aplikacja Matura google play app store

Kierunek Bezpieczeństwo zdrowotne

Kryteria przyjęć:
brak kryteriów na podstawie przedmiotów

Zasady rekrutacji na stronie uczelni:
www.wsb.net.pl/rekrutacja
Dodatkowe informacje o kierunku Bezpieczeństwo zdrowotne

Opis kierunku

Język wykładowy:polski
Grupa kierunków:ochrona i bezpieczeństwo
Poziom studiów:licencjackie
System studiów:stacjonarne
Ocena programowa PKA:
ocena pozytywna, data: 2018-09-06

Bezpieczeństwo Zdrowotne pod szyldem Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa to absolutna nowość edukacyjna. Uczelnia uruchomiła ten kierunek jako pierwsza w Polsce, otwierając przed kandydatami innowacyjne możliwości rozwoju i perspektywy ciekawej pracy w wielu sektorach, odpowiedzialnych za poczucie bezpieczeństwa najcenniejszej wartości każdego człowieka.

Losy absolwentów

Liczba absolwentów

dla kierunku Bezpieczeństwo zdrowotne - WSBezp Poznań, studia I stopnia
liczba absolwentów
rok 201620
rok 201723
rok 201885
rok 201969
rok 202072
rok 202118
Liczba absolwentów
WSBezp Poznań, Bezpieczeństwo zdrowotne (Ist.)
wykres: liczba absolwentów w latach 2014-2021.

Dalsze studia

Procent absolwentów, którzy mieli doświadczenie studiowania po uzyskaniu dyplomu:

dla kierunku Bezpieczeństwo zdrowotne - WSBezp Poznań, studia I stopnia
% absolwentów
absolwenci z roku 201635,0%
absolwenci z roku 201730,4%
absolwenci z roku 201852,0%
absolwenci z roku 201954,5%
absolwenci z roku 202042,6%
absolwenci z roku 202138,9%
Uwzględnione są zarówno przypadki kontynuowania studiów rozpoczętych przed uzyskaniem dyplomu, jak i studiów podjętych po dyplomie.
Dalsze studia po dyplomie
WSBezp Poznań, Bezpieczeństwo zdrowotne (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2021, którzy kontynuowali studia po uzyskaniu dyplomu

Procent absolwentów, którzy po uzyskaniu dyplomu podjęli i ukończyli studia II stopnia

dla kierunku Bezpieczeństwo zdrowotne - WSBezp Poznań, studia I stopnia
podjęli studia II stopniaukończyli studia II stopnia
absolwenci z roku 201635,0%20,0%
absolwenci z roku 201730,4%17,4%
absolwenci z roku 201848,1%43,4%
absolwenci z roku 201949,4%30,7%
absolwenci z roku 202041,7%29,5%
absolwenci z roku 202133,3%0,0%
Absolwenci podjęli studia II stopnia
WSBezp Poznań, Bezpieczeństwo zdrowotne (Ist.)
wykres: procent absolwentów, którzy po uzyskaniu dyplomu podjęli studia II stopnia. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.

Ryzyko bezrobocia

Ryzyko bezrobocia absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Bezpieczeństwo zdrowotne - WSBezp Poznań, studia I stopnia
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
w I roku8,8%1,4%2,9%1,6%7,0%4,6%
w II roku8,8%2,5%4,2%3,1%2,2%
w III roku3,8%0,7%3,0%2,0%
w IV roku5,0%4,7%0,3%
w V roku5,0%4,3%
Ryzyko bezrobocia w I roku po dyplomie
WSBezp Poznań, Bezpieczeństwo zdrowotne (Ist.)
wykres: ryzyko bezrobocia dla absolwentów z lat 2014-2021 w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu
Ryzyko bezrobocia dla absolwentów z 2017 roku
WSBezp Poznań, Bezpieczeństwo zdrowotne (Ist.)
wykres: ryzyko bezrobocia dla absolwentów z roku 2017 w pierwszym, drugim, trzecim, czwartym i piątym roku po uzyskaniu dyplomu

