aplikacja Matura google play app store

Kierunek Logistyka

Kryteria przyjęć:
brak kryteriów na podstawie przedmiotów
Dodatkowe informacje o kierunku Logistyka

Opis kierunku

Język wykładowy:polski
Grupa kierunków:ekonomiczne, administracyjne
Poziom studiów:licencjackie
System studiów:stacjonarne
Ocena programowa PKA:
ocena wyróżniająca, data: 2018-03-22
Strona www uczelni:
www.wsl.com.pl
Kontynuacja studiów
opis na stronie studiamagisterskie.info:
II stopnia - Logistyka WSL

Przykłady zawodów

Specjalista do spraw logistyki
Specjalista do spraw logistyki planuje, koordynuje i optymalizuje procesy logistyczne.
Specjalista do spraw logistyki zajmuje się obsługą procesów logistycznych w organizacji. Osoba zatrudniona na tym stanowisku odpowiada za koordynowanie procesów zaopatrzenia, produkcji, magazynowania i dystrybucji. Do jej obowiązków należy również zarządzanie środkami technicznymi wykorzystywanymi w procesach logistycznych. Wykonywanie tego zawodu wiąże się ze współpracą z dostawcami/odbiorcami przedsiębiorstwa, a także z przewoźnikami i spedytorami. Do zadań specjalisty do spraw logistyki należy monitorowanie i analizowanie wskaźników, parametrów oraz ocena ryzyka w łańcuchu dostaw. Na podstawie wyników analiz pracownik podejmuje decyzje mające wpływ na procesy logistyczne. Nieodzownym elementem jego pracy jest zapewnienie odpowiedniej, jakości procesów (np. terminowości) przy możliwie najniższych kosztach logistycznych.

Losy absolwentów

Liczba absolwentów

dla kierunku Logistyka - WSL, studia I stopnia
liczba absolwentów
rok 2014285
rok 2015237
rok 2016341
rok 2017308
rok 2018370
rok 2019341
rok 2020354
rok 2021396
rok 2022419
Liczba absolwentów
WSL, Logistyka (Ist.)
wykres: liczba absolwentów w latach 2014-2022.

Dalsze studia

Procent absolwentów, którzy mieli doświadczenie studiowania po uzyskaniu dyplomu:

dla kierunku Logistyka - WSL, studia I stopnia
% absolwentów
absolwenci z roku 2014
absolwenci z roku 201557,9%
absolwenci z roku 201656,2%
absolwenci z roku 201748,9%
absolwenci z roku 201846,5%
absolwenci z roku 201947,0%
absolwenci z roku 202061,3%
absolwenci z roku 202148,8%
absolwenci z roku 202240,5%
Uwzględnione są zarówno przypadki kontynuowania studiów rozpoczętych przed uzyskaniem dyplomu, jak i studiów podjętych po dyplomie.
Dalsze studia po dyplomie
WSL, Logistyka (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2022, którzy kontynuowali studia po uzyskaniu dyplomu

Procent absolwentów, którzy po uzyskaniu dyplomu podjęli i ukończyli studia II stopnia

dla kierunku Logistyka - WSL, studia I stopnia
podjęli studia II stopniaukończyli studia II stopnia
absolwenci z roku 2014
absolwenci z roku 201553,9%44,0%
absolwenci z roku 201655,2%44,2%
absolwenci z roku 201746,4%39,3%
absolwenci z roku 201843,3%33,3%
absolwenci z roku 201944,8%38,3%
absolwenci z roku 202059,1%47,2%
absolwenci z roku 202144,9%29,4%
absolwenci z roku 202238,2%7,5%
Absolwenci podjęli studia II stopnia
WSL, Logistyka (Ist.)
wykres: procent absolwentów, którzy po uzyskaniu dyplomu podjęli studia II stopnia. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2022.

Ryzyko bezrobocia

Ryzyko bezrobocia absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Logistyka - WSL, studia I stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
abs.
2022
w I roku4,7%3,4%3,5%1,9%1,5%2,7%1,3%1,4%2,0%
w II roku2,1%2,0%2,2%1,2%2,0%2,4%1,1%1,0%
w III roku2,0%2,6%1,6%2,2%2,8%1,6%1,0%
w IV roku1,7%1,1%2,2%3,4%2,0%1,5%
w V roku0,8%1,2%1,5%1,3%1,0%
Ryzyko bezrobocia w I roku po dyplomie
WSL, Logistyka (Ist.)
wykres: ryzyko bezrobocia dla absolwentów z lat 2014-2022 w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu
Ryzyko bezrobocia dla absolwentów z 2017 roku
WSL, Logistyka (Ist.)
wykres: ryzyko bezrobocia dla absolwentów z roku 2017 w pierwszym, drugim, trzecim, czwartym i piątym roku po uzyskaniu dyplomu

