aplikacja Matura google play app store

Kierunek Stosunki międzynarodowe

Kryteria przyjęć:
przedmioty
1 spośród:język polski
język angielski
geografia
historia
wiedza o społeczeństwie
język francuski
język hiszpański
język niemiecki
język rosyjski
język włoski

Rekrutacja kandydatów posiadających świadectwo dojrzałości uzyskane w systemie nowej matury odbywa się według następujących zasad:
  • Wartość liczbową wyniku egzaminu maturalnego wyrażonego procentowo przyjmuje się za podstawę obliczenia liczby punktów uzyskanych w postępowaniu rekrutacyjnym (1% = 1pkt).
  • Wynik egzaminu uzyskany na poziomie podstawowym mnożony jest przez współczynnik 0,65.
  • Wynik egzaminu uzyskany na poziomie rozszerzonym mnożony jest przez współczynnik 1,0.
  • Wynik egzaminu kandydata uzyskany na poziomie klas dwujęzycznych mnożony jest przez współczynnik 1,3, z zastrzeżeniem, że jeśli wynik uzyskany po zastosowaniu współczynnika przekroczy liczbę 100, przyjmuje się, że kandydat uzyskał 100 pkt.
Zasady rekrutacji na stronie uczelni:
uwb.edu.pl/kandydat/rekrutacja-krok-po-kroku
Dodatkowe informacje o kierunku Stosunki międzynarodowe

Opis kierunku

Język wykładowy:polski
Grupa kierunków:ekonomiczne, administracyjne
Poziom studiów:licencjackie
System studiów:stacjonarne
Kontynuacja studiów
opis na stronie studiamagisterskie.info:
II stopnia - Stosunki międzynarodowe UwB

Losy absolwentów

Liczba absolwentów

dla kierunku Stosunki międzynarodowe - UwB, studia I stopnia
liczba absolwentów
rok 201492
rok 201549
rok 201669
rok 201779
rok 201865
rok 201933
rok 202034
rok 202142
rok 202245
Liczba absolwentów
UwB, Stosunki międzynarodowe (Ist.)
wykres: liczba absolwentów w latach 2014-2022.

Dalsze studia

Procent absolwentów, którzy mieli doświadczenie studiowania po uzyskaniu dyplomu:

dla kierunku Stosunki międzynarodowe - UwB, studia I stopnia
% absolwentów
absolwenci z roku 2014
absolwenci z roku 201593,9%
absolwenci z roku 201681,2%
absolwenci z roku 201767,1%
absolwenci z roku 201884,6%
absolwenci z roku 201978,8%
absolwenci z roku 202079,4%
absolwenci z roku 202178,6%
absolwenci z roku 202273,3%
Uwzględnione są zarówno przypadki kontynuowania studiów rozpoczętych przed uzyskaniem dyplomu, jak i studiów podjętych po dyplomie.
Dalsze studia po dyplomie
UwB, Stosunki międzynarodowe (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2022, którzy kontynuowali studia po uzyskaniu dyplomu

Procent absolwentów, którzy po uzyskaniu dyplomu podjęli i ukończyli studia II stopnia

dla kierunku Stosunki międzynarodowe - UwB, studia I stopnia
podjęli studia II stopniaukończyli studia II stopnia
absolwenci z roku 2014
absolwenci z roku 201591,8%71,4%
absolwenci z roku 201679,7%69,6%
absolwenci z roku 201762,0%49,4%
absolwenci z roku 201883,1%66,2%
absolwenci z roku 201975,8%60,6%
absolwenci z roku 202079,4%61,8%
absolwenci z roku 202176,2%52,4%
absolwenci z roku 202271,1%0,0%
Absolwenci podjęli studia II stopnia
UwB, Stosunki międzynarodowe (Ist.)
wykres: procent absolwentów, którzy po uzyskaniu dyplomu podjęli studia II stopnia. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2022.

Ryzyko bezrobocia

Ryzyko bezrobocia absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Stosunki międzynarodowe - UwB, studia I stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
abs.
2022
w I roku3,9%2,4%2,4%2,2%2,2%4,3%4,7%4,0%5,6%
w II roku2,8%1,0%2,8%2,0%2,9%6,6%1,7%2,6%
w III roku5,5%7,7%9,3%8,6%7,9%8,6%9,6%
w IV roku7,6%6,5%3,6%9,8%7,1%8,8%
w V roku4,9%3,9%8,1%5,5%4,7%
Ryzyko bezrobocia w I roku po dyplomie
UwB, Stosunki międzynarodowe (Ist.)
wykres: ryzyko bezrobocia dla absolwentów z lat 2014-2022 w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu
Ryzyko bezrobocia dla absolwentów z 2017 roku
UwB, Stosunki międzynarodowe (Ist.)
wykres: ryzyko bezrobocia dla absolwentów z roku 2017 w pierwszym, drugim, trzecim, czwartym i piątym roku po uzyskaniu dyplomu

