwiek pracę w pierwszym roku po dyplomie.
Praca na umowę o pracę w I roku po dyplomie
WSB Poznań, Handel międzynarodowy (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2019, którzy pracowali na umowę o pracę w pierwszym roku po dyplomie.
Praca w I roku po dyplomie w ramach samozatrudnienia
WSB Poznań, Handel międzynarodowy (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2019, którzy pracowali na zasadzie samozatrudnienia w pierwszym roku po dyplomie.

Czas pracy, jako procent miesięcy przepracowanych przez absolwentów w pierwszym roku po dyplomie

dla kierunku Handel międzynarodowy - WSB Poznań, studia I stopnia
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2019
jakakolwiek praca59,0%69,0%65,5%
umowa o pracę54,1%64,3%49,1%
samo­zatrudnienie2,3%3,4%12,7%
Jest to średni procent miesięcy przepracowanych przez absolwentów: w jakiejkolwiek formie, na umowę o pracę oraz w ramach samozatrudnienia. Wartości te informują o długotrwałości pracy.
Czas pracy w I roku po dyplomie
WSB Poznań, Handel międzynarodowy (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych w jakiejkolwiek formie w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2019.
Czas pracy w I roku po dyplomie na umowę o pracę
WSB Poznań, Handel międzynarodowy (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych na umowę o pracę w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2019.
Czas pracy w I roku po dyplomie w ramach samozatrudnienia
WSB Poznań, Handel międzynarodowy (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych w ramach samozatrudnienia w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2019.

Wynagrodzenie

Średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Handel międzynarodowy - WSB Poznań, studia I stopnia
absolwenci
2016
absolwenci
2017
absolwenci
2019
w I roku2 672 zł3 098 zł3 750 zł
w II roku3 329 zł3 651 zł
w III roku4 037 zł3 640 zł
w IV roku4 658 zł
w V roku
Dla każdego absolwenta wyznaczane są łączne zarobki ze wszystkich form zatrudnienia uzyskane w badanym okresie. Suma ta dzielona jest przez liczbę miesięcy, w których absolwent był zatrudniony. Pomijani są absolwenci, którzy w badanym okresie w ogóle nie mieli zatrudnienia.
Wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I roku po dyplomie
WSB Poznań, Handel międzynarodowy (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2019.

Średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Handel międzynarodowy - WSB Poznań, studia I stopnia
absolwenci
2016
absolwenci
2017
absolwenci
2019
w I roku2 850 zł3 039 zł3 965 zł
w II roku3 509 zł3 390 zł
w III roku4 056 zł3 640 zł
w IV roku4 643 zł
w V roku
Dla każdego absolwenta wyznaczane są łączne zarobki z tytułu umów o pracę uzyskane w badanym okresie. Suma ta dzielona jest przez liczbę miesięcy, w których absolwent był zatrudniony na umowę o pracę.
Pomijani są absolwenci, którzy w badanym okresie nie byli zatrudnieni na umowę o pracę.
Wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I roku po dyplomie
WSB Poznań, Handel międzynarodowy (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2019.

Względny wskaźnik zarobków absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Handel międzynarodowy - WSB Poznań, studia I stopnia
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2019
w I roku0,690,740,80
w II roku0,810,82
w III roku0,900,76
w IV roku0,97
w V roku
Dla każdego absolwenta wyznacza się proporcję jego średnich zarobków do średnich zarobków w jego powiatach zamieszkania w okresie objętym badaniem. Wartości powyżej 1 oznaczają, że przeciętnie absolwenci zarabiają powyżej średniej w ich powiatach zamieszkania, zaś wartości poniżej 1 oznaczają wynagrodzenie poniżej średniej.
Absolwenci po studiach są zazwyczaj na początku swojej kariery zawodowej, stąd wskaźnik ten często przyjmuje wartości poniżej 1.
Względny wskaźnik zarobków w I roku po dyplomie
WSB Poznań, Handel międzynarodowy (Ist.)
wykres: względny wskaźnik zarobków absolwentów w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2019.
Polityka Prywatności