Względny wskaźnik bezrobocia absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Logistyka - WSL, studia I stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
abs.
2022
w I roku0,560,510,660,460,320,650,340,240,67
w II roku0,360,270,440,380,430,420,230,32
w III roku0,290,790,350,530,690,270,23
w IV roku0,250,360,650,770,620,21
w V roku0,190,290,410,360,40
Dla każdego absolwenta wyznacza się proporcję indywidualnego ryzyka bezrobocia do średniej stopy rejestrowanego bezrobocia w jego powiatach zamieszkania w okresie objętym badaniem. Wartość wskaźnika jest równa średniej tych proporcji.
Wartości poniżej 1 oznaczają niższe przeciętnie ryzyko bezrobocia absolwentów niż w ich powiatach zamieszkania, zaś wartości powyżej 1 oznaczają wyższe ryzyko.
Względny wskaźnik bezrobocia w I roku po dyplomie
WSL, Logistyka (Ist.)
wykres: względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z lat 2014-2022 w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu
Względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z 2017 roku
WSL, Logistyka (Ist.)
wykres: względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z roku 2017 w pierwszym, drugim, trzecim, czwartym i piątym roku po uzyskaniu dyplomu

Praca

Średni czas poszukiwania pierwszej pracy po uzyskaniu dyplomu (w miesiącach)

dla kierunku Logistyka - WSL, studia I stopnia
jakakolwiek pracaumowa o pracę
absolwenci z roku 20143,895,64
absolwenci z roku 20154,435,07
absolwenci z roku 20163,024,71
absolwenci z roku 20172,583,72
absolwenci z roku 20182,064,00
absolwenci z roku 20192,043,28
absolwenci z roku 20204,985,97
absolwenci z roku 20212,483,33
absolwenci z roku 20221,741,77
Liczba miesięcy na znalezienie pierwszej jakiejkolwiek pracy
WSL, Logistyka (Ist.)
wykres: średnia liczba miesięcy pomiędzy miesiącem uzyskania dyplomu a miesiącem podjęcia pierwszej jakiejkolwiek pracy po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2022.
Liczba miesięcy na znalezienie pierwszej pracy na umowę o pracę
WSL, Logistyka (Ist.)
wykres: średnia liczba miesięcy pomiędzy miesiącem uzyskania dyplomu a miesiącem podjęcia pierwszej pracy po dyplomie na umowę o pracę. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2022.

Procent absolwentów, którzy pracowali w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Logistyka - WSL, studia I stopnia
jakakolwiek pracaumowa o pracęsamo­zatrudnienie
abs. z roku 201487,0%77,2%11,9%
abs. z roku 201584,4%76,9%9,0%
abs. z roku 201688,2%79,6%6,5%
abs. z roku 201789,3%83,3%8,2%
abs. z roku 201891,7%83,2%9,1%
abs. z roku 201986,8%80,8%6,8%
abs. z roku 202075,6%70,8%3,3%
abs. z roku 202185,1%80,3%4,7%
abs. z roku 202281,3%73,0%3,2%
Wartości te pokazują, za jaką część absolwentów w badanym okresie wpłynęła składka z tytułu pracy: jakiejkolwiek, na umowę o pracę oraz samozatrudnienia.
Jakakolwiek praca w I roku po dyplomie
WSL, Logistyka (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2022, którzy podjęli jakąkolwiek pracę w pierwszym roku po dyplomie.
Praca na umowę o pracę w I roku po dyplomie
WSL, Logistyka (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2022, którzy pracowali na umowę o pracę w pierwszym roku po dyplomie.
Praca w I roku po dyplomie w ramach samozatrudnienia
WSL, Logistyka (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2022, którzy pracowali na zasadzie samozatrudnienia w pierwszym roku po dyplomie.

Czas pracy, jako procent miesięcy przepracowanych przez absolwentów w pierwszym roku po dyplomie

dla kierunku Logistyka - WSL, studia I stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
abs.
2022
jakakolwiek praca76,2%74,3%77,6%81,6%83,8%80,1%67,7%76,9%71,9%
umowa o pracę66,7%64,3%70,8%75,1%73,6%73,4%62,5%70,0%66,2%
samo­zatrudnienie8,8%6,7%4,7%5,1%7,4%4,1%3,1%3,5%2,2%
Jest to średni procent miesięcy przepracowanych przez absolwentów: w jakiejkolwiek formie, na umowę o pracę oraz w ramach samozatrudnienia. Wartości te informują o długotrwałości pracy.
Czas pracy w I roku po dyplomie
WSL, Logistyka (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych w jakiejkolwiek formie w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2022.
Czas pracy w I roku po dyplomie na umowę o pracę
WSL, Logistyka (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych na umowę o pracę w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2022.
Czas pracy w I roku po dyplomie w ramach samozatrudnienia
WSL, Logistyka (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych w ramach samozatrudnienia w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2022.

