aplikacja Matura google play app store

Kierunek Media cyfrowe i komunikacja wizerunkowa

Kryteria przyjęć:
brak kryteriów na podstawie przedmiotów
Dodatkowe informacje o kierunku Media cyfrowe i komunikacja wizerunkowa

Opis kierunku

Język wykładowy:polski
Grupa kierunków:ekonomiczne, administracyjne
Poziom studiów:licencjackie
System studiów:stacjonarne
Strona www uczelni:
wsiz.rzeszow.pl

Losy absolwentów

Liczba absolwentów

dla kierunku Media cyfrowe i komunikacja wizerunkowa - WSIiZ, studia I stopnia
liczba absolwentów
rok 201928
rok 202013
Liczba absolwentów
WSIiZ, Media cyfrowe i komunikacja wizerunkowa (Ist.)
wykres: liczba absolwentów w latach 2014-2021.

Dalsze studia

Procent absolwentów, którzy mieli doświadczenie studiowania po uzyskaniu dyplomu:

dla kierunku Media cyfrowe i komunikacja wizerunkowa - WSIiZ, studia I stopnia
% absolwentów
absolwenci z roku 201953,6%
absolwenci z roku 202069,2%
Uwzględnione są zarówno przypadki kontynuowania studiów rozpoczętych przed uzyskaniem dyplomu, jak i studiów podjętych po dyplomie.
Dalsze studia po dyplomie
WSIiZ, Media cyfrowe i komunikacja wizerunkowa (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2021, którzy kontynuowali studia po uzyskaniu dyplomu

Procent absolwentów, którzy po uzyskaniu dyplomu podjęli i ukończyli studia II stopnia

dla kierunku Media cyfrowe i komunikacja wizerunkowa - WSIiZ, studia I stopnia
podjęli studia II stopniaukończyli studia II stopnia
absolwenci z roku 201953,6%32,2%
absolwenci z roku 202076,9%46,2%
Absolwenci podjęli studia II stopnia
WSIiZ, Media cyfrowe i komunikacja wizerunkowa (Ist.)
wykres: procent absolwentów, którzy po uzyskaniu dyplomu podjęli studia II stopnia. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.

Ryzyko bezrobocia

Ryzyko bezrobocia absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Media cyfrowe i komunikacja wizerunkowa - WSIiZ, studia I stopnia
abs.
2019
abs.
2020
w I roku9,5%7,7%
w II roku4,2%4,5%
w III roku5,9%
w IV roku
w V roku
Ryzyko bezrobocia w I roku po dyplomie
WSIiZ, Media cyfrowe i komunikacja wizerunkowa (Ist.)
wykres: ryzyko bezrobocia dla absolwentów z lat 2014-2021 w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu

Względny wskaźnik bezrobocia absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Media cyfrowe i komunikacja wizerunkowa - WSIiZ, studia I stopnia
abs.
2019
abs.
2020
w I roku1,811,15
w II roku0,700,63
w III roku0,99
w IV roku
w V roku
Dla każdego absolwenta wyznacza się proporcję indywidualnego ryzyka bezrobocia do średniej stopy rejestrowanego bezrobocia w jego powiatach zamieszkania w okresie objętym badaniem. Wartość wskaźnika jest równa średniej tych proporcji.
Wartości poniżej 1 oznaczają niższe przeciętnie ryzyko bezrobocia absolwentów niż w ich powiatach zamieszkania, zaś wartości powyżej 1 oznaczają wyższe ryzyko.
Względny wskaźnik bezrobocia w I roku po dyplomie
WSIiZ, Media cyfrowe i komunikacja wizerunkowa (Ist.)
wykres: względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z lat 2014-2021 w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu

Praca

Średni czas poszukiwania pierwszej pracy po uzyskaniu dyplomu (w miesiącach)

dla kierunku Media cyfrowe i komunikacja wizerunkowa - WSIiZ, studia I stopnia
jakakolwiek pracaumowa o pracę
absolwenci z roku 20198,5913,04
absolwenci z roku 20206,608,00
Liczba miesięcy na znalezienie pierwszej jakiejkolwiek pracy
WSIiZ, Media cyfrowe i komunikacja wizerunkowa (Ist.)
wykres: średnia liczba miesięcy pomiędzy miesiącem uzyskania dyplomu a miesiącem podjęcia pierwszej jakiejkolwiek pracy po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Liczba miesięcy na znalezienie pierwszej pracy na umowę o pracę
WSIiZ, Media cyfrowe i komunikacja wizerunkowa (Ist.)
wykres: średnia liczba miesięcy pomiędzy miesiącem uzyskania dyplomu a miesiącem podjęcia pierwszej pracy po dyplomie na umowę o pracę. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.