Względny wskaźnik bezrobocia absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Bezpieczeństwo zdrowotne - WSBezp Poznań, studia I stopnia
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
w I roku1,360,420,450,341,410,55
w II roku1,930,760,510,810,55
w III roku0,780,210,340,23
w IV roku1,380,660,06
w V roku1,240,60
Dla każdego absolwenta wyznacza się proporcję indywidualnego ryzyka bezrobocia do średniej stopy rejestrowanego bezrobocia w jego powiatach zamieszkania w okresie objętym badaniem. Wartość wskaźnika jest równa średniej tych proporcji.
Wartości poniżej 1 oznaczają niższe przeciętnie ryzyko bezrobocia absolwentów niż w ich powiatach zamieszkania, zaś wartości powyżej 1 oznaczają wyższe ryzyko.
Względny wskaźnik bezrobocia w I roku po dyplomie
WSBezp Poznań, Bezpieczeństwo zdrowotne (Ist.)
wykres: względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z lat 2014-2021 w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu
Względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z 2017 roku
WSBezp Poznań, Bezpieczeństwo zdrowotne (Ist.)
wykres: względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z roku 2017 w pierwszym, drugim, trzecim, czwartym i piątym roku po uzyskaniu dyplomu

Praca

Średni czas poszukiwania pierwszej pracy po uzyskaniu dyplomu (w miesiącach)

dla kierunku Bezpieczeństwo zdrowotne - WSBezp Poznań, studia I stopnia
jakakolwiek pracaumowa o pracę
absolwenci z roku 20164,806,37
absolwenci z roku 20170,411,95
absolwenci z roku 20180,712,88
absolwenci z roku 20191,311,62
absolwenci z roku 20203,003,39
absolwenci z roku 20210,411,20
Liczba miesięcy na znalezienie pierwszej jakiejkolwiek pracy
WSBezp Poznań, Bezpieczeństwo zdrowotne (Ist.)
wykres: średnia liczba miesięcy pomiędzy miesiącem uzyskania dyplomu a miesiącem podjęcia pierwszej jakiejkolwiek pracy po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Liczba miesięcy na znalezienie pierwszej pracy na umowę o pracę
WSBezp Poznań, Bezpieczeństwo zdrowotne (Ist.)
wykres: średnia liczba miesięcy pomiędzy miesiącem uzyskania dyplomu a miesiącem podjęcia pierwszej pracy po dyplomie na umowę o pracę. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.

Procent absolwentów, którzy pracowali w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Bezpieczeństwo zdrowotne - WSBezp Poznań, studia I stopnia
jakakolwiek pracaumowa o pracęsamo­zatrudnienie
abs. z roku 201685,0%80,0%15,0%
abs. z roku 201795,7%87,0%8,7%
abs. z roku 201897,7%89,0%13,4%
abs. z roku 201996,1%91,8%6,4%
abs. z roku 202082,0%77,4%14,6%
abs. z roku 202194,4%77,8%16,7%
Wartości te pokazują, za jaką część absolwentów w badanym okresie wpłynęła składka z tytułu pracy: jakiejkolwiek, na umowę o pracę oraz samozatrudnienia.
Jakakolwiek praca w I roku po dyplomie
WSBezp Poznań, Bezpieczeństwo zdrowotne (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2021, którzy podjęli jakąkolwiek pracę w pierwszym roku po dyplomie.
Praca na umowę o pracę w I roku po dyplomie
WSBezp Poznań, Bezpieczeństwo zdrowotne (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2021, którzy pracowali na umowę o pracę w pierwszym roku po dyplomie.
Praca w I roku po dyplomie w ramach samozatrudnienia
WSBezp Poznań, Bezpieczeństwo zdrowotne (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2021, którzy pracowali na zasadzie samozatrudnienia w pierwszym roku po dyplomie.

Czas pracy, jako procent miesięcy przepracowanych przez absolwentów w pierwszym roku po dyplomie

dla kierunku Bezpieczeństwo zdrowotne - WSBezp Poznań, studia I stopnia
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
jakakolwiek praca75,0%91,3%90,3%92,9%78,5%90,3%
umowa o pracę63,3%76,8%77,5%85,6%72,7%74,5%
samo­zatrudnienie11,2%8,7%11,7%5,2%9,8%13,0%
Jest to średni procent miesięcy przepracowanych przez absolwentów: w jakiejkolwiek formie, na umowę o pracę oraz w ramach samozatrudnienia. Wartości te informują o długotrwałości pracy.
Czas pracy w I roku po dyplomie
WSBezp Poznań, Bezpieczeństwo zdrowotne (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych w jakiejkolwiek formie w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Czas pracy w I roku po dyplomie na umowę o pracę
WSBezp Poznań, Bezpieczeństwo zdrowotne (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych na umowę o pracę w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Czas pracy w I roku po dyplomie w ramach samozatrudnienia
WSBezp Poznań, Bezpieczeństwo zdrowotne (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych w ramach samozatrudnienia w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.