Względny wskaźnik bezrobocia absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Stosunki międzynarodowe - UwB, studia I stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
abs.
2022
w I roku0,270,220,250,270,360,640,820,510,85
w II roku0,240,130,250,240,330,750,330,49
w III roku0,540,961,221,291,091,291,90
w IV roku0,911,040,521,331,021,62
w V roku0,690,921,170,680,69
Dla każdego absolwenta wyznacza się proporcję indywidualnego ryzyka bezrobocia do średniej stopy rejestrowanego bezrobocia w jego powiatach zamieszkania w okresie objętym badaniem. Wartość wskaźnika jest równa średniej tych proporcji.
Wartości poniżej 1 oznaczają niższe przeciętnie ryzyko bezrobocia absolwentów niż w ich powiatach zamieszkania, zaś wartości powyżej 1 oznaczają wyższe ryzyko.
Względny wskaźnik bezrobocia w I roku po dyplomie
UwB, Stosunki międzynarodowe (Ist.)
wykres: względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z lat 2014-2022 w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu
Względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z 2017 roku
UwB, Stosunki międzynarodowe (Ist.)
wykres: względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z roku 2017 w pierwszym, drugim, trzecim, czwartym i piątym roku po uzyskaniu dyplomu

Praca

Średni czas poszukiwania pierwszej pracy po uzyskaniu dyplomu (w miesiącach)

dla kierunku Stosunki międzynarodowe - UwB, studia I stopnia
jakakolwiek pracaumowa o pracę
absolwenci z roku 201421,5025,91
absolwenci z roku 201522,3926,63
absolwenci z roku 201619,3122,71
absolwenci z roku 201714,9919,66
absolwenci z roku 201820,0322,91
absolwenci z roku 201920,9722,83
absolwenci z roku 202013,4115,48
absolwenci z roku 202113,9715,92
absolwenci z roku 20224,095,13
Liczba miesięcy na znalezienie pierwszej jakiejkolwiek pracy
UwB, Stosunki międzynarodowe (Ist.)
wykres: średnia liczba miesięcy pomiędzy miesiącem uzyskania dyplomu a miesiącem podjęcia pierwszej jakiejkolwiek pracy po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2022.
Liczba miesięcy na znalezienie pierwszej pracy na umowę o pracę
UwB, Stosunki międzynarodowe (Ist.)
wykres: średnia liczba miesięcy pomiędzy miesiącem uzyskania dyplomu a miesiącem podjęcia pierwszej pracy po dyplomie na umowę o pracę. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2022.

Procent absolwentów, którzy pracowali w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Stosunki międzynarodowe - UwB, studia I stopnia
jakakolwiek pracaumowa o pracęsamo­zatrudnienie
abs. z roku 201432,6%23,9%0,0%
abs. z roku 201522,4%10,2%2,0%
abs. z roku 201631,9%20,3%2,9%
abs. z roku 201746,8%32,9%1,3%
abs. z roku 201844,6%36,9%0,0%
abs. z roku 201927,3%21,2%6,1%
abs. z roku 202047,1%32,4%0,0%
abs. z roku 202133,3%26,2%2,4%
abs. z roku 202246,7%31,1%0,0%
Wartości te pokazują, za jaką część absolwentów w badanym okresie wpłynęła składka z tytułu pracy: jakiejkolwiek, na umowę o pracę oraz samozatrudnienia.
Jakakolwiek praca w I roku po dyplomie
UwB, Stosunki międzynarodowe (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2022, którzy podjęli jakąkolwiek pracę w pierwszym roku po dyplomie.
Praca na umowę o pracę w I roku po dyplomie
UwB, Stosunki międzynarodowe (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2022, którzy pracowali na umowę o pracę w pierwszym roku po dyplomie.
Praca w I roku po dyplomie w ramach samozatrudnienia
UwB, Stosunki międzynarodowe (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2022, którzy pracowali na zasadzie samozatrudnienia w pierwszym roku po dyplomie.

Czas pracy, jako procent miesięcy przepracowanych przez absolwentów w pierwszym roku po dyplomie

dla kierunku Stosunki międzynarodowe - UwB, studia I stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
abs.
2022
jakakolwiek praca21,1%12,2%20,7%33,1%23,7%18,2%33,1%23,4%24,4%
umowa o pracę17,8%4,6%13,5%21,6%17,4%11,6%23,8%17,7%18,3%
samo­zatrudnienie0,0%2,0%2,8%0,2%0,0%4,8%0,0%1,4%0,0%
Jest to średni procent miesięcy przepracowanych przez absolwentów: w jakiejkolwiek formie, na umowę o pracę oraz w ramach samozatrudnienia. Wartości te informują o długotrwałości pracy.
Czas pracy w I roku po dyplomie
UwB, Stosunki międzynarodowe (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych w jakiejkolwiek formie w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2022.
Czas pracy w I roku po dyplomie na umowę o pracę
UwB, Stosunki międzynarodowe (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych na umowę o pracę w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2022.
Czas pracy w I roku po dyplomie w ramach samozatrudnienia
UwB, Stosunki międzynarodowe (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych w ramach samozatrudnienia w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2022.

