aplikacja Matura google play app store

Kierunek Bezpieczeństwo narodowe

Kryteria przyjęć:
brak kryteriów na podstawie przedmiotów

Zasady rekrutacji na stronie uczelni:
www.wsb.net.pl/rekrutacja
Dodatkowe informacje o kierunku Bezpieczeństwo narodowe
Bezpieczeństwo narodowe

Opis kierunku

Język wykładowy:polski
Grupa kierunków:ochrona i bezpieczeństwo
Poziom studiów:licencjackie
System studiów:stacjonarne
Ocena programowa PKA:
ocena pozytywna, data: 2021-05-31

Absolwent kierunku: Absolwent studiów na kierunku bezpieczeństwo narodowe posiada ogólną wiedzę interdyscyplinarną z zakresu nauk społecznych. W kompetentny sposób potrafi ją wykorzystać w pracy zawodowej, analizując i stosując zasady prawne oraz procedury bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego. Potrafi kierować procesami bezpieczeństwa w administracji państwowej i samorządowej. Absolwent zna i rozumie istotę bezpieczeństwa oraz jego uwarunkowania zarówno w skali globalnej, narodowej, regionalnej, jak i lokalnej.

Dysponuje wiedzą oraz podstawowymi umiejętnościami w zakresie administrowania bezpieczeństwem obywateli, podmiotów gospodarczych oraz w zespołach reagowania kryzysowego. Zna zasady funkcjonowania podmiotów bezpieczeństwa, umie rozwiązywać problemy zawodowe, gromadzić, przetwarzać oraz udostępniać informacje z wykorzystaniem nowoczesnych technologii informacyjnych. Absolwent kierunku zna język obcy na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy a także umie posługiwać się językiem specjalistycznym, zawodowym.

Przedmioty kształcenia podstawowego, to między innymi:

  • Administracja
  • Organizacja i zarządzanie
  • Technologia informacyjna
  • Wiedza o państwie i prawie,

Przedmioty kierunkowe, to między innymi:

  • Międzynarodowe stosunki wojskowe
  • Polityka bezpieczeństwa
  • System bezpieczeństwa narodowego
  • Zarządzanie bezpieczeństwem państwa
Kontynuacja studiów
opis na stronie studiamagisterskie.info:
II stopnia - Bezpieczeństwo narodowe WSBezp Poznań

Losy absolwentów

Liczba absolwentów

dla kierunku Bezpieczeństwo narodowe - WSBezp Poznań, studia I stopnia
liczba absolwentów
rok 2014370
rok 2015425
rok 2016479
rok 2017347
rok 2018237
rok 2019214
rok 2020212
rok 2021105
Liczba absolwentów
WSBezp Poznań, Bezpieczeństwo narodowe (Ist.)
wykres: liczba absolwentów w latach 2014-2021.

Dalsze studia

Procent absolwentów, którzy mieli doświadczenie studiowania po uzyskaniu dyplomu:

dla kierunku Bezpieczeństwo narodowe - WSBezp Poznań, studia I stopnia
% absolwentów
absolwenci z roku 2014
absolwenci z roku 201549,9%
absolwenci z roku 201662,2%
absolwenci z roku 201764,3%
absolwenci z roku 201866,7%
absolwenci z roku 201957,9%
absolwenci z roku 202061,4%
absolwenci z roku 202160,5%
Uwzględnione są zarówno przypadki kontynuowania studiów rozpoczętych przed uzyskaniem dyplomu, jak i studiów podjętych po dyplomie.
Dalsze studia po dyplomie
WSBezp Poznań, Bezpieczeństwo narodowe (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2021, którzy kontynuowali studia po uzyskaniu dyplomu

Procent absolwentów, którzy po uzyskaniu dyplomu podjęli i ukończyli studia II stopnia

dla kierunku Bezpieczeństwo narodowe - WSBezp Poznań, studia I stopnia
podjęli studia II stopniaukończyli studia II stopnia
absolwenci z roku 2014
absolwenci z roku 201548,3%34,8%
absolwenci z roku 201660,4%46,2%
absolwenci z roku 201763,3%50,5%
absolwenci z roku 201862,8%50,9%
absolwenci z roku 201955,8%39,2%
absolwenci z roku 202059,3%39,9%
absolwenci z roku 202154,8%1,6%
Absolwenci podjęli studia II stopnia
WSBezp Poznań, Bezpieczeństwo narodowe (Ist.)
wykres: procent absolwentów, którzy po uzyskaniu dyplomu podjęli studia II stopnia. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.