Wynagrodzenie

Średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Bezpieczeństwo zdrowotne - WSBezp Poznań, studia I stopnia
absolwenci
2016
absolwenci
2017
absolwenci
2018
absolwenci
2019
absolwenci
2020
absolwenci
2021
w I roku2 610 zł2 896 zł2 934 zł4 278 zł4 784 zł3 984 zł
w II roku2 292 zł3 217 zł3 806 zł5 712 zł4 667 zł
w III roku3 168 zł3 855 zł4 588 zł6 454 zł
w IV roku4 134 zł3 571 zł5 123 zł
w V roku5 599 zł4 630 zł
Dla każdego absolwenta wyznaczane są łączne zarobki ze wszystkich form zatrudnienia uzyskane w badanym okresie. Suma ta dzielona jest przez liczbę miesięcy, w których absolwent był zatrudniony. Pomijani są absolwenci, którzy w badanym okresie w ogóle nie mieli zatrudnienia.
Wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I roku po dyplomie
WSBezp Poznań, Bezpieczeństwo zdrowotne (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Wynagrodzenie absolwentów z 2017 roku ze wszystkich źródeł
WSBezp Poznań, Bezpieczeństwo zdrowotne (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w kolejnych latach po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2017 roku.

Średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Bezpieczeństwo zdrowotne - WSBezp Poznań, studia I stopnia
absolwenci
2016
absolwenci
2017
absolwenci
2018
absolwenci
2019
absolwenci
2020
absolwenci
2021
w I roku2 614 zł2 761 zł3 058 zł4 095 zł4 738 zł3 923 zł
w II roku2 417 zł2 839 zł3 703 zł5 112 zł4 870 zł
w III roku3 472 zł3 425 zł4 200 zł5 731 zł
w IV roku4 124 zł3 538 zł4 803 zł
w V roku5 594 zł4 026 zł
Dla każdego absolwenta wyznaczane są łączne zarobki z tytułu umów o pracę uzyskane w badanym okresie. Suma ta dzielona jest przez liczbę miesięcy, w których absolwent był zatrudniony na umowę o pracę.
Pomijani są absolwenci, którzy w badanym okresie nie byli zatrudnieni na umowę o pracę.
Wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I roku po dyplomie
WSBezp Poznań, Bezpieczeństwo zdrowotne (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Wynagrodzenie absolwentów z 2017 roku z umowy o pracę
WSBezp Poznań, Bezpieczeństwo zdrowotne (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w kolejnych latach po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2017 roku.

Względny wskaźnik zarobków absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Bezpieczeństwo zdrowotne - WSBezp Poznań, studia I stopnia
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
w I roku0,690,690,720,910,940,78
w II roku0,550,730,861,130,83
w III roku0,720,810,961,16
w IV roku0,880,690,98
w V roku1,120,79
Dla każdego absolwenta wyznacza się proporcję jego średnich zarobków do średnich zarobków w jego powiatach zamieszkania w okresie objętym badaniem. Wartości powyżej 1 oznaczają, że przeciętnie absolwenci zarabiają powyżej średniej w ich powiatach zamieszkania, zaś wartości poniżej 1 oznaczają wynagrodzenie poniżej średniej.
Absolwenci po studiach są zazwyczaj na początku swojej kariery zawodowej, stąd wskaźnik ten często przyjmuje wartości poniżej 1.
Względny wskaźnik zarobków w I roku po dyplomie
WSBezp Poznań, Bezpieczeństwo zdrowotne (Ist.)
wykres: względny wskaźnik zarobków absolwentów w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Względny wskaźnik zarobków absolwentów z 2017 roku
WSBezp Poznań, Bezpieczeństwo zdrowotne (Ist.)
wykres: względny wskaźnik zarobków absolwentów w kolejnych latach po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2017 roku.

Kontakt:

Adres główny uczelni:
ul. Elizy Orzeszkowej 1
60-778 Poznań
Dziekanat: 616 703 311
Rekrutacja: 662 221 133
e-mail: rekrutacja.poznan@wsb.net.pl
MiastaPolityka Prywatności