Procent absolwentów, którzy pracowali w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Media cyfrowe i komunikacja wizerunkowa - WSIiZ, studia I stopnia
jakakolwiek pracaumowa o pracęsamo­zatrudnienie
abs. z roku 201953,6%39,3%7,1%
abs. z roku 202030,8%23,1%0,0%
Wartości te pokazują, za jaką część absolwentów w badanym okresie wpłynęła składka z tytułu pracy: jakiejkolwiek, na umowę o pracę oraz samozatrudnienia.
Jakakolwiek praca w I roku po dyplomie
WSIiZ, Media cyfrowe i komunikacja wizerunkowa (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2021, którzy podjęli jakąkolwiek pracę w pierwszym roku po dyplomie.
Praca na umowę o pracę w I roku po dyplomie
WSIiZ, Media cyfrowe i komunikacja wizerunkowa (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2021, którzy pracowali na umowę o pracę w pierwszym roku po dyplomie.
Praca w I roku po dyplomie w ramach samozatrudnienia
WSIiZ, Media cyfrowe i komunikacja wizerunkowa (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2021, którzy pracowali na zasadzie samozatrudnienia w pierwszym roku po dyplomie.

Czas pracy, jako procent miesięcy przepracowanych przez absolwentów w pierwszym roku po dyplomie

dla kierunku Media cyfrowe i komunikacja wizerunkowa - WSIiZ, studia I stopnia
abs.
2019
abs.
2020
jakakolwiek praca44,4%19,9%
umowa o pracę33,4%12,8%
samo­zatrudnienie6,9%0,0%
Jest to średni procent miesięcy przepracowanych przez absolwentów: w jakiejkolwiek formie, na umowę o pracę oraz w ramach samozatrudnienia. Wartości te informują o długotrwałości pracy.
Czas pracy w I roku po dyplomie
WSIiZ, Media cyfrowe i komunikacja wizerunkowa (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych w jakiejkolwiek formie w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Czas pracy w I roku po dyplomie na umowę o pracę
WSIiZ, Media cyfrowe i komunikacja wizerunkowa (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych na umowę o pracę w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Czas pracy w I roku po dyplomie w ramach samozatrudnienia
WSIiZ, Media cyfrowe i komunikacja wizerunkowa (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych w ramach samozatrudnienia w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.

Wynagrodzenie

Średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Media cyfrowe i komunikacja wizerunkowa - WSIiZ, studia I stopnia
absolwenci
2019
absolwenci
2020
w I roku2 824 zł1 814 zł
w II roku3 055 zł1 894 zł
w III roku3 555 zł
w IV roku
w V roku
Dla każdego absolwenta wyznaczane są łączne zarobki ze wszystkich form zatrudnienia uzyskane w badanym okresie. Suma ta dzielona jest przez liczbę miesięcy, w których absolwent był zatrudniony. Pomijani są absolwenci, którzy w badanym okresie w ogóle nie mieli zatrudnienia.
Wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I roku po dyplomie
WSIiZ, Media cyfrowe i komunikacja wizerunkowa (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.

Średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Media cyfrowe i komunikacja wizerunkowa - WSIiZ, studia I stopnia
absolwenci
2019
absolwenci
2020
w I roku3 216 zł2 333 zł
w II roku3 377 zł2 658 zł
w III roku3 727 zł
w IV roku
w V roku
Dla każdego absolwenta wyznaczane są łączne zarobki z tytułu umów o pracę uzyskane w badanym okresie. Suma ta dzielona jest przez liczbę miesięcy, w których absolwent był zatrudniony na umowę o pracę.
Pomijani są absolwenci, którzy w badanym okresie nie byli zatrudnieni na umowę o pracę.
Wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I roku po dyplomie
WSIiZ, Media cyfrowe i komunikacja wizerunkowa (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.

Względny wskaźnik zarobków absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Media cyfrowe i komunikacja wizerunkowa - WSIiZ, studia I stopnia
abs.
2019
abs.
2020
w I roku0,650,35
w II roku0,610,35
w III roku0,63
w IV roku
w V roku
Dla każdego absolwenta wyznacza się proporcję jego średnich zarobków do średnich zarobków w jego powiatach zamieszkania w okresie objętym badaniem. Wartości powyżej 1 oznaczają, że przeciętnie absolwenci zarabiają powyżej średniej w ich powiatach zamieszkania, zaś wartości poniżej 1 oznaczają wynagrodzenie poniżej średniej.
Absolwenci po studiach są zazwyczaj na początku swojej kariery zawodowej, stąd wskaźnik ten często przyjmuje wartości poniżej 1.
Względny wskaźnik zarobków w I roku po dyplomie
WSIiZ, Media cyfrowe i komunikacja wizerunkowa (Ist.)
wykres: względny wskaźnik zarobków absolwentów w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.

Aktualizacje proszę przesyłać na 

Polityka Prywatności