Wynagrodzenie

Średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Logistyka - WSL, studia I stopnia
absolwenci
2014
absolwenci
2015
absolwenci
2016
absolwenci
2017
absolwenci
2018
absolwenci
2019
absolwenci
2020
absolwenci
2021
absolwenci
2022
w I roku2 790 zł2 925 zł3 139 zł3 557 zł3 709 zł4 038 zł3 988 zł4 404 zł4 943 zł
w II roku3 192 zł3 494 zł3 715 zł4 153 zł4 296 zł4 566 zł4 594 zł5 542 zł
w III roku3 767 zł3 830 zł4 335 zł4 531 zł5 010 zł5 362 zł5 657 zł
w IV roku4 095 zł4 212 zł4 748 zł5 202 zł5 607 zł6 441 zł
w V roku4 712 zł4 617 zł5 336 zł5 986 zł6 447 zł
Dla każdego absolwenta wyznaczane są łączne zarobki ze wszystkich form zatrudnienia uzyskane w badanym okresie. Suma ta dzielona jest przez liczbę miesięcy, w których absolwent był zatrudniony. Pomijani są absolwenci, którzy w badanym okresie w ogóle nie mieli zatrudnienia.
Wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I roku po dyplomie
WSL, Logistyka (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2022.
Wynagrodzenie absolwentów z 2017 roku ze wszystkich źródeł
WSL, Logistyka (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w kolejnych latach po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2017 roku.

Średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Logistyka - WSL, studia I stopnia
absolwenci
2014
absolwenci
2015
absolwenci
2016
absolwenci
2017
absolwenci
2018
absolwenci
2019
absolwenci
2020
absolwenci
2021
absolwenci
2022
w I roku2 835 zł3 005 zł3 204 zł3 682 zł3 793 zł4 160 zł3 983 zł4 553 zł5 135 zł
w II roku3 250 zł3 520 zł3 731 zł4 245 zł4 467 zł4 603 zł4 673 zł5 655 zł
w III roku3 792 zł3 933 zł4 383 zł4 604 zł5 087 zł5 486 zł5 707 zł
w IV roku4 190 zł4 255 zł4 757 zł5 032 zł5 735 zł6 512 zł
w V roku4 793 zł4 601 zł5 304 zł5 980 zł6 543 zł
Dla każdego absolwenta wyznaczane są łączne zarobki z tytułu umów o pracę uzyskane w badanym okresie. Suma ta dzielona jest przez liczbę miesięcy, w których absolwent był zatrudniony na umowę o pracę.
Pomijani są absolwenci, którzy w badanym okresie nie byli zatrudnieni na umowę o pracę.
Wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I roku po dyplomie
WSL, Logistyka (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2022.
Wynagrodzenie absolwentów z 2017 roku z umowy o pracę
WSL, Logistyka (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w kolejnych latach po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2017 roku.

Względny wskaźnik zarobków absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Logistyka - WSL, studia I stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
abs.
2022
w I roku0,780,790,800,870,830,860,770,780,79
w II roku0,860,890,890,950,890,900,800,87
w III roku0,960,930,970,960,970,950,87
w IV roku0,980,951,011,030,981,02
w V roku1,050,981,041,081,02
Dla każdego absolwenta wyznacza się proporcję jego średnich zarobków do średnich zarobków w jego powiatach zamieszkania w okresie objętym badaniem. Wartości powyżej 1 oznaczają, że przeciętnie absolwenci zarabiają powyżej średniej w ich powiatach zamieszkania, zaś wartości poniżej 1 oznaczają wynagrodzenie poniżej średniej.
Absolwenci po studiach są zazwyczaj na początku swojej kariery zawodowej, stąd wskaźnik ten często przyjmuje wartości poniżej 1.
Względny wskaźnik zarobków w I roku po dyplomie
WSL, Logistyka (Ist.)
wykres: względny wskaźnik zarobków absolwentów w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2022.
Względny wskaźnik zarobków absolwentów z 2017 roku
WSL, Logistyka (Ist.)
wykres: względny wskaźnik zarobków absolwentów w kolejnych latach po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2017 roku.

Aktualizacje proszę przesyłać na 

Polityka Prywatności