Wynagrodzenie

Średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Stosunki międzynarodowe - UwB, studia I stopnia
absolwenci
2014
absolwenci
2015
absolwenci
2016
absolwenci
2017
absolwenci
2018
absolwenci
2019
absolwenci
2020
absolwenci
2021
absolwenci
2022
w I roku1 393 zł903 zł1 615 zł1 748 zł1 527 zł1 694 zł2 251 zł2 462 zł2 279 zł
w II roku1 956 zł1 884 zł1 904 zł2 080 zł2 134 zł2 240 zł2 938 zł3 522 zł
w III roku2 090 zł2 163 zł2 379 zł2 578 zł2 229 zł2 829 zł3 641 zł
w IV roku2 503 zł2 856 zł2 744 zł2 912 zł3 143 zł4 459 zł
w V roku3 329 zł3 778 zł3 168 zł3 903 zł3 816 zł
Dla każdego absolwenta wyznaczane są łączne zarobki ze wszystkich form zatrudnienia uzyskane w badanym okresie. Suma ta dzielona jest przez liczbę miesięcy, w których absolwent był zatrudniony. Pomijani są absolwenci, którzy w badanym okresie w ogóle nie mieli zatrudnienia.
Wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I roku po dyplomie
UwB, Stosunki międzynarodowe (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2022.
Wynagrodzenie absolwentów z 2017 roku ze wszystkich źródeł
UwB, Stosunki międzynarodowe (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w kolejnych latach po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2017 roku.

Średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Stosunki międzynarodowe - UwB, studia I stopnia
absolwenci
2014
absolwenci
2015
absolwenci
2016
absolwenci
2017
absolwenci
2018
absolwenci
2019
absolwenci
2020
absolwenci
2021
absolwenci
2022
w I roku1 679 zł1 118 zł1 930 zł2 043 zł1 669 zł1 922 zł2 483 zł2 322 zł2 920 zł
w II roku2 111 zł1 975 zł2 013 zł2 422 zł2 405 zł2 646 zł3 392 zł3 346 zł
w III roku2 645 zł2 481 zł2 591 zł2 937 zł2 609 zł3 291 zł4 551 zł
w IV roku2 770 zł3 076 zł3 133 zł3 223 zł3 375 zł4 623 zł
w V roku3 406 zł3 762 zł3 476 zł4 065 zł3 972 zł
Dla każdego absolwenta wyznaczane są łączne zarobki z tytułu umów o pracę uzyskane w badanym okresie. Suma ta dzielona jest przez liczbę miesięcy, w których absolwent był zatrudniony na umowę o pracę.
Pomijani są absolwenci, którzy w badanym okresie nie byli zatrudnieni na umowę o pracę.
Wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I roku po dyplomie
UwB, Stosunki międzynarodowe (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2022.
Wynagrodzenie absolwentów z 2017 roku z umowy o pracę
UwB, Stosunki międzynarodowe (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w kolejnych latach po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2017 roku.

Względny wskaźnik zarobków absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Stosunki międzynarodowe - UwB, studia I stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
abs.
2022
w I roku0,370,230,390,430,340,350,430,420,34
w II roku0,530,470,450,480,450,410,500,52
w III roku0,540,510,520,540,430,490,55
w IV roku0,610,630,560,550,540,69
w V roku0,750,770,590,660,60
Dla każdego absolwenta wyznacza się proporcję jego średnich zarobków do średnich zarobków w jego powiatach zamieszkania w okresie objętym badaniem. Wartości powyżej 1 oznaczają, że przeciętnie absolwenci zarabiają powyżej średniej w ich powiatach zamieszkania, zaś wartości poniżej 1 oznaczają wynagrodzenie poniżej średniej.
Absolwenci po studiach są zazwyczaj na początku swojej kariery zawodowej, stąd wskaźnik ten często przyjmuje wartości poniżej 1.
Względny wskaźnik zarobków w I roku po dyplomie
UwB, Stosunki międzynarodowe (Ist.)
wykres: względny wskaźnik zarobków absolwentów w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2022.
Względny wskaźnik zarobków absolwentów z 2017 roku
UwB, Stosunki międzynarodowe (Ist.)
wykres: względny wskaźnik zarobków absolwentów w kolejnych latach po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2017 roku.

Kontakt:

ul. Świerkowa 20 B
15-328 Białystok
tel. +48 85 745 70 00, +48 85 745 70 80
Wirtualne Dni Otwarte na Uniwersytecie w Białymstoku. Kandydaci – to czas i miejsce dla Was!

Aktualna oferta edukacyjna, mnóstwo ciekawostek o uczelni, Białymstoku i regionie, do tego filmowe niespodzianki. Takie są Wirtualne Dni Otwarte, które będą dostępne dla kandydatów aż do końca rekrutacji. To najważniejsze informacje w jednym miejscu przygotowane specjalnie dla kandydatów na studia.

Wystarczy wejść na stronę internetową
https://uwb.edu.pl/wdo

Co ważne, strona będzie aktualizowana. Pojawią się kolejne informacje i ciekawostki.

Akcja Wirtualne Dni Otwarte będzie prowadzona równolegle na Facebooku, dlatego warto śledzić także fanpage UwB.

Polityka Prywatności