Ryzyko bezrobocia

Ryzyko bezrobocia absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Bezpieczeństwo narodowe - WSBezp Poznań, studia I stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
w I roku6,0%2,6%3,7%3,3%2,2%2,4%3,3%0,7%
w II roku2,7%5,8%2,9%2,0%2,5%2,5%1,0%
w III roku2,1%3,3%2,6%3,1%5,3%2,8%
w IV roku2,2%1,7%3,9%3,3%2,9%
w V roku1,8%1,2%3,1%1,6%
Ryzyko bezrobocia w I roku po dyplomie
WSBezp Poznań, Bezpieczeństwo narodowe (Ist.)
wykres: ryzyko bezrobocia dla absolwentów z lat 2014-2021 w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu
Ryzyko bezrobocia dla absolwentów z 2017 roku
WSBezp Poznań, Bezpieczeństwo narodowe (Ist.)
wykres: ryzyko bezrobocia dla absolwentów z roku 2017 w pierwszym, drugim, trzecim, czwartym i piątym roku po uzyskaniu dyplomu

Względny wskaźnik bezrobocia absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Bezpieczeństwo narodowe - WSBezp Poznań, studia I stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
w I roku0,550,330,590,630,520,530,690,11
w II roku0,290,840,540,560,760,450,27
w III roku0,350,730,570,911,300,64
w IV roku0,510,450,980,810,86
w V roku0,560,390,720,42
Dla każdego absolwenta wyznacza się proporcję indywidualnego ryzyka bezrobocia do średniej stopy rejestrowanego bezrobocia w jego powiatach zamieszkania w okresie objętym badaniem. Wartość wskaźnika jest równa średniej tych proporcji.
Wartości poniżej 1 oznaczają niższe przeciętnie ryzyko bezrobocia absolwentów niż w ich powiatach zamieszkania, zaś wartości powyżej 1 oznaczają wyższe ryzyko.
Względny wskaźnik bezrobocia w I roku po dyplomie
WSBezp Poznań, Bezpieczeństwo narodowe (Ist.)
wykres: względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z lat 2014-2021 w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu
Względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z 2017 roku
WSBezp Poznań, Bezpieczeństwo narodowe (Ist.)
wykres: względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z roku 2017 w pierwszym, drugim, trzecim, czwartym i piątym roku po uzyskaniu dyplomu

Praca

Średni czas poszukiwania pierwszej pracy po uzyskaniu dyplomu (w miesiącach)

dla kierunku Bezpieczeństwo narodowe - WSBezp Poznań, studia I stopnia
jakakolwiek pracaumowa o pracę
absolwenci z roku 20144,246,46
absolwenci z roku 20153,083,90
absolwenci z roku 20164,096,91
absolwenci z roku 20174,566,72
absolwenci z roku 20184,625,72
absolwenci z roku 20192,943,72
absolwenci z roku 20202,422,86
absolwenci z roku 20211,131,20
Liczba miesięcy na znalezienie pierwszej jakiejkolwiek pracy
WSBezp Poznań, Bezpieczeństwo narodowe (Ist.)
wykres: średnia liczba miesięcy pomiędzy miesiącem uzyskania dyplomu a miesiącem podjęcia pierwszej jakiejkolwiek pracy po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Liczba miesięcy na znalezienie pierwszej pracy na umowę o pracę
WSBezp Poznań, Bezpieczeństwo narodowe (Ist.)
wykres: średnia liczba miesięcy pomiędzy miesiącem uzyskania dyplomu a miesiącem podjęcia pierwszej pracy po dyplomie na umowę o pracę. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.

Procent absolwentów, którzy pracowali w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Bezpieczeństwo narodowe - WSBezp Poznań, studia I stopnia
jakakolwiek pracaumowa o pracęsamo­zatrudnienie
abs. z roku 201485,0%74,0%5,8%
abs. z roku 201590,7%86,8%2,7%
abs. z roku 201687,6%76,5%4,9%
abs. z roku 201784,9%77,3%3,7%
abs. z roku 201883,1%76,2%5,2%
abs. z roku 201988,2%82,7%4,7%
abs. z roku 202087,8%82,2%3,4%
abs. z roku 202191,6%87,0%5,2%
Wartości te pokazują, za jaką część absolwentów w badanym okresie wpłynęła składka z tytułu pracy: jakiejkolwiek, na umowę o pracę oraz samozatrudnienia.
Jakakolwiek praca w I roku po dyplomie
WSBezp Poznań, Bezpieczeństwo narodowe (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2021, którzy podjęli jakąkolwiek pracę w pierwszym roku po dyplomie.
Praca na umowę o pracę w I roku po dyplomie
WSBezp Poznań, Bezpieczeństwo narodowe (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2021, którzy pracowali na umowę o pracę w pierwszym roku po dyplomie.
Praca w I roku po dyplomie w ramach samozatrudnienia
WSBezp Poznań, Bezpieczeństwo narodowe (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2021, którzy pracowali na zasadzie samozatrudnienia w pierwszym roku po dyplomie.

Czas pracy, jako procent miesięcy przepracowanych przez absolwentów w pierwszym roku po dyplomie

dla kierunku Bezpieczeństwo narodowe - WSBezp Poznań, studia I stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
jakakolwiek praca71,7%83,4%74,6%75,4%74,3%78,7%79,3%85,1%
umowa o pracę63,0%77,6%63,3%68,6%65,9%71,7%71,8%80,4%
samo­zatrudnienie4,0%1,8%3,9%3,2%4,3%3,4%2,6%5,2%
Jest to średni procent miesięcy przepracowanych przez absolwentów: w jakiejkolwiek formie, na umowę o pracę oraz w ramach samozatrudnienia. Wartości te informują o długotrwałości pracy.
Czas pracy w I roku po dyplomie
WSBezp Poznań, Bezpieczeństwo narodowe (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych w jakiejkolwiek formie w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Czas pracy w I roku po dyplomie na umowę o pracę
WSBezp Poznań, Bezpieczeństwo narodowe (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych na umowę o pracę w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Czas pracy w I roku po dyplomie w ramach samozatrudnienia
WSBezp Poznań, Bezpieczeństwo narodowe (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych w ramach samozatrudnienia w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.

Wynagrodzenie

Średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Bezpieczeństwo narodowe - WSBezp Poznań, studia I stopnia
absolwenci
2014
absolwenci
2015
absolwenci
2016
absolwenci
2017
absolwenci
2018
absolwenci
2019
absolwenci
2020
absolwenci
2021
w I roku2 357 zł2 684 zł2 641 zł2 875 zł3 349 zł3 395 zł3 591 zł4 350 zł
w II roku2 850 zł3 068 zł3 132 zł3 412 zł3 902 zł3 930 zł4 361 zł
w III roku3 167 zł3 359 zł3 499 zł3 738 zł4 231 zł4 549 zł
w IV roku3 524 zł3 783 zł3 898 zł4 197 zł4 729 zł
w V roku3 934 zł4 176 zł4 299 zł4 885 zł
Dla każdego absolwenta wyznaczane są łączne zarobki ze wszystkich form zatrudnienia uzyskane w badanym okresie. Suma ta dzielona jest przez liczbę miesięcy, w których absolwent był zatrudniony. Pomijani są absolwenci, którzy w badanym okresie w ogóle nie mieli zatrudnienia.
Wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I roku po dyplomie
WSBezp Poznań, Bezpieczeństwo narodowe (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Wynagrodzenie absolwentów z 2017 roku ze wszystkich źródeł
WSBezp Poznań, Bezpieczeństwo narodowe (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w kolejnych latach po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2017 roku.

Średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Bezpieczeństwo narodowe - WSBezp Poznań, studia I stopnia
absolwenci
2014
absolwenci
2015
absolwenci
2016
absolwenci
2017
absolwenci
2018
absolwenci
2019
absolwenci
2020
absolwenci
2021
w I roku2 476 zł2 564 zł2 814 zł3 008 zł3 319 zł3 530 zł3 732 zł4 408 zł
w II roku2 915 zł2 918 zł3 197 zł3 473 zł3 952 zł3 923 zł4 498 zł
w III roku3 260 zł3 294 zł3 579 zł3 788 zł4 261 zł4 592 zł
w IV roku3 546 zł3 767 zł3 992 zł4 246 zł4 823 zł
w V roku3 979 zł4 042 zł4 393 zł4 798 zł
Dla każdego absolwenta wyznaczane są łączne zarobki z tytułu umów o pracę uzyskane w badanym okresie. Suma ta dzielona jest przez liczbę miesięcy, w których absolwent był zatrudniony na umowę o pracę.
Pomijani są absolwenci, którzy w badanym okresie nie byli zatrudnieni na umowę o pracę.
Wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I roku po dyplomie
WSBezp Poznań, Bezpieczeństwo narodowe (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Wynagrodzenie absolwentów z 2017 roku z umowy o pracę
WSBezp Poznań, Bezpieczeństwo narodowe (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w kolejnych latach po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2017 roku.

Względny wskaźnik zarobków absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Bezpieczeństwo narodowe - WSBezp Poznań, studia I stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
w I roku0,660,720,670,700,740,700,690,73
w II roku0,770,780,740,770,800,750,76
w III roku0,800,810,770,780,810,78
w IV roku0,840,840,820,820,82
w V roku0,880,890,840,86
Dla każdego absolwenta wyznacza się proporcję jego średnich zarobków do średnich zarobków w jego powiatach zamieszkania w okresie objętym badaniem. Wartości powyżej 1 oznaczają, że przeciętnie absolwenci zarabiają powyżej średniej w ich powiatach zamieszkania, zaś wartości poniżej 1 oznaczają wynagrodzenie poniżej średniej.
Absolwenci po studiach są zazwyczaj na początku swojej kariery zawodowej, stąd wskaźnik ten często przyjmuje wartości poniżej 1.
Względny wskaźnik zarobków w I roku po dyplomie
WSBezp Poznań, Bezpieczeństwo narodowe (Ist.)
wykres: względny wskaźnik zarobków absolwentów w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Względny wskaźnik zarobków absolwentów z 2017 roku
WSBezp Poznań, Bezpieczeństwo narodowe (Ist.)
wykres: względny wskaźnik zarobków absolwentów w kolejnych latach po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2017 roku.

Kontakt:

Adres główny uczelni:
ul. Elizy Orzeszkowej 1
60-778 Poznań
Dziekanat: 616 703 311
Rekrutacja: 662 221 133
e-mail: rekrutacja.poznan@wsb.net.pl
MiastaPolityka